Kim jest Jezus Chrystus? wg książki
"CZEGO naprawdę UCZY BIBLIA?"
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-03-23

nastepna część
Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia

W tym rozdziale Świadkowie Jehowy zadają pytanie:

Czego naprawdę uczy Biblia
str.37

Następnie Świadkowie Jehowy podają przykłady, jak wierzą inni:

Czego naprawdę uczy Biblia
str.37

Oczywiście, że należy to robić. Bo taka jest wiara chrześcijańska. Świadkowie Jehowy nie do końca mówią prawdę o Jezusie. Syn Boży nie tylko jest Bogiem, ale jest jednocześnie i Bogiem, i człowiekiem:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V
J 1, 1-3
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1396
J 1, 14
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1396

Tomasz do Jezusa będącego człowiekiem na ziemi powiedział:

J 20, 28
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1421
ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

J 5, 23:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.2342
Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.604

Jezus, Syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem!

Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiekLublin 1959 Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek Dogmatyka Katolicka, Chrystus Bóg-człowiek
Czego naprawdę uczy Biblia
str.61
Bóstwo Chrystusa istotą Ewangelii Bóstwo Chrystusa istotą EwangeliiKraków 1910 Bóstwo Chrystusa istotą Ewangelii Bóstwo Chrystusa istotą Ewangelii
Bóstwo Chrystusa istotą Ewangeliistr.7

Tutaj zaczyna się manipulacja. Najpierw Świadkowie Jehowy cytują werset z Ewangelii wg św. Jana:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.37

Biblia wcale tak nie mówi. Ten cytat pochodzi z Przekładu Nowego Świata, Biblii Świadków Jehowy. W tekście greckim Nowego Testamentu nie występuje zaimek dzierżawczy "ich". Wstawienie go do tekstu przez Świadków Jehowy zmienia sens zdania. Chodzi o poznanie "Ciebie, jedynego prawdziwego Boga", a nie "ich poznawanie". Tego typu tłumaczenie przez Świadków Jehowy to próba zafałszowania prawdy, że w jedynym prawdziwym Bogu są Osoby: Ojciec i Syn. Stąd wstawienie zaimka do wersetu.

J 17, 3

Czego naprawdę uczy Bibliastr.1416 Czego naprawdę uczy Biblia
str.1416

W J 17, 3 jest mowa o poznaniu "jedynego prawdziwego Boga" (Ojca). W 1 J 5, 20 Jezus Chrystus jest nazwany Bogiem prawdziwym. Dwóch Bogów jednak nie ma, lecz jest tylko jeden prawdziwy Bóg.

J 17, 3                                              1 J 5, 20

Czego naprawdę uczy Bibliastr.1416 Czego naprawdę uczy Biblia
str.1599

Sięgnijmy do tekstu greckiego Nowego Testamentu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

J 17, 3

Grecko-polski Nowy Testament
str.562
Wielki Słownik Grecko-Polski
(za zgodą wydawcy)
Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio
Wielki Słownik Grecko-Polskiwyd.1994 Wielki Słownik Grecko-Polski Wielki Słownik Grecko-Polski
Wielki Słownik Grecko-Polski
str.298

Po co Świadkom Jehowy potrzebne było wyrzucenie spójnika z J 17, 3 i zastąpienie go zaimkiem "ich"? Ano po to, by zaraz napisać takie zdanie:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.37

A więc Świadkowie Jehowy z tak przedstawionego wersetu wyciągnęli wniosek, iż trzeba dowiadywać się o "Jehowie Bogu" oraz Jezusie Chrystusie. Fałszywa teza, to i fałszywy wniosek. Niestety, Nowy Testament nic nie mówi o Jehowie Bogu. Mówi natomiast o poznawaniu jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, posłanego przez Ojca.


Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.38

Nie jest prawdą, że w chwili chrztu Jezus stał się dopiero Mesjaszem:

Mt 2, 4 Łk 2, 11 Łk 2, 26
"Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz" "dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan" "Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, zobaczy Mesjasza Pańskiego"

Zwróćmy uwagę na te słowa: "dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan" (Łk 2, 11). Nie dopiero będzie, ale Zbawiciel już jest Mesjaszem w chwili narodzenia.


Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.41

W Piśmie Świętym nie ma ani słowa, że Jezus był niebiańskim stworzeniem oraz nie ma ani słowa o tym, że "cieszył się szczególną więzią z Jehową".

Świadkowie Jehowy pewnie nie wiedzą nic na temat chwały Chrystusa:

Egzegeza Ewangelii św. Jana Egzegeza Ewangelii św. JanaLublin 1976 Egzegeza Ewangelii św. Jana Egzegeza Ewangelii św. Jana
Egzegeza Ewangelii św. Janastr.69
Egzegeza Ewangelii św. Jana
Egzegeza Ewangelii św. Janastr.71
Zobacz więcej:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.41

Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus jest "pierwszym dziełem stwórczym Boga" i odwołują się do Listu do Kolosan 1, 15. Tylko, że Kol 1, 15 nic nie mówi, że Jezus jest stworzeniem oraz, że tylko Jego Bóg stworzył osobiście:

Kol 1, 15

Grecko-polski Nowy Testament
str.948
"NT określając Pana słowami „Pierworodny” i „Jednorodzony” mówi, że jest On pierwszym i jedynym zrodzonym, a nie stworzonym (Hbr 1:6, J 3:16, 1J 5:18). Zapytajmy ŚJ, kto rodzi się z człowieka, a kto z Boga. Synem Boga zrodzonym jest przecież Bóg (J 1:18). Określenia -rodny czy -rodzony nie mają nic wspólnego ze słowem stworzony. W języku greckim pierworodny to prototokos, a pierwszy stworzony to protoplastos (Mdr 10:1 wg LXX). Jezus jest określany tylko tym pierwszym terminem, a tym drugim Adam. Zapytajmy też, czy stworzenie może stwarzać? Jezus przecież jest Stwórcą (Hbr 1:10, J 1:3, Iz 17:7, Kol 1:16), a nie stworzeniem." (Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.95)
Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.41
Iz 44, 24 J 1, 3 Hbr 1, 10
"Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Twórca twój jeszcze w łonie matki: «Jam jest Pan, uczyniłem wszystko, Sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną?" "Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało" "Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa"

Warto zwrócić uwagę, że Świadkowie Jehowy w swojej Biblii dodali w Kol 1, 16-17 słowo "inne":

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.pol.1994
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.259

Gdyby Świadkowie Jehowy przetłumaczyli zgodnie z tekstem oryginalnym:

Kol 1, 16-17

Grecko-polski Nowy Testament
str.948

to zgodnie z doktryną Świadków Jehowy wyszłoby, że Jezus został stworzony przez samego siebie ("Wszystko zostało stworzone przez Niego")? Byłby to jednak absurd. Jednak aby uzgodnić swoją Biblię z własną doktryną, dodano słowo "inne" w Liście do Kolosan w PNŚ. Teraz to się już wszystko zgadza: "Wszystko inne zostało stworzone przez niego". Czyli Chrystus jako stworzony przez Boga, stwarza wszystko inne. Nasuwa się w związku z tym pytanie: czy stworzenie może stwarzać?

Zobacz:
ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

Komentarz do Kol 1, 15-20:

ed. Święty Paweł
str.2570

Warto jeszcze nawiązać do Apokalipsy. Świadkowie Jehowy lubią cytować Ap 3, 14 jako dowód, iż Jezus jest stworzeniem. Przyjrzyjmy się temu bliżej:

Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012 Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła

Ap 3, 14

Apokalipsa św. Jana
str.165
Apokalipsa św. Jana
Apokalipsa św. Jana
str.168

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.41

Pierworodny Syn Boży jest równy Ojcu w swym Bóstwie. Z poprzedniego akapitu dowiedzieliśmy się, że Świadkowie Jehowy tylko w swoim komentarzu napisali, iż "Syn został stworzony". Żadnego konkretnego wersetu, który by wprost powiedział, że Jezus jest stworzeniem. Mamy tylko ich komentarz. Świadkowie Jehowy - jak już wspomniano - samowolnie dodali do Kol 1, 16-17 cztery razy słowo "inne", by na tej podstawie poprzeć własną wymyśloną tezę o stworzeniu przez "Jehowę" swego Syna.


Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.42

Nigdy nie próbował? Nie musiał. Jezus stwierdził wprost:

J 10, 30

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2359

Świadkowie Jehowy więc nie mają racji, iż Jezus nie stawiał się na równi z Ojcem. Powiedział to wprost i za to Żydzi chcieli Go ukamienować:

ed. Święty Paweł
str.2359

Żydzi dobrze zrozumieli intencje Jezusa, natomiast Świadkowie Jehowy nie wiedzą albo nie chcą o tym wiedzieć. Mało tego, do walki z Bóstwem Jezusa używają wersetów mówiących o Jego człowieczeństwie:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.42

J 14, 28                                                1 Kor 11, 3

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.1414
ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.1494
Kościół na celownikuzob. Kościół na celowniku
wyd.2018
Kościół na celownikuzob. Kościół na celownikuzob.
Kościół na celownikustr.40
Kościół na celownikustr.41
Zobacz więcej:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.42

"Materiałem dodatkowym" też się zajmiemy.


Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.42

Pismo Święte nic nie mówi by "Jehowa i Jego pierworodny Syn byli związani bliską więzią przez miliardy lat — długo przed stworzeniem materialnych niebios i ziemi." - w jaki sposób Świadkowie obliczyli, że zanim Bóg stworzył niebo i ziemię "Jehowa i Jego pierworodny Syn byli związani bliską więzią przez miliardy lat"? Przecież dopiero od chwili stworzenia nieba i ziemi zaczął istnieć czas i prawa fizyki.

Dlaczego Świadkowie nie wymienili tych przymiotów Jezusa i cech osobowości, które przypominały Ojca? Jakie są przymioty Boga? Kiedy pragniemy poznać coś lub kogoś, między innymi zadajemy sobie takie pytanie: jaka jest ta rzecz lub osoba? Każdy bowiem przedmiot, zwierzę, człowiek posiada pewne charakterystyczne cechy, właściwości, np. coś jest małe, lekkie, okrągłe itp. Człowiek zaś może być życzliwy, energiczny, wesoły, smutny itp. Cechy mogą się odnosić do samej natury lub do różnych działań. I tak np. możemy powiedzieć o człowieku, że jego natura jest duchowo-cielesna, a działanie np. zmienne, zgodne lub niezgodne z sumieniem itd.

Odpowiedź na powyższe pytanie w odniesieniu do Boga może być udzielona w niewielkim stopniu przez naturalną zdolność poznawczą rozumu, w większym zaś – przez Boże objawienie. Duch Święty, który przenika głębokości samego Boga (por. 1 Kor 2,10), swoim światłem pomaga nam poznać Istotę nieskończenie doskonałą, pouczając nas, jaki jest nasz Pan, Ojciec, Stwórca i Zbawiciel. Chociaż Bóg jest absolutnie prosty, to jednak my wielu słów musimy użyć, by choć częściowo wyrazić, jaki jest Bóg, jakie jest Jego działanie, Jego odniesienie do nas itp.

Bóg żywy, Nieskończenie doskonały, Niezłożony, Niezmierzony, Wszechobecny, Niezmienny, Wieczny, Wszechmocny, Niewidzialny, Święty, Miłosierny, Wolny, Transcendentny i Immanentny, Opiekuńczy w stosunku do stworzeń, Dobry, Sprawiedliwy, Wszechwiedzący, Prawdomówny, Wierny.

Zobacz:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.42

A cóż to za opowieści z mchu i paproci? W którym miejscu w Piśmie Świętym można przeczytać, że Jezus "chętnie opuścił niebo i przyszedł na ziemię, by wieść tu ludzkie życie"? Świadkowie Jehowy nauczają, że Jezus przed przyjściem na ziemię był stworzeniem, Michałem Archaniołem. Dlaczego Świadkowie Jehowy nie mówią, że to życie Michała Archanioła zostało przeniesione do łona Maryi? W jaki sposób zostało przeniesione? Co się stało z Michałem w niebie w tym czasie?

Zapowiedzi Starego Testamentu o przyjściu Boga jako Zbawiciela spełniają się na Osobie Syna Bożego:

ABC teologii dogmatycznejwyd.1997 Czego naprawdę uczy Biblia
str.202
Iz 35, 4n Mt 11, 2-5
"Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie;" "Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię"

Jezus nie odpowiada wprost ani "tak", ani "nie", lecz wcale niedwuznacznie daje do zrozumienia, że na Nim właśnie spełniają się proroctwa mesjańskie (Iz 29,18n; Iz 35,5n).

J 1, 1 J 1, 14
"Bogiem było Słowo" "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas"

Bóg sam (Iz 35, 4) przyjął ludzką naturę (J 1, 14). Bóg w Osobie Syna Bożego przyjął ludzką naturę, by nas zbawić.

Zobacz:

W którym miejscu w Piśmie Świętym można przeczytać, iż "Jehowa dokonał cudu" przenosząc "życie swego pierworodnego Syna z nieba do łona żydowskiej dziewicy Marii"? W Biblii jest napisane: "Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię." oraz "znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego" (Łk 1 35; Mt 1, 18). Ani słowa o rzekomym przeniesieniu życia przez "Jehowę".

Iz 44, 6 Iz 45, 21
"Tak mówi Jahwe, Król Izraela i Odkupiciel jego, Jahwe Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja ostatni; i nie ma poza Mną boga" "Czyż nie Ja jestem Jahwe, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną"
Ps 130, 7-8 Mt 1, 21
"Niech Izrael wygląda Jahwe. U Jahwe bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów" "Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów"
Iz 45, 23 Flp 2, 10
"Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie" "aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca"
Iz 45, 24 Mt 11, 28
"Jedynie u Jahwe jest sprawiedliwość i moc. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zżymali" "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię"

Stary Testament zapowiadał, że jedynie w Bogu jest odkupienie i jedynie On może nas zbawić. Stało się to za sprawą Syna Bożego, który przyjął dodatkowo ludzką naturę i stał się człowiekiem. Świadkowie Jehowy robią wszystko, by tę prawdę ukryć. Dlatego wymyślają bajki z mchu i paproci o "Jehowie", który jakimś cudem przenosi życie do łona Maryi.


Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.43

Jeśli "Syn jest doskonałym obrazem niebiańskiego Ojca", tzn. że sam jest Bogiem i jako taki objawia nam prawdziwą naturę Boga (Hbr 1, 3). Nie ma innej opcji. Kontekst J 14, 9 mówi coś więcej. Zobaczmy J 14, 6-11:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2369
ed. Święty Paweł
str.2370

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.46

Nie jest prawdą, że Jezus umarł przybity do "pala męki". Umarł na krzyżu. "Pal męki" to wymysł Świadków Jehowy od 1936 roku.

Strażnica 1928 Nr 31928 Nr 3
Strażnica 1928 Nr 3str.36
Zobacz:

Co się kryje za słowami "Bóg Go wskrzesił z martwych"?

Zobacz:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Biblia
str.46
Zobacz:
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022