"Modlitwa wzorcowa"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-03-15

Strażnica 15 czerwca 2015
15 czerwca 2015
Strażnica 15 czerwca 2015
str.20

Świadkowie Jehowy na podstawie słów, których nie ma w Piśmie Świętym, a które brzmią według Przekładu Nowego Świata: "Ale modląc się, nie powtarzajcie wciąż tego samego...", chcą wmówić swoim czytelnikom, że Jezus nie chciał, by modlić się modlitwą "Ojcze nasz". Gdyby nie Biblia Świadków Jehowy, trudno bowiem możnaby głosić tak absurdalne tezy. Kiedy nie było jeszcze Przekładu Nowego Świata, dla Świadków Jehowy rzeczą oczywistą była codzienna modlitwa:

Strażnica 15 października 1924 Nr 2015 października 1924 Nr 20
Strażnica 15 października 1924 Nr 20 Strażnica 15 października 1924 Nr 20str.315

Świadkowie Jehowy zmienili treść Mt 6, 7 w swojej Biblii, by mieć podstawę do nazwania modlitwy "Ojcze nasz", modlitwą wzorcową. A skoro jest to rzekomo modlitwa "wzorcowa", to Świadkowie Jehowy już nie będą jej odmawiać. W tekście oryginalnym widać jak na dłoni, iż brak jest słów, które są w Przekładzie Nowego Świata:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 6, 7-9

Grecko-polski Nowy Testamentstr.23

W omawianej publikacji, możemy zobaczyć taki obrazek:

Strażnica 15 czerwca 2015str.20

Czy mała dziewczynka odmawia może Modlitwę Pańską, wszak książeczka dla dzieci pyta:

Mój zbiór opowieści biblijnychwyd.2004 Mój zbiór opowieści biblijnychrozdz.91
Mój zbiór opowieści biblijnychrozdz.91

W jakim celu Świadkowie Jehowy kierują pytanie do dzieci, czy nauczyły się modlitwy "Ojcze nasz", skoro nie wolno jej odmawiać? Świadkowie Jehowy bowiem zadają w Strażnicy konkretne pytanie:

Strażnica 15 czerwca 2015str.20

Nie jest prawdą, że Jezus nie chciał, byśmy za każdym razem nie powtarzali Modlitwy Pańskiej. To jest wymyślona teza Świadków Jehowy i nie wynika ona wcale ze słów Jezusa. Świadkowie Jehowy próbują wmówić czytelnikom, iż jest to modlitwa wzorcowa. Pan Jezus jednak mówi tak:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłazob. Edycja św. Pawła zob. Edycja św. Pawła
str.2144
Edycja św. Pawła
str.2144

Świadkowie Jehowy jeszcze próbują zastosować ten argument:

Strażnica 15 czerwca 2015str.20

W takim razie wyjaśnijmy dlaczego:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłazob. Edycja św. Pawła zob. Edycja św. Pawła
str.2288
Edycja św. Pawła
str.2288
Edycja św. Pawła
str.2289
Edycja św. Pawła Zespół redakcyjny zob. Edycja Świętego Pawła, 2011 zob.
Edycja św. Pawłastr.576
Edycja św. Pawłastr.577
Edycja św. Pawła
Edycja św. Pawła
Edycja św. Pawła
Edycja św. Pawłastr.581

Świadkowie Jehowy Pismo Święte
"Czy Jezus chciał, byśmy za każdym razem, gdy zwracamy się do Boga, powtarzali tę modlitwę dosłownie, jak to robi wielu wyznawców chrześcijaństwa? Nie. Zanim ją podał, powiedział: "Modląc się, nie powtarzajcie wciąż tego samego" (Mat. 6:7)." "Gdy się modlicie, nie mówcie wielu słów jak poganie. Wydaje się im, że dzięki gadulstwu będą wysłuchani. Nie naśladujcie ich, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie.
Dlatego wy tak się módlcie:
Ojcze nasz..." (Mt 6, 7n)

Świadkowie Jehowy zadają pytanie:

Strażnica 15 czerwca 2015str.20

Jeżeli Świadkowie Jehowy podejmą z nami rozmowę w tym temacie, pokażmy im, że werset (Mt 6, 7), który mają w swojej Biblii został celowo zmanipulowany właśnie dlatego, by wmówić swoim czytelnikom, iż jest to modlitwa "wzorcowa" oraz by nie odmawiali modlitwy "Ojcze nasz". Pokażmy Świadkom Jehowy poprawne tłumaczenie:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłazob. Edycja św. Pawła zob. Edycja św. Pawła
str.2144

Poprośmy Świadków Jehowy, by odłożyli na bok anonimowy Przekład Nowego Świata i zgodnie z poleceniem Jezusa odmówmy razem z nimi modlitwę: Ojcze nasz...


Przypomnijmy jak było kiedyś:

Strażnica 1985 Nr 91985 Nr 9
Strażnica 1985 Nr 9str.9
Strażnica 1985 Nr 9str.10
Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024