„Imię dane ludziom” (Dz 4, 12)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-09-13

W Dziejach Apostolskich są takie wersety, które spędzają sen z powiek Świadkom Jehowy i bardzo nie lubią, kiedy im się przypomina te słowa:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Dz 4, 10-12

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2396
Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000

Dz 4, 12

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1430
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Dz 4, 12

Grecko-polski Nowy Testament
str.524
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-AlandNESTLE-ALAND Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Dz 4, 12

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.389

Dz 4, 12

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.389

Lekcja "en anthropois" jest tylko poświadczona przez kodeks D (Bezy), lekcjonarze starołacińskie i w łacińskich lekcjach zachowanych u Ireneusza.


Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Dz 4, 12

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1371 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1516

Dlaczego Świadkowie w nowym zrewidowanym przekładzie swojej Biblii w wyd. z 2018 roku usunęli frazę "danego ludziom" w Dz 4, 12? Co im nie pasowało?


Porównajmy dwa wydania pewnych książek wydanych przez Świadków Jehowy:

Czego naprawdę uczy Biblia?
zob.
wyd.2005
Czego naprawdę uczy Biblia?
str.149

Wiemy już, że Świadkowie Jehowy usunęli w swojej nowej Biblii frazę "danego ludziom" w Dz 4, 12. Zmian również dokonują w swoich publikacjach, np. w tej:

Czego nas uczy BibliaCzego nas uczy Biblia wyd.2018 Czego nas uczy Bibliastr.157

Świadkowie zacytowali werset, by wierzyć w Syna. A kim dla Świadków jest Jezus? Czy potrafią powtórzyć za św. Tomaszem: "Pan mój i Bóg mój" (J 20, 28)? Świadkowie Jehowy chcą ukryć prawdziwe znaczenie tego wersetu (Dz 4, 12) poprzez tego rodzaju komentarz, jaki czytamy w powyższej książce. Świadkowie Jehowy wciąż na okrągło powtarzają, że Jehowa to, Jehowa tamto i trzeba wzywać imienia Jehowy, by być zbawionym (por. Rz 10, 13). A tutaj mamy zupełnie coś odwrotnego. Okazuje się, że werset mówi, iż w nikim innym nie ma zbawienia, jak tylko w Osobie Syna Bożego, który przyjął ludzką naturę, by nas zbawić, a któremu nadano imię Jezus. Zobaczmy kontekst:

Pismo Święte Pallottinum Pallottinum

Dz 4, 5-12

Pismo Święte Pallottinum

Jak czytamy, św. Piotr uzdrowił chorego człowieka w IMIĘ JEZUSA. Św. Łukasz podaje nam cenną informację. Słowa te skierowane są do Żydów, a więc do tych, którzy "wzywali imienia JHWH" (Jl 3, 5). I mówi: "niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela (...) I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4, 10-12). A jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, Syn Boży, i Jego imię dane nam do zbawienia:

Rz 10, 9. 13 Rz 15, 20 1 Kor 1, 2
JEZUS JEST PANEM (...) Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” „A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane” „którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego [Pana].”

Czy Świadkowie Jehowy wzywają na każdym miejscu imienia Jezusa Chrystusa, by zostać zbawionym? Czy głoszą wszystkim zbawcze imię Jezus? Czy głoszą imię Jezusa tam, gdzie ono jest jeszcze nie znane? Czy uzdrawiają chorych w imię Jezusa? Czy są sługami Jezusa?

Zob.:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021