Czy wszystkie rządy należą do szatana?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-05-23

Czego nas uczy BibliaCzego nas uczy Biblia wyd.2018 Czego nas uczy Bibliastr.33
Mt 4, 5-10 Łk 4, 5-12
"Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego».

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»"
"Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz».
Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»"

Przypis w Biblii Tysiąclecia do Mt 4, 1-11:

"Fakt kuszenia w niczym nie sprzeciwia się absolutnej bezgrzeszności Jezusa, gdyż o grzechu decyduje postawa kuszonego wobec pokusy. Nie podając w wątpliwość samego faktu kuszenia, wzmianki o fizycznym przenoszeniu Jezusa przez szatana należy uznać za literackie obrazy. Każda z trzech pokus miała na celu swoiste nakłonienie Jezusa do oświadczenia, że jest Mesjaszem."

Tak na marginesie należy wspomnieć, iż Świadkowie Jehowy wbrew tekstowi oryginalnemu Nowego Testamentu, w tłumaczeniu usunęli słowo "Bóg" i wstawili własne słowo, "Jehowa". Fotokopie pochodzą z oficjalnej strony Świadków Jehowy:

Biblia w Internecie

Mt 4, 4

Biblia w Internecie

Mt 4, 4

Biblia w Internecie

Czego nas uczy BibliaCzego nas uczy Biblia wyd.2018 Czego nas uczy Bibliastr.33

Myślę, myślę i wcale nie wynika z tych wersetów, iż "wszystkie rządy należą do Szatana.". Świadkowie Jehowy nie uwzględniają rodzajów literackich, szerszego kontekstu oraz wielorakiego znaczenia słowa "świat". Wspomina o tym ks. Tadeusz Pietrzyk:

Świadkowie Jehowy - kim są? Świadkowie Jehowy - kim są? Świadkowie Jehowy - kim są?wyd.1991 Świadkowie Jehowy - kim są?
Świadkowie Jehowy - kim są? Świadkowie Jehowy - kim są?

Świadkowie Jehowy nawet nie cofnęli się przed sugestywnym rysunkiem w jednej ze swoich publikacji:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiBędziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemizob. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiWyd.1984

Co grafik komputerowy zrobił z włosami?

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.17 Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemiodwrócona strona
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.17

Świadkowie Jehowy ten rysunek powtórzyli w tej publikacji:

Strażnica 15 maja 201115 maja 2011 Strażnica 15 maja 2011str.18 Strażnica 15 maja 2011
str.18

W jednej ze swoich publikacji szatana nazywają "władcą świata":

Rząd Rząd Rząd
wyd.1928
Rządstr.43

Natomiast w śpiewniku Świadkowie Jehowy wysławiają, kogo?

Śpiewnik
Śpiewnik

Ewangelia wg. św. Mateusza
Ewangelia wg. św. Mateusza
Edycja Świętego Pawła 2005
Ewangelia wg. św. Mateusza
Ewangelia wg. św. Mateusza
Ewangelia wg. św. Mateusza
Ewangelia wg. św. Mateuszastr.247

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022