Dlaczego Świadkowie Jehowy usunęli ze swojej nowej Biblii początek J 8, 1-11

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-02-05

Kto z nas nie słyszał o tej opowieści, a zamieszczonej w Ewangelii wg św. Jana:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

J 8, 1-11

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysięclecia Pallottinum
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
J 8, 1-11 Edycja św. Pawła
str.2351
Edycja św. Pawłastr.2351

Ewangelia według św. Jana

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma ŚwiętegoEwangelia według św. Jana Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętegowyd.2020 Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma ŚwiętegoKatolicki Komentarz do Pisma Świętego Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego

Komentarz do J 8, 1-11

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętegostr.148

Świadkowie Jehowy na swój sposób akceptowali fragment z J 8, 1-11. Nie umieszczali go w tekście głównym, ale w przypisie:

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptureswyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętegostr.1293

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światawyd.1997 Przekład Nowego Świata
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światastr.1344

Gdy Świadkowie Jehowy wydali swój zrewidowany przekład (wyd.ang. 2013 r.) - (wyd.pol. 2018 r.), to usunęli całkowicie fragment J 8, 1-11:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018
Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017str.1437 Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017 Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017str.1487

Kto dał prawo Świadkom Jehowy do ingerencji w natchniony tekst Pisma Świętego? Kościół uznaje ten fragment za kanoniczny i natchniony. Dlaczego? Ponieważ Pismo Święte należy do Kościoła, w którym ono powstało. Pismo Świętej zostało napisane pod natchnieniem Ducha Świętego i ten sam Duch Święty działał przy wyborze Ksiąg i wszystkich fragmentów rozproszonych w poszczególnych manuskryptach. Kościół złożył wszystko w jedną całość. Pierwszy oficjalny spis Ksiąg Pisma Świętego to Dekret Damazego I (ok. 382 r. po Chr.). A tutaj znaleźli się ludzie, którzy mają pieniądze, drukarnie i drukują sobie Biblię na własny użytek. Co nie pasuje, to wyrzucą (7 natchnionych Ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu), a w tym przypadku wyrzucili z Nowego Testamentu J 8, 1-11 (podobnie postąpili z zakończeniem Ewangelii wg św. Marka 16, 9-20), bo jakieś znane manuskrypty pomijają ten fragment. Jeśli chodzi o Marka 16, 9-20, to Świadkowie Jehowy działają na odwrót. U Jana pewne starożytne manuskrypty nie posiadają tego fragmentu, więc trzeba wyrzucić, a w przypadku Mk 16, 9-20 przeważająca liczba rkp - zwłaszcza tych najpoważniejszych - zawiera to zakończenie Ewangelii wg św. Marka. I co? Świadkowie też wyrzucają to zakończenie. Dla Świadków Jehowy nie ma żadnej różnicy. Liczy się, no właśnie co?

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1790
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1793
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1794

Jakie badania wykazały, że w oryginalnych rękopisach nie występował fragment z Ewangelii wg św. Jana 8, 1-11? Jest oczywistością, że Świadkowie Jehowy nie podadzą, iż znajdują się inne manuskrypty, które te fragmenty posiadają, a wcześniejsze przekłady starołacińskie też. Jeśli Nowy Testament został napisany po grecku, to skąd pochodzą starołacińskie tłumaczenia tego fragmentu? Poza tym, dlaczego rozdział 8 zaczynają od 12 wersetu? Dlaczego nie zrobią numeracji wersetów po swojemu? Przecież pierwotnie nie było numeracji rozdziałów i wersetów.

Zadajmy pytanie Świadkom Jehowy. Jeśli do czasu wydania polskiego przekładu w roku 1997, akceptowali fragment J 8, 1-11, to czy nastąpiło pomiędzy tymi latami, czyli pomiędzy rokiem 1997 a 2018 r. jakieś epokowe wydarzenie w świecie archeologii i odkryto nowe manuskrypty, które potwierdziły zasadność całkowitego usunięcia tego fragmentu z Ewangelii wg św. Jana?

Zobacz też:

Świadkowie Jehowy nie są nawet w stanie udowodnić kanoniczności poszczególnych Ksiąg, np. Nowego Testamentu. Skąd oni wiedzą, że te a nie inne Księgi są natchnione? Kto im powiedział, że Ewangelie są natchnione i dlaczego akurat te? Czy Świadkowie uczestniczyli w tworzeniu kanonu Pisma Świętego? Lubią cytować 2 Tm 3, 16. Czy św. Paweł uwzględniał już resztę Pism, które powstały po napisaniu tych słów do Tymoteusza?

Przypomnijmy, iż:

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Na szczęście to nie Świadkowie Jehowy będą decydować, co jest, a co nie jest natchnione i kanoniczne w Piśmie Świętym.

Zobacz:

A może jest inna przyczyna usunięcia J 8, 1-11? Świadkowie Jehowy mają książkę Paście trzodę Bożą, która jest wyłącznie do dyspozycji starszych zboru i służy m.in. do przeprowadzania Komitetów Sądowniczych i wykluczania z Organizacji niepokornych Świadków Jehowy. Przyczyna wykluczenia zawsze się znajdzie. No, ale w przypadku kobiety przyłapanej na cudzołóstwie i przyprowadzonej do Pana Jezusa, reakcja była widocznie nie po myśli Świadków Jehowy. Co zrobił bowiem Jezus? Nie powołał Komitetu Sądowniczego, wybaczył kobiecie, a faryzejskiemu "komitetowi sądowniczemu" nakazał rzucić kamieniem na tych, którzy są bez grzechu. Nie znalazł się żaden, więc rozeszli się, nie potępiając cudzołożnicy. Może dlatego ten fragment był dla Świadków Jehowy niewygodny i znaleźli "kamień" (brak tego tekstu w niektórych rękopisach)? Po prostu usunęli kontrowersyjny tekst ze swojej Biblii i mają spokój. Prawda, że proste rozwiązanie?


Ewangelia Według Świętego JanaEw. wg św. Jana Ewangelia Według Świętego JanaCzęść I Ewangelia Według Świętego Janawyd.2010 Ewangelia Według Świętego Jana

J 7, 53 - 8, 1-11

Ewangelia Według Świętego Janastr.659
Ewangelia Według Świętego JanaEwangelia Według Świętego JanaEwangelia Według Świętego Jana
str.660
Ewangelia Według Świętego Jana
Ewangelia Według Świętego Jana
Ewangelia Według Świętego Janastr.663

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021