"W imię" czy "na imię"?
(Flp 2, 10)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-09-01

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Flp 2, 9-11

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.606
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.606

Znamy ten werset na pamięć. Wiemy, co on oznacza:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Flp 2, 10

Biblia Poznańska Nowy Testament Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.472

Biblia Jakuba Wujka (1599) "Aby na imię Jezusowe wszelkie kolano klękało, niebieskich, ziemskich, i podziemnych."
Nowa Biblia Gdańska (2011) "Aby na Imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebiańskich, ziemskich i podziemnych."
Uwspółcześniona Biblia Gdańska "Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią."
Biblia Warszawska (1975) "aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią"
Biblia Paulistów (2008) "aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,"
Biblia Poznańska (1974/75) "aby na imię Jezusa zginało się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią,"
Biblia Tysiąclecia, wyd. V (1999) "aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych."
Biblia Warszawsko-Praska (1997) "po to, aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano: istot, które są w niebie, na ziemi i pod ziemią,"
NT w przekł. Kowalskiego (1956) "aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, w niebie, na ziemi i w piekle;"
Przekład Dosłowny (2002) "aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano (istot) niebieskich i ziemskich, i podziemnych"

Zanim Świadkowie Jehowy wydali swoją Biblię ("Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata") w języku polskim, werset z Flp 2,9nn, cytowali z polskich przekładów i umieszczali w swoich publikacjach, m.in w tej książce:

Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliskiwyd.1993 Wspaniały finał Objawienia bliski
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.279
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.280

Kiedy po raz pierwszy Świadkowie Jehowy wydali swoją Biblię w języku polskim, werset z Flp 2, 10 brzmi już zupełnie inaczej, niż w tradycyjnych przekładach biblijnych:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Flp 2, 10
Przekład Nowego Światastr.1477

Potem już ta wersja pojawia się w publikacjach Świadków Jehowy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 2001
zob.
wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.2001
str.121
Proroctwo Izajasza Proroctwo IzajaszaTOM II Proroctwo Izajaszawyd.2001
Proroctwo Izajasza
str.143

Zobaczmy jak Świadkowie Jehowy zmienili werset w Prowadzeniu rozmów na podstawie Pism. W roku 1991 było jeszcze po staremu:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 2001
zob.
wyd.1991
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.2001
str.122

by w wydaniu z 2001 roku pojawić się w nowej poprawionej wersji:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 2001
zob.
wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.2001
str.121

Porównajmy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.122
wyd.1991
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.121
wyd. 2001

Tak Flp 2, 10 wygląda w oryginale

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Flp 2, 10

Grecko-polski Nowy Testamentstr.935

Przyimek en można tłumaczyć "na" lub "w". Gdyby w tym przypadku, a więc w Flp 2, 10 nie miałoby to większego znaczenia, Świadkowie Jehowy prawdopodobnie w swoim tłumaczeniu nie wstawiliby "w imię". Możliwe, że uczynili to ze względów doktrynalnych, bowiem dla nich najważniejszym imieniem jest "Jehowa", a nie imię Jezus. Widocznie nie mogą sobie wyobrazić, że całe stworzenie zgina swoje kolano na imię Jezus, a nie na Jehowa, więc zrobili korektę, mając już swój własny przekład Biblii.

Po grecku w Flp 2, 10 mamy ἐν τῷ ὀνόματι. Kluczowy jest więc przyimek EN (łączący się z greckim datiwem), który ma znaczeń wiele, ale najczęściej bywa tłumaczony na w. Generalnie może się odnosić: (1) do miejsca (np. w Krakowie), (2) czasu (np. w średniowieczu) i (3) do przyczyny, gdzie może oznaczać: a) środek, za pomocą któregoś coś czynimy; b) za pomocą, poprzez (por. Mt 9, 34); c) z powodu, ze względu na, przez (myśląc o powodzie, np. J 16, 30); d) oznacza sposób [zwłaszcza w zwroty przysłówkowe: ἐν χαρᾷ z radością, radością (Rz 15, 32), ἐν σπουδῇ gorliwie, chętnie (Rz 12,8), ἐν χάριτι łaskawie (Ga 1,6)]. Wydaje się, że do Flp 2, 10 najbardziej pasuje podpunkt "c": z powodu, ze względu na. (zob. Analytical Lexicon to the Greek New Testament, ed. Timothy Friberg – Barbara Friberg, Baker's Greek New Testament Library, Baker: Grand Rapids 2000).


List do Filipian List do Filipian List do Filipianwyd.2011

Flp 2, 10

List do Filipian
str.212
List do Filipianstr.257
List do Filipian
List do Filipian
List do Filipian
List do Filipian
List do Filipian
List do Filipian
List do Filipian
List do Filipianstr.265

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021