Czy Świadkowie Jehowy spełniają
wolę Bożą? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy w roku 2013 wydali poniższą broszurę, w której próbują na swój specyficzny sposób zwrócić na siebie uwagę. Czytelnik podczas odrabiania lekcji ma w końcu dojść do wniosku, że tylko Świadkowie Jehowy "wykonują wolę Jehowy". Warto przyjrzeć się krytycznie tej broszurze:

Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
wyd.2013
Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
wyd.2013

Na początek:

Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
wyd.2013
Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
str.5

Wersety z Księgi Izajasza w tym fragmencie mówią nam, że Izrael ma być świadkiem nie wobec siebie samego, ale właśnie wobec narodów pogańskich. Kiedy Bóg stał się człowiekiem, przyjął ludzką naturę i stał się "Bogiem z nami" (Mt 1, 23), Syn Boży, Jezus Chrystus, wysyłając Apostołów i uczniów na cały świat powiedział, by to oni stali się Jego świadkami, aż po krańce ziemi (Dz 1, 8). A więc to świadkowie Jezusa mają świadczyć o Nim.

Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
wyd.2013
Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
str.5

W starożytnych manuskryptach biblijnych nie występuje tysiące razy "imię Boże, Jehowa". Występuje natomiast tysiące razy tetragram JHWH. Wymowa tego imienia jest do dzisiaj nieznana, o czym wspominają sami Świadkowie Jehowy w swojej broszurze "Imię Boże, które pozostanie na zawsze" na str.7 .

Nie jest prawdą też, że Bóg objawiając swoje imię Mojżeszowi użył słowa "Jehowa". Bóg objawił się Mojżeszowi pod imieniem:

Wj 3, 14:

Wyjścia 3, 14Tekst oryginalny
Wyjścia 3, 14Biblia Hebraica Stuttgartensia
Wyjścia 3, 14

Możliwe tłumaczenia:

Wyjścia 3, 14

W Wj 3 ,14 mamy ehjeh:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997
Grecko-polski Nowy Testament

W Wj 3, 15 mamy JHWH:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.218

Czytane jako Adonai (Pan). Nie ma słowa "Jehowa".

Grecko-polski Nowy Testamentstr.218

"JHWH (...) to (jest) imię moje na wieki". A jeśli wymowa tetragramu jest nieznana, to...? Odpowiedź znajdziemy w Nowym Testamencie.

Imię Boga
wyd.1994
Imię Boga
wyd.Pallottinum
Imię Bogastr.76

Jahwe czy Jehowa?

Zobacz też:

Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
wyd.2013
Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
str.5

Jezus jest "świadkiem wiernym i prawdomównym" (Ap 3,14), który objawił nam Boga, jako Ojca. W J 17,26 i J 18,37 Pan Jezus ani słowa nie wspomniał o "Jehowie":

J 17, 26 Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 18, 37 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Szczerzy naśladowcy Jezusa, lub tak jak św. Paweł, będą rozsławiać imię Chrystusa:

Rz 15, 20-21:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy, owszem starają się, ale to o czym głoszą trudno znaleźć w Biblii.


Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
wyd.2013
Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
str.6

Wydawane wówczas czasopismo miało inną nazwę:

Strażnica Nr 1 lipiec  1879Strażnica Nr 1 lipiec 1879
STRAŻNICA SYJOŃSKA I ZWIASTUN OBECNOŚCI CHRYSTUSA

Świadkowie Jehowy dawali rozgłos "odkrytej prawdzie", iż Jezus Chrystus powrócił niewidzialnie w roku 1874. Tę "prawdę biblijną" głoszono jeszcze do połowy lat trzydziestych XXw.:

Strażnica 1 maja 1934 Nr 9
1 maja 1934 Nr 9
Strażnica 1 maja 1934 Nr 9
str.141

Czy obecnie Świadkowie Jehowy głoszą "odkrytą prawdę" i pozostałe inne "prawdy" z tamtych lat w "230 krajach i w przeszło 600 językach"? A jeśli już nie, to co się stało z ówczesną "prawdą" dzisiaj? Czy prawda mogła się zmienić?

Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
wyd.2013
Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
str.7

A może było tak, iż pewnych nauk nie dało się podeprzeć dostępnymi przekładami Biblii i aby były one już zgodne z głoszoną doktryną, trzeba było postarać się o swój własny przekład? Od tej chwili Świadkowie Jehowy poznają już dokładniej prawdę?

Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
wyd.2013
Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
str.7

Czy współczesne przekłady składają się tylko z archaicznych wyrażeń i dlatego była potrzeba wydania własnego przekładu? A jeśli odkryto starsze i dokładniejsze rękopisy, a w żadnym z nich nie było tetragramu JHWH w Nowym Testamencie, to na jakiej podstawie w Biblii Świadków Jehowy pojawiło się słowo "Jehowa" w 237 miejscach i to np. w tych , które nie są cytatami ze Starego Testamentu?

Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
wyd.2013
Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
str.7

Jeśli tłumacze Biblii w innych przekładach oddają pewne wersety dotyczące boskości Jezusa zgodnie z myślą oryginału, to dlaczego akurat w Przekładzie Nowego Świata wersety te brzmią inaczej? Czy rzeczywiście Przekład Nowego Świata odznacza się wiernością, skoro tak różni się od innych właśnie w temacie boskości Chrystusa? Czy przypadkiem nie odegrała tutaj główną rolę doktryna głoszona przez Świadków Jehowy, bo wg nich Jezus rzekomo nie jest Bogiem i człowiekiem?

Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
wyd.2013
Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
str.7

Czytamy przedmowę:

Przekład Nowego Światawyd.1997
Przekład Nowego Światastr.5

Teraz:

Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
wyd.2013
Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
str.7

Świadkowie Jehowy pewnie by chcieli, bym odpowiedział słowami anonimowego redaktora z wstępu do Przekładu Nowego Świata (str.5). Mam jednak swoje zdanie. Najpierw jednak porównam wersety, które proponuje anonimowy autor broszury:

Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
wyd.2013
Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy
str.7
Przekład Nowego Świata
wyd.1997
Biblia Poznańska
BP
wyd.III Poznań 1994
Ps 110, 1 Przekład Nowego Świata Ps 110, 1 Biblia Poznańska Biblia Poznańska

Mt 5, 3 Przekład Nowego Świata Mt 5, 3 Biblia Poznańska

Mt 6, 7 Przekład Nowego Świata Mt 6, 7 Biblia Poznańska

Mt 11, 12 Przekład Nowego Świata Mt 11, 12 Biblia Poznańska

Flp 1, 8 Przekład Nowego Świata Flp 1, 8 Biblia Poznańska
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023