Czy Szaweł prześladował
Świadków Jehowy?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-02-26

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
Dz 9, 1
Biblia Tysiąclecia
Dz 9, 4 Biblia Tysiąclecia 1 Kor 15, 9 Biblia Tysiąclecia

Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich publikacji piszą o prześladowaniach, oczywiście prześladowaniach dotyczących ich samych. Jako argumentu cytują werset z Ewangelii wg św. Mateusza:

Strażnica 15 listopada 201415 listopada 2014 Strażnica 15 listopada 2014
str.15
Mt 24, 9
Biblia Tysiąclecia

Chrześcijanie byli wyznawcami Jezusa, wzywali Jego imienia, czego nie można powiedzieć o Świadkach Jehowy. Świadkowie Jehowy uczą "o wzywaniu imienia Jehowy" (zobacz). Biblia Świadków Jehowy w innym miejscu mówi o wzywaniu imienia Jezus:

Przekład Nowego Świata wyd.1997 Dz 9, 21 Przekład Nowego Światastr.1380

Kiedy i gdzie Świadkowie Jehowy wzywają imienia Jezus?


W książce wydanej przez Towarzystwo Strażnica:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegozob. Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegowyd. 1995

Świadkowie Jehowy poprzez pewnego rodzaju manipulację i dobór terminów, przechodzą od "pierwszych chrześcijan" do "chrześcijańskich świadków Jehowy":

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.30
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegostr.32

"(...) Pierwsi chrześcijanie"

"(...) chrześcijańscy świadkowie z I wieku"

"(...) pierwszych chrześcijańskich świadków Jehowy"

"(...) chrześcijańskich świadkach Jehowy z I stulecia"

Od "pierwszych chrześcijan" redaktorzy książki przeszli do "chrześcijańskich świadków Jehowy z I stulecia". Po co to zrobili? Czy przypadkiem nie po to, by czytelnikowi wmówić, że w I w. byli chrześcijańscy świadkowie Jehowy i są również dzisiaj, znani jako Świadkowie Jehowy?

Pierwsi chrześcijanie nie byli Świadkami Jehowy, byli świadkami Jezusa. Byli Jego wyznawcami. Szaweł nie prześladował Świadków Jehowy, lecz Kościół Boży, z którym Chrystus się utożsamiał:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Dz 9, 1-6 Edycja św. Pawła
str.2407

Św. Paweł nawet nad tym później ubolewał:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
1 Kor 15, 7-11 Edycja św. Pawła
str.2509

Kościół Boży, to Kościół Jezusa Chrystusa. Uczniowie Pana to nie Świadkowie Jehowy, lecz świadkowie Jezusa, którzy wzywają Jego imienia:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Dz 9, 13-16 Edycja św. Pawła
str.2407

Jak czytamy też, Szaweł ma zanieść "imię Jezus" nawet do narodu izraelskiego. Mowa jest o tym w:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Rz 10, 8-14 Edycja św. Pawła
str.2475

Żydzi nie uwierzyli w Jezusa. Co św. Paweł pisze w Liście do Koryntian:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
1 Kor 1, 1-3 Edycja św. Pawła
str.2489
Edycja św. Pawła
str.2489

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024