Krótko o Jezusie na Boże Narodzenie

Autor: Piotr Andryszczak dodano: GRUDZIEŃ 2013

W poniższej publikacji Świadków Jehowy:

Przebudźcie się Grudzień 2013GRUDZIEŃ 2013

Świadkowie Jehowy zadają pytanie:

Przebudźcie się Grudzień 2013str.1

A czy można zaufać tej publikacji Świadków Jehowy? Mamy grudzień, a w grudniu i w styczniu (Kościoły prawosławne) chrześcijanie obchodzą Boże Narodzenie, a Świadkowie Jehowy wydają publikację, w której atakuje się podstawy wiary chrześcijańskiej:

Przebudźcie się Grudzień 2013str.10

Świadkowie Jehowy stosują pewnego rodzaju manipulacje. Na początku artykułu napisali: "BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA", pod rysunkiem pytają: "Czy Jezus jest Bogiem?", a w samym tekście czytamy: "CO MÓWIĄ LUDZIE", a potem: "CO MÓWI BIBLIA". Oczywiście stosują tutaj półprawdy. Ale po kolei:

Przebudźcie się Grudzień 2013str.10

Świadkowie Jehowy nie napisali, iż to właśnie niechrześcijanie nie uważają Jezusa za Boga. Świadkowie Jehowy nie napisali całej prawdy o wierze tych "innych". Ci inni, to właśnie chrześcijanie - wyznawcy Chrystusa. Nie tylko jako chrześcijanie wierzymy, że Jezus jest Bogiem, ale również wierzymy, iż jest też człowiekiem. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Świadkowie Jehowy nie napisali na czym ta równość z Bogiem ma polegać. Otóż jako chrześcijanie wierzymy w prawdziwe wiekuiste Bóstwo, wielbimy odrębność Osób (w Trójcy Świętej), jedność w istocie i równość w majestacie.

Dogmatyka Katolicka Dogmatyka Katolicka str.61

Dalej Świadkowie odpowiadają:

Przebudźcie się Grudzień 2013str.10

Nie jest prawdą, że Biblia nie przedstawia Jezusa jako Boga. Cały Nowy Testament mówi o tym:

Bóstwo Chrystusa istotą EwangeliiKraków 1910
Piotr Andryszczak
Włodzimierz Bednarski

Poza tym, Świadkowie Jehowy podważając Bóstwo Chrystusa, jako kontrargument stosują wersety mówiące o Jego człowieczeństwie, np:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 14,28

Świadkowie Jehowy manipulują również wersetem J 1,18 cytując tylko pierwszą część, przemilczając drugą:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 1,18

Jak można zacytować pół wersetu, a potem pisać, że Jezusa widziało mnóstwo ludzi, a Boga nikt nie widział. Ewangelista napisał przecież, że Jezus jest Jednorodzonym Bogiem. Zobaczmy, co Jezus powiedział jeszcze w innym miejscu:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 14,7-11

Bóg objawił nam się w Jezusie Chrystusie. Taka jest chrześcijańska wiara. Nie potrzebujemy fizycznie oglądać Boga, wystarczy nam, że uwierzyliśmy w Jezusa jako Boga i człowieka. Jezus mówi: "kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca" (w.9) i to nam wystarczy. Przyjdzie czas, że zobaczymy Boga twarzą w twarz (Mt 5,5)

Piotr Andryszczak

Przebudźcie się Grudzień 2013str.10

Nie jest prawdą, że "pierwsi naśladowcy" nie uważali Jezusa za Boga. Przecież cała Ewangelia św. Jana, to Ewangelia o Bóstwie Chrystusa. A powołanie się na J 20,31, gdzie padają słowa, że "Jezus jest Synem Bożym", by podważyć Jego boskość jest niepoważne. To tak, jakby ktoś napisał, że np. jakiś człowiek nie jest człowiekiem, bo jest nazwany synem człowieka.

Piotr Andryszczak

"Wiara katolicka polega na tym, aby wierzyć i wyznawać, że Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem. Jest Bogiem jako zrodzony z istoty Ojca przed wiekami i jest człowiekiem jako zrodzony z istoty matki w czasie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z rozumnej duszy i ludzkiego ciała, równy Ojcu według Bóstwa, mniejszy od Ojca według człowieczeństwa. A choć jest i Bogiem i człowiekiem, to jednak Chrystus nie jest dwiema osobami, lecz jedną - jedną zaś osobą jest nie przez przemianę Bóstwa w naturę cielesną, ale przez przyjęcie człowieczeństwa w Boga" (Symbol Atanazjański, podkr.moje) [zobacz też]


Na następnej stronie omawianej publikacji Świadkowie Jehowy zadają podchwytliwe pytanie:

Przebudźcie się Grudzień 2013str.11

No właśnie, kiedy?

Przebudźcie się Grudzień 2013str.11

Nie wiem jacy ludzie tak mówią, ale 25 grudnia nie jest "rocznicą owego wydarzenia". Chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa, świętują sam fakt Jego NARODZENIA, a nie kolejną rocznicę urodzin. Data jest s y m b o l i c z n a.

Przebudźcie się Grudzień 2013str.11

Świadkowie Jehowy postawili tezę, iż rzekomo 25 grudnia jest rocznicą narodzin Jezusa, by potem z tym polemizować i jeszcze powoływać się na Biblię. Nie jest prawdą, iż dzień 25 grudnia jest konkretną datą narodzin Chrystusa (rocznicą) i świętowaną w chrześcijaństwie. A więc dalsze wywody Świadków Jehowy, że pasterze to czy tamto, cała ich argumentacja nie ma po prostu racji bytu.


BOŻE NARODZENIE

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Iz 9,5 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Iz 35,4-6
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Mt 1,23 Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 1,1
Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 20,28
Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 20,31

Jest rzeczą oczywistą, że Jezus nie jest tą samą osobą, co Ojciec.

Piotr Andryszczak

Jaki wniosek można wyciągnąć z argumentacji jaką stosują Świadkowie Jehowy? Jeśli Jezus nie jest Bogiem, to nie ma też Bożego Narodzenia. A jeśli nie ma Bożego Narodzenia, to nie ma też co świętować. Jeśli Świadkowie Jehowy tak uważają, to jest ich problem. Świadkowie Jehowy nie są bowiem chrześcijanami. Dla chrześcijan jednak ten fakt miał miejsce. Bóg przyjął ludzką naturę i stał się człowiekiem. Boże Narodzenie będziemy świętować z pewnością aż do paruzji Chrystusa. Nie dajmy się nabierać na manipulacje, półprawdy, jakie stosują anonimowi redaktorzy w tej publikacji (str.10 i str.11).


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023