Szatan zabity w Armagedonie
i wskrzeszony w raju na ziemi?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-03-03

Świadkowie Jehowy o raju na ziemi:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
zob.
wyd.1984
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.13
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.14

Świadkowie Jehowy w jednej książce potrafią głosić dwie sprzeczne ze sobą nauki. Najpierw zapewniają, że nikt już nie będzie głodował, nie będzie przestępczości, nienawiści a nawet samolubstwa. To wszystko zniknie raz na zawsze. Natomiast w innym miejscu twierdzą zupełnie coś odwrotnego. Skąd ta sprzeczność? Otóż w miejsce Sądu Ostatecznego, o którym jest mowa w Mt 25, 31-46, umieścili Armagedon, a sam Sąd utożsamili z 1000-leciem (Milenium), w którym to czasie żyjący w raju na ziemi będą poddani drugiej próbie:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.180

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.181
Nie będzie śmierci Będzie śmierć
"W raju (...) Nikt już nie będzie głodował (Psalm 72:16; 67:7, NP). Prowadzenie wojen, przestępczość, a nawet nienawiśćsamolubstwo będzie należeć do przeszłości. Zniknie raz na zawsze! (Psalm 46:9, 10, NP; 37:9-11). Czy wierzysz, że to wszystko jest możliwe?" (s.13-14) "A co się stanie z tymi, którzy podczas Dnia Sądu ‛dopuszczali się podłości, czyli zła’? (...) Oznacza to wydanie na nich wyroku potępiającego, czyli skazanie ich na śmierć. Tacy ludzie zostaną unicestwieni albo w okresie Dnia Sądu, albo najpóźniej przy jego końcu. Spotka ich to za złe uczynki, za to, że z uporem odmawiali uczenia się sprawiedliwości i kierowania się nią. (s.180-181)"
Świadkowie Jehowy. Pochodzenie. Historia. Wierzenia Kraków 2004 Świadkowie Jehowy. Pochodzenie. Historia. Wierzenia Świadkowie Jehowy. Pochodzenie. Historia. Wierzenia
str.233

Życie wieczne bez śmierci w "raju na ziemi":

Strażnica 15 maja 2013
Strażnica 15 maja 2013
Strażnica 15 maja 2013
str.26
Strażnica 15 maja 2013
str.27
Strażnica 1 stycznia 2012
Strażnica 1 stycznia 2012
Strażnica 1 stycznia 2012
str.21

W "raju na ziemi" śmierć:

WyzwolenieProroctwo Izajasza WyzwolenieTom II Wyzwoleniewyd.2001
Wyzwolenie
str.385
Strażnica 15 sierpnia 2010
Strażnica 15 sierpnia 2010
Strażnica 15 sierpnia 2010
str.31
Nie będzie śmierci Będzie śmierć
„Nie tylko żyję, ale mam też wspaniałą nadzieję – wyczekuję raju, gdzie »śmierci już nie będzie« i gdzie zapanuje sprawiedliwość (Objawienie 21:3, 4)” (Strażnica 01.01 2012 s. 21). „A co z tymi, którzy postanowią się zbuntować przeciw Bogu? Tacy utracą przywilej życia. Krnąbrny grzesznik poniesie śmierć, nawet gdyby »miał sto lat«. To bardzo niewiele w porównaniu z bezkresnym życiem, jakim mógłby się cieszyć – a zatem »umrze jako chłopiec«” (Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości 2001 tom II, s. 385).

W obiecanym przez Świadków Jehowy "raju na ziemi" nie będzie już śmierci, by w innym miejscu zaprzeczyć swojej tezie. Będzie jednak śmierć, brak sprawiedliwości, cierpienie i żałość. Wszystkiemu będzie winien szatan, który zostanie wskrzeszony i wypuszczony, by zwodził zamieszkaną ziemię.


Świadkowie Jehowy o szatanie podczas 1000-lecia:

Wyzwolenie
Wyzwolenie
Wyzwolenie
wyd.1928
Wyzwolenie
zob.
Wyzwolenie 1928
str.344
Światło
Światło
Światło
wyd.1930
Światło
Tom 2
Wyzwolenie 1928
str.199
Wyzwolenie 1928
str.218
Wyzwolenie 1928
str.219

Czy Pismo Święte wspomina coś o zabiciu szatana, przechowaniu jego ciała, a potem wskrzeszeniu i ożywieniu jego ciała?


Warto tu jeszcze wspomnieć o cudownym ukryciu ciała Pana Jezusa - po Jego śmierci na krzyżu - w książce Wyzwolenie:

Wyzwolenie 1928
str.172

Wcześniej Świadkowie Jehowy zastanawiają się w książce Nadszedł czas o możliwości przechowania gdzieś ciała Pana Jezusa:

Wyzwolenie 1928
str.140

Porównajmy:

Przechowanie ciała szatana
Przechowanie ciała Jezusa
Wyzwolenie 1928
str.218
Wyzwolenie 1928
str.140

Strażnica 1969 Nr 14
Strażnica 1969 Nr 14
Strażnica 1969 Nr 14 Strażnica 1969 Nr 14
str.14
Strażnica 1 kwietnia 2011
1 kwietnia 2011
Strażnica 1 kwietnia 2011
str.16

Widzimy, że Świadkowie Jehowy rozgrywają szatanem, straszą nim, że zostanie wskrzeszony, że będzie pokazywany ludziom (będzie miał przecież ciało), będzie w tym raju zwodził, a tych, których oszuka zostaną unicestwieni. Czy chciałbyś żyć w raju na ziemi, gdzie będzie panoszył się szatan?


Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020