Czy nowi "pomazańcy" mają problemy psychiczne lub emocjonalne? Czy są fałszywymi braćmi bądź oszustami?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-03-18

Świadkowie Jehowy po raz kolejny zapraszają na uroczystość "Pamiątki":

jw
zob.
Strażnica Nr 2 2016
Nr 2 2016
Strażnica Strażnica Nr 2 2016
str.7

Jest oczywiście obrazek, który mówi wiele:

Strażnica Strażnica Nr 2 2016
str.7

Wygląda na to, że uczestnicy zamiast spożywać, podają sobie z rąk do rąk talerzyk z "emblematem". Zatrzymajmy się chwilę przy tej argumentacji:

Strażnica Nr 2 2016
Nr 2 2016
Strażnica Strażnica Nr 2 2016
str.7

W Ewangelii wg św. Łukasza nie ma ani słowa o ustanowieniu "Pamiątki swojej śmierci" i nie ma ani słowa, by "Pamiątkę śmierci" obchodzić raz do roku. Czy werset mówiący "Czyńcie to na moją pamiątkę" właśnie mówi o tym, co próbują wmówić Świadkowie Jehowy?

Mt 26, 26 Łk 22, 19
"A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje»" "Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!»"

Wniosek jest oczywisty. Mamy łamać chleb, podawać i spożywać. To mamy czynić na Jego pamiątkę. Mało tego, nie tylko raz do roku, ale częściej:

Dz 2, 42.46 Dz 20, 7
"Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (...) Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca." " W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy."

Rocznik 2016
ROCZNIK 2016
Rocznik 2016
str.10
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING Marzec 2016
Audycję w tym miesiącu prowadzi Geoffrey Jackson, członek Ciała Kierowniczego
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
JW. BROADCASTING
"W ostatni wieczór przed swoją śmiercią Jezus powiedział uczniom: 'Ten chleb oznacza moje ciało'. Chleb i wino przeszły z rąk do rąk, a potem Jezus powiedział do uczniów: "Czyńcie to na moją pamiątkę". I tak robimy po dziś dzień."

Dlaczego Świadkowie Jehowy nie powiedzieli widzom, iż podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus wziął chleb, połamał go i podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie? Chleb i wino tak sobie przeszły z rąk do rąk? I nic więcej? Cała ta scenka na filmie ma pokazać obecne nauczanie Świadków Jehowy o dwóch klasach zbawionych i o podawaniu sobie talerzyka z chlebem i kielicha z winem, który puszcza się w obieg:

Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 3
1976 Nr 3
Strażnica Rok XCVII [1976] Nr 3
str.22
Strażnica Nr 2 2016Strażnica Nr 2 2016, str.7 Przebudźcie się! 8 marca 2002
Przebudźcie się! 8 marca 2002 str.32

Świadkowie Jehowy w swojej opowieści w BroadCasting tak przedstawili Ostatnią Wieczerzę ("chleb i wino przeszły z rąk do rąk"), by uzasadnić wędrujący talerzyk i kielich.

Przypomnijmy co się działo w Wieczerniku:

Mt 26, 26 Łk 22, 19
"A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje»" "Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!»"
Zobacz więcej:


Przyjrzyjmy się "pomazańcom":

Strażnica 15 lutego 1995
15 lutego 1995
Strażnica 15 lutego 1995str.19
Strażnica 1 maja 2007
1 maja 2007
Strażnica 1 maja 2007 Strażnica 1 maja 2007
str.31

Powoływanie do grona "pomazańców" (144 000 z Ap 7, 4) miało się zmniejszać, aż tu nagle nadszedł czas i sprawy zaczęły nabierać innego obrotu. Grono "pomazańców" na Pamiątce zaczęło rosnąć.

Liczba "pomazańców" np. w 2005 roku:

Strażnica 1 lutego 2006
1 lutego 2006
Strażnica 1 lutego 2006
str.30

Liczba pomazańców każdego roku wzrasta. W 2006 roku wynosiła tyle:

Rocznik Świadków Jehowy 2007
zob.
wyd.2007
Rocznik Świadków Jehowy 2007
Rocznik Świadków Jehowy 2007
str.31

A w 2014 roku już tyle:

Rocznik Świadków Jehowy 2015
zob.
wyd.2015
Rocznik Świadków Jehowy 2015
Rocznik Świadków Jehowy 2015
str.176
Rocznik Świadków Jehowy 2016
zob.
wyd.2016
Rocznik Świadków Jehowy 2016 Rocznik Świadków Jehowy 2016str.176

Dzisiaj już wiemy, że jest to pewnego rodzaju problem dla "Ciała Kierowniczego" Świadków Jehowy. Przypomnijmy, co napisano jeszcze w roku 1993 w jednej z publikacji o spożywających "emblematy":

Strażnica 15 marca 1993
15 marca 1993
Strażnica 15 marca 1993
str.7

W jednej ze Strażnic wspomniano, że przyczyną wzrastającej liczby spożywających "emblematy" mogą być m.in.:

Strażnica 15 sierpnia 2011
15 sierpnia 2011
Strażnica 15 sierpnia 2011
str.22

Ciekawe jest stwierdzenie: "dawne przekonania religijne lub nawet zaburzenia psychiczne bądź emocjonalne". Czy to jest pewnego rodzaju próba usprawiedliwienia wzrastającej co roku liczby spożywających "emblematy"? A co na to sami spożywający? Wzięli sobie to do serca?

Miesiąc wcześniej Świadkowie Jehowy pisali o 'odstępcach':

Strażnica 15 lipca 2011
15 lipca 2011
Strażnica 15 lipca 2011 Strażnica 15 lipca 2011
str.16

Dlaczego Świadkowie Jehowy tak właśnie wypowiadają się o innych, którzy niekoniecznie chcą podzielać poglądy redaktorów Strażnicy? Nawet w swojej Biblii Świadkowie Jehowy mają takie sformułowanie:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
1 Tm 6, 4
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1496

Jednak coś musiało chyba się wydarzyć, że Świadkowie Jehowy wycofali się z tego wersetu i już w zrewidowanej wersji Przekładu Nowego Świata z roku 2013, poprawili ten werset. Porównajmy dwa wydania:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013

1 Tm 6, 4

New World Translation of the Holy Scripturesstr.1482 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1591

To nie ma nic wspólnego z chorobą umysłową, jakby chcieli Świadkowie Jehowy, dlatego opamiętali się i zmienili wyrażenie w powyższym wersecie.


Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłazob. Edycja św. Pawła zob. 1 Tm 6, 3n Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2600
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2600

Wróćmy do "pomazańców" z problemami psychicznymi (chorymi umysłowo?). Ostrzeżenie widocznie nie zadziałało, więc liczba spożywających nadal wzrastała. Więc w jednej z następnych publikacji przeznaczonej do studiowania podczas zebrania, poświęcono cały artykuł o "pomazańcach", gdzie czytamy m.in.:

Strażnica 15 stycznia 2016
15 stycznia 2016
Strażnica 15 stycznia 2016
str.25
Strażnica 15 stycznia 2016
15 stycznia 2016
Strażnica 15 stycznia 2016
str.25

Redaktorzy pytają:

Strażnica 15 Stycznia 2016
str.25

Dobre pytanie. Jak będą zachowywać się uczestnicy tegorocznej Pamiątki? Będą patrzeć podejrzliwie jeden na drugiego? O czym będą myśleć? Czy ten lub tamten ma "problemy psychiczne lub emocjonalne", bo spożywa "emblematy"? Czy będą się zastanawiać, czy ten lub tamten to "fałszywy brat" lub "oszust"? Czy wśród Świadków Jehowy wzrośnie liczba znawców psychologii i psychiatrii?


W tej publikacji przeznaczonej dla Świadków Jehowy, Towarzystwo Strażnica dyscyplinuje swoich wyznawców, by im przypadkiem do głowy nie przyszło, że mają "powołanie niebiańskie":

Codzienne badanie Pism 2017
Codzienne badanie Pism 2017
Codzienne badanie Pism 2017
wyd.2016
Strażnica Styczeń 2016

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021