"Różaniec"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-05-02

Modlitwa do Maryi nie jest modlitwą w ścisłym tego słowa znaczeniu. Nie zwracamy się do Niej jak do Boga, lecz prosimy o wstawiennictwo, prosimy Maryję o modlitwę, tak jak prosimy inne osoby o modlitwę za nas (Kol 4, 3). Modlitwa wygląda tak: indywidualnie albo we wspólnocie modlimy się razem z Maryją, przez Jezusa do samego Ojca.

Zobacz:
Przebudźcie się! 8 września 2005Przebudźcie się! 8 września 2005 Nr 17 Przebudźcie się! 8 września 2005str.27

Doprecyzujmy czym jest modlitwa Różańcowa:

Mały Słownik Maryjny Mały Słownik Maryjnywyd.1987 Mały Słownik Maryjny
Mały Słownik Maryjnystr.77 Mały Słownik Maryjnystr.77

Strażnica 15 lipca 1996Strażnica 15 lipca 1996 Nr 14 Strażnica 15 lipca 1996str.4

Tajemnicami w Różańcu nie są doktryny, czyli nauki, które katolicy powinni znać. Różaniec - to streszczenie całej Ewangelii, a powtarzanie Pozdrowienia anielskiego jest nieustającym wielbieniem Chrystusa. Doktryny albo nauki wypływają z Pisma Świętego, a treść Słowa Bożego powinno się znać. Kościół zachęca do czytania Pisma Świętego.

Doktryna Kościoła katolickiego

Doktryna religijna (łac. doctrina – nauka) to zespół wierzeń, dogmatów, wskazań moralnych oraz zasad liturgicznych dotyczących danej religii. Jest teoretyczną podstawą przekonań religijnych wyznawcy. Jej treści dotyczą zarówno natury sacrum (w tym Boga), jak i świata oraz człowieka.
Doktryna składa się z dogmatów (gr. dogma – opinia, dekret). Dogmaty to prawdy uważane za objawione przez Boga. W katolicyzmie ich formułowaniem zajmuje się nieomylny Urząd Nauczycielski Kościoła (zwany również Magisterium Kościoła), który stanowi kolegium biskupów z biskupem Rzymu (papieżem) na czele. Czyni to na podstawie Pisma Świętego oraz Tradycji. Działa autorytatywnie w imieniu Jezusa Chrystusa i jest kierowany przez Ducha Świętego, zatem zadaniem wiernych (całego ludu chrześcijańskiego) jest posłuszne przyjęcie ustaleń Urzędu; nie podlegają one społecznej dyskusji i są wiążące dla wszystkich wierzących. Dogmaty sprzyjają życiu duchowemu chrześcijanina, zgodnie ze słowami Katechizmu Kościoła Katolickiego: Dogmaty są światłem na drodze naszej wiary; oświecają ją i nadają jej pewność (KKK 89). (Zob.: Doktryna Kościoła katolickiego)
Słownik Teologiczny
zob.
Słownik Teologiczny
Katowice 1985
Słownik Teologiczny
zob.
Słownik Teologicznystr.133

Świadkowie Jehowy atakując modlitwę różańcową, w której wielokrotnie powtarza się "Ojcze nasz" oraz "Zdrowaś Mario", wykorzystują do tego ze swojej Biblii werset z Mt 6, 7:

Przebudźcie się! 8 września 2005Przebudźcie się! 8 września 2005 Nr 17 Przebudźcie się! 8 września 2005str.27

Trzeba jasno powiedzieć, iż Pan Jezus ucząc nas modlitwy "Ojcze nasz" nie wypowiedział słów: "nie powtarzajcie wciąż tego samego", które znajdziemy w Biblii Świadków Jehowy. Słowa te wstawione do Biblii Świadków Jehowy przez anonimowych tłumaczy, służą im do walki nie tylko z modlitwą "Ojcze nasz", której Świadkowie Jehowy nie odmawiają, nazywając ją "modlitwą wzorcową", ale również służy im do podważania modlitwy różańcowej. Oto wniosek jaki wyciągają ze słów, których po prostu nie ma:

Przebudźcie się! 8 września 2005Przebudźcie się! 8 września 2005 Nr 17 Przebudźcie się! 8 września 2005str.27

Modlitwę "Ojcze nasz" oraz modlitwę różańcową łączą razem:

Przebudźcie się! 8 września 2005Przebudźcie się! 8 września 2005 Nr 17 Przebudźcie się! 8 września 2005str.27

Jezus żadnego ostrzeżenia w słowach "by nie powtarzać „wciąż tego samego”" nie uczynił.

Zobacz:

Słowa o gadatliwości (paplaninie) dotyczyły pogan.

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000

Mt 6, 7

Grecko-polski Nowy Testament
str.1294

Interlinia Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 6, 7

Grecko-polski Nowy Testamentstr.23

Poza tym, jakoś Świadkowie dziwnym trafem nie zauważają modlitwy Jezusa w Ogrójcu, kiedy to trzy razy powtarzał te same słowa oraz powtórzeń w jednym z psalmów (jest ich więcej):

Mt 26, 39-44 Ps 136, 1-26
"I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe,
(...)
Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć... (...)
Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa"
"Chwalcie Pana, bo dobry,
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga nad bogami,
bo Jego łaska na wieki.
(...)
On daje pokarm wszelkiemu ciału,
bo Jego łaska na wieki.
Dziękujcie Bogu, niebiosa,
bo Jego łaska na wieki."

Jeżeli Pan Jezus w modlitwie powtarzał te same słowa, Psalmista również, to katolicy podczas odmawiania Różańca mogą odmawiać przy każdej dziesiątce "Ojcze nasz" oraz "Zdrowaś Mario", tyle razy, ile będzie to potrzebne do rozważania tajemnic z życia Jezusa i Matki Bożej.

Jeżeli Świadkowie Jehowy modlą się wyłącznie własnymi słowami, to jestem ciekaw, ile razy powtarzają te same słowa w prośbach i w dziękczynieniu? Czy stosują się do własnej nauki o nie powtarzaniu wciąż tego samego?


Droga do nieba
str.105
Droga do nieba
str.106

Modlitewnik Róż Różańcowych Modlitewnik Róż Różańcowych Modlitewnik Róż Różańcowych
Modlitewnik Róż Różańcowychstr.4 Modlitewnik Róż Różańcowychstr.5 Modlitewnik Róż Różańcowychstr.6

Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020