Modlitwa do Świętych Pańskich

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Przebudźcie się listopad 2010LISTOPAD 2010

pytają:

Przebudźcie się listopad 2010str.20

Artykuł rozpoczyna się od:

Przebudźcie się listopad 2010str.20

Katolicy nie tylko wierzą w "świętych", którzy są w niebie, ale również wierzą w świętych obcowanie. Stąd dobre katoliczki, słusznie zwracały się do "świętych" prosząc ich o wstawiennictwo.

Przebudźcie się listopad 2010Listopad 2010 Przebudźcie się listopad 2010str.20

W "Składzie Apostolskim" wyznajemy:

Droga do niebawyd.1990 Droga do nieba Droga do niebastr.28
Droga do nieba Droga do niebastr.28
Przebudźcie się listopad 2010Listopad 2010 Przebudźcie się listopad 2010str.20

Przypomnijmy czym jest modlitwa chrześcijańska:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.576

Pismo Święte podaje nam przykłady modlitw jednych za drugich (1Tm 2:1-2; 2Kor 1:10-11; Ef 6:18; Flp 4:6; Kol 1:3; Jk 5:16. O modlitwę prosi św. Paweł Ef 6:18-19, a za św. Piotra Kościół "modlił się (...) nieustannie do Boga" Dz 12:5). Modlitwa "do świętych" jest właśnie prośbą skierowaną do nich o wstawiennictwo, ponieważ wierzymy, że w niebie orędują za nami.

W liturgii Kościoła:

Mszał Rzymski Mszał RzymskiPoznań 1986

zwracamy się do świętych jako do żyjących osób, które mają się za nami wstawiać. Ukazują to słowa podczas Mszy św. w akcie pokutnym:

Mszał Rzymskizob.

W modlitwach "do świętych" tak to wygląda:

Droga do niebawyd.1990 Droga do nieba Droga do niebastr.59
Droga do nieba Droga do nieba str.59
Droga do nieba Droga do nieba str.60

W "modlitwie" do św. Józefa tak wygląda:

Droga do nieba Droga do nieba str.76
Droga do nieba str.77

Wróćmy do artykułu, gdzie czytamy:

Przebudźcie się listopad 2010Listopad 2010 Przebudźcie się listopad 2010str.21

Świadkowie Jehowy mieli inne zdanie na temat modlitwy do Jezusa:

Strażnica 15 - go kwietnia 192215 - go kwietnia 1922
Strażnica 15 - go kwietnia 1922str.125

Twierdzą też - jak czytamy - Jezus nie przekazuje dalej nasze prośby. Pismo Święte ma inne zdanie i mówi, że Jezus wstawia się i oręduje nawet za największymi grzesznikami:

Biblia Tysiącleciawyd.1990 Biblia Tysiącleciawyd.IV Biblia Tysiąclecia

Iz 53, 12

Biblia Tysiąclecia
str.896

Chrystus będąc jeszcze na ziemi, wstawiał się za grzeszników:

Łk 23, 33-34

Biblia Tysiąclecia
str.1211

Czyżby Świadkowie Jehowy zmienili zdanie? W innej publikacji uczyli:

Strażnica 15 lutego 199415 lutego 1994
Strażnica 15 lutego 1994str.29

W roku 1994 Jezus wstawiał się za Świadkami Jehowy (za nami), a teraz już nie?


zobacz też::

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024