Z cyklu: "Uczymy się z Biblii".
Paweł i Tymoteusz sługami "Jehowy"???

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-02-14

W tym artykule przyjrzymy się rozdziałowi książki "Uczymy się z Biblii": "Paweł i Tymoteusz". Czy św. Paweł powiedział Tymoteuszowi o służeniu "Jehowie"? Czy prześladowania za wiarę miały być w imię "Jehowy"? Zobaczmy:

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Bibliiwyd.2017 Uczymy się z Biblii

Cóż takiego czytamy:

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii
str.232

Dlaczego Grecy i Żydzi nie zaczęli wierzyć w "Jehowę"? Co się takiego stało?

J 4, 39 J 17, 20 Flp 1, 29 1 Tm 1, 16
"Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam." "Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie" "Wam bowiem z łaski dane jest dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć," "Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne."

Uczymy się z Biblii
str.233

W którym miejscu Pisma Świętego św. Paweł powiedział Tymoteuszowi o służeniu "Jehowie"? Czy Tymoteusz był prześladowany za wiarę w "Jehowę", czy prześladowania miały być ze względu na imię Jezusa? Tymoteusz miał pokazać, że "jest lojalny wobec Jehowy"? Kto wymyśla takie teksty, gdzie ani prawda, ani fakty się nie liczą? Dlaczego ta książka wypacza przesłanie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie? Czy Świadkowie Jehowy zdają sobie sprawę z odpowiedzialności przed Bogiem za głoszenie innej Ewangelii?

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Ga 1, 6-10 Edycja św. Pawła
str.2533
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
str.2533

Zarówno św. Paweł jak i Tymoteusz byli sługami Jezusa Chrystusa:

Rz 1, 1

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
str.2457

Flp 1, 1

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
str.2559

A służyć Jezusowi, to służyć Bogu, bo Jezus jest Bogiem:

J 1, 1 1 J 5, 20 Flp 2, 6 J 20, 28
"Bogiem było Słowo" "Jesteśmy w prawdziwym, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie; ten jest prawdziwy Bóg i życie wieczne" "On, mając naturę Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swej równości z Bogiem" "Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»"
Flp 2, 6 - Chrystus przed wcieleniem istnieje jako Bóg, a we wcieleniu przyjmuje dodatkowo ludzką naturę. Zrodzony z Boga w wieczności (Hbr 1, 5), zrodzony z Matki w czasie (Mt 1, 21). Dwie natury w jednej Osobie boskiej.
1 Tes 1, 9 Hbr 9, 14
"Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu" "to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu."

W Nowym Testamencie nie znajdziemy ani jednego fragmentu, w którym byłoby napisane, iż chrześcijanie mają służyć "Jehowie".

Zobacz więcej:

Uczymy się z Biblii
str.233

Nie jest prawdą, by św. Paweł w Liście do Filipian napisał, że wysyła Tymoteusza, by miał nauczyć "jak być sługą Jehowy". Świadkowie Jehowy powołali się na List do Filipian. Sprawdźmy jaka jest wiarygodność Świadków Jehowy:

Uczymy się z Biblii
str.233

Obydwaj, a więc św. Paweł i Tymoteusz razem służą Ewangelii, czyli głoszą Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Poznań 2000 wyd.V zob. Flp 2,19-22 Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1531

Paweł i Tymoteusz są sługami Jezusa Chrystusa, zgodnie ze słowami Zbawiciela:

J 12, 26

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1411

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022