Czy Świadkowie Jehowy są religią?

Autor: Piotr Andryszczak

Towarzystwo Strażnica uczyło tak:

Nowe niebiosa i nowa zieniaRząd wyd.1928 Nowe niebiosa i nowa zieniastr.154
Nowe niebiosa i nowa zienia wyd.1939 Nowe niebiosa i nowa zieniaNowe niebiosa i nowa zieniastr.44 Nowe niebiosa i nowa zieniastr.45 Nowe niebiosa i nowa zieniastr.46
Prawda was wyzwobodziwyd.pol.1946 Prawda was wyzwobodzi

str.295

Dzisiaj dla odmiany uczy się:

Strażnica 1 sierpnia 19991 sierpnia 1999 Strażnica 1 sierpnia 1999
str.9

Strażnica 1 stycznia 20031 stycznia 2003 Strażnica 1 stycznia 2003
str.16

Raz Świadkowie Jehowy twierdzą, że prawdziwe chrześcijaństwo nie jest religią, innym razem twierdzą, że to oni są religią chrześcijańską. Mamy wielkie zamieszanie w nauce Towarzystwa Strażnica. Czyżby Babilon i Babel? Bowiem słownik Świadków Jehowy podaje znaczenie tych słów:

Wnikliwe poznawanie PismTom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Wnikliwe poznawanie Pism
str.172

Świadkowie Jehowy uczyli w książce:

Harfa Boża wyd.pol.(1929) (1) Harfa Boża
str.8
Harfa Boża
str.248

Życie Życie wyd.pol.1929 Życie
str.9

oraz:

Życie Stworzenie wyd.pol.1928 Stworzenie
str.344

Jednak dzisiaj Świadkowie Jehowy twierdzą, że są prawdziwą religią i organizacją:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł... wyd.1984 Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.193

A ponadto są spółką wydawniczą:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
wyd.1991
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.

A w Strażnicy:

Strażnica 1972 Nr 71972 Nr 7 Strażnica 1972 Nr 7
str.16

Warto wspomnieć, że do Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy (Sąd Gospodarczy, Wydział VII Cywilny, przy ul. Świętokrzyskiej 12), w dniu 29 listopada 1984 roku wpłynął wniosek. Wnioskodawcy: "STRAŻNICA - Wydawnictwo Wyznania Świadków Jehowy w Polsce, Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością", reprezentowana przez członków Zarządu:

wniosek do sądu rejestrowego

Po rozpoznaniu wniosku w dniu 12 lutego 1985, decyzją Sądu zostali wpisani do rejestru pod numerem RHB 13748:

RHB 13748

Decyzję tę Świadkowie Jehowy potwierdzają w:

Rocznik 1994wyd.1995 Rocznik 1994
str.246

Szkoda, że nie dodano: "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" dla jasności sprawy. Czy zawiązanie spółki z o.o. ma na celu tylko ułatwienie importu literatury czy może coś więcej?

Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej
zob.
Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej Świadkowie Jehowy zjednoczeni w spełnianiu woli Bożej
Świadkowie Jehowy zjednoczeni... wyd.1988

Świadkowie Jehowy 12 maja 1989 roku w Urzędzie do Spraw Wyznań zostali wpisani do Rejestru stowarzyszeń i związków wyznaniowych:

Urządcałość

Świadkowie Jehowy określają siebie terminami: "szarańcza" i "plaga konnicy", które posiadają moc skorpionów. Na szczęście Jezus swym uczniom dał "władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika" (Łk 10, 19).

Jeżeli chodzi o nazwę "Świadkowie Jehowy", to Rutherford krytykował posiadanie imienia Boga w nazwie wyznania i uczył, że kto ma nazwę Boga w nazwie, pochodzi to od szatana:

Wyzwolenie
wyd.pol.1929
Wyzwolenie
str.38
Wyzwolenie
str.205
Wyzwolenie
str.206
Wyzwolenie
str.226

Słowo "Strażnica". Jakie ma znaczenie w Biblii i w jakim kontekście występuje?

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Iz 32, 14
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Strażnica 1954 Nr 5
1954 Nr 5

wyjaśniając znaczenie słowa Micpa podaje:

Strażnica 1954 Nr 5
str.11
Insight of the ScripturesTom II wyd 1988 Insight of the Scriptures
str.417

Natomiast Świadkowie Jehowy omawiając tekst Oz 5,1 uczą

Strażnica  15 listopada 2005 15 listopada 2005 Strażnica 1 sierpnia 1999
str.21

Świadkowie Jehowy nadają nazwę Betel (Dom Boży) swym centralom w wielu krajach. Jednak wg Biblii, Betel stało się z czasem konkurencyjnym wobec Jerozolimy miejscem fałszywego kultu, gdzie wprowadzono czczenie cielca (1 Krl 12, 28nn.). Piętnowali to miejsce prorocy Amos i Ozeasz, a sprawiedliwy król Judy Jozjasz (2 Krl 23, 25) nakazał je zniszczyć (2 Krl 23, 15).

Am 5, 5 podaje:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Oz 5, 5
Biblia Tysiąclecia wyd.IV
Oz 6, 10
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Swoje szkoły dla misjonarzy nazywają Gilead, choć w Biblii ta nazwa ma złą sławę:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV
wyd.IV
Oz 6, 8
Biblia Tysiąclecia wyd.IV

Towarzystwo Strażnica wydawało w latach 1919-36 czasopismo "Złoty Wiek" (dzisiejszy odpowiednik "Przebudźcie się!"), a później w czasopiśmie "Nowy Dzień" Nr 73, 1939 s.1155 napisali o tym określeniu: "jak podkreśliliśmy odnosi się do czasów mitologii rzymskiej, w której bożek Saturnin rzekomo mógł zabezpieczyć robotników od wszelkiej ułomności fizycznej".

Czy Świadkowie Jehowy nadając nazwy biblijne swoim dziełom, do końca to przemyśleli?


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024