Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
2 Kor 3, 16-18

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2024-06-14

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
2 Kor 3, 13-18 Edycja św. Pawła
str.2518
Edycja św. Pawłastr.2517
Edycja św. Pawłastr.2518
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

2 Kor 3, 16-18

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1453 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1603

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

2 Kor 3, 16-18

Nowy Testament Grecko-Polskistr.961

Również wydany przez Świadków Jehowy w wersji papierowej:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32

Nie potwierdza tezy Świadków Jehowy o występowaniu Tetragramu w Nowym Testamencie:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

2 Kor 3, 16-18

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.794
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.795

Jak możemy zobaczyć powyżej, na uzasadnienie wstawienia słowa "Jehowa" do Przekładu Nowego Świata (prawa kolumna), Świadkowie Jehowy powołują się na przekłady hebrajskie Nowego Testamentu, z których jako pierwszy pochodzi dopiero z końca XVI w. po Chr. (J7).

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptureswyd.1969 The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1969
str.29
Tłum.: "Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1985str.13 The Kingdom Interlinear Translation... zob. wyd.1985

A więc na poparcie wstawienia słowa "Jehowa" do 2 Kor 3, 16-18 Świadkowie Jehowy mają argument: tetragram znajduje się w przekładzie hebrajskim.

1599 Elias Hutter z Norymbergiizob. 1599 Elias Hutter z Norymbergiizob.
Zobacz więcej:

2 Kor 3, 16-18

1599 Elias Hutter z Norymbergiizob.

Środkowa kolumna pokazuje nam, iż mamy odczytać Tetragram jako "Pan", prawa kolumna to tekst grecki Nowego Testamentu z greckim słowem kyriu.


Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

2 Kor 3, 16-18

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.560

Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-greckiwyd.2008 Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-grecki zob.

2 Kor 3, 16-18 (koine)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.410

2 Kor 3, 16-18 (współczesny)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.410

2 List do Koryntian 2 List do Koryntian 2 List do Koryntianwyd.2017 2 List do Koryntian

2 Kor 3, 12-18

2 List do Koryntian
str.201
2 List do Koryntian
str.208
2 List do Koryntian
2 List do Koryntian
2 List do Koryntian
2 List do Koryntian
2 List do Koryntian
2 List do Koryntian

Listy do Koryntian KUL Listy do Koryntian KULwyd.1965 Listy do Koryntian KUL

2 Kor 3, 15-18

1 List do Koryntian KUL

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024