"Zjednoczony lud Jehowy
obchodzi Pamiątkę" (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-03-28

nastepna część

Świadkowie Jehowy corocznie zapraszają na swoją uroczystość, którą nazywają Pamiątką śmierci Jezusa:

Zaproszeniezob. Zaproszeniezob.

W jednej z publikacji Świadków Jehowy czytamy na temat zbliżających się obchodów "Wieczerzy Pańskiej":

Strażnica Styczeń 2018Styczeń 2018 Strażnica Styczeń 2018 Strażnica Styczeń 2018str.12

Nowy Testament milczy na temat "sług Jehowy". Mówi natomiast o sługach Jezusa Chrystusa. Sam Zbawiciel zapraszał nas, by właśnie Jemu służyć:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
J 12, 26
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Apostołowie odpowiedzieli na zaproszenie Jezusa:

Rz 1, 1 Flp 1,1 2 P 1, 1
"Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej" "Paweł i Tymoteusz1, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi..." "Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy..."
Judy 1, 1 Kol 4, 12 Kol 3, 23-24
"Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat zaś Jakuba1, do tych, którzy" "Pozdrawia was rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa zawsze walczący za was w modlitwach" "Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu!"
Zobacz więcej:

Pan Jezus nic nie mówił o "Pamiątce śmierci". Podczas Ostatniej Wieczerzy powiedział konkretnie, co należy czynić na Jego pamiątkę:

Mt 26, 26-27 Łk 22, 19 1 Kor 11, 26
"A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy" "Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!»" "Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie."

Jak czytamy, aby głosić "śmierć Pańską" należy czynić to, co Pan Jezus nakazał podczas Ostatniej wieczerzy, czyli spożywać.

Wszystko o Eucharystii Wszystko o Eucharystii Wszystko o Eucharystii
Wszystko o Eucharystii
str.24
Wszystko o Eucharystii
str.25
Wszystko o Eucharystii
str.26
Wszystko o Eucharystii
str.37
Wszystko o Eucharystii
str.38
Wszystko o Eucharystii
str.39
Więcej:
Zobacz też:

Natomiast Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach ukazują Pamiątkę gdzie możemy zobaczyć wędrujący kielich:

Strażnica Styczeń 2018str.12

Tak nie wyglądała Ostatnia Wieczerza. Apostołowie nie podawali sobie z rąk do rąk kieliszka z winem, lecz mieli do dyspozycji kielich:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 26, 27

Grecko-polski Nowy Testament
str.129
Zobacz więcej:

Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii Podstawowe prawdy wiary w świetle BibliiSiedlce 2016 Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii
Podstawowe prawdy wiary w świetle Bibliistr.108
Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii
Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii
Podstawowe prawdy wiary w świetle Bibliistr.111

Natomiast, tak powinna wyglądać pamiątka Ostatniej Wieczerzy:

Mszał Rzymski Mszał RzymskiPoznań 1986
Mszał Rzymskizob.
Modlitwa o przyjęcie darów ofiarnych nawiązuje do 2Mch 1:24-26 (nakazanych w Lb 28:1-2) z uwzględnieniem wstawiennictwa Chrystusa 1Tm 2:5. Słowa "Obdarz swój Kościół..." nawiązują do Didache 10:5.
Mszał Rzymskizob.
Mszał Rzymskizob.

Podczas Mszy Świętej jest mowa o składaniu Ofiary czystej:

Mszał Rzymskizob.
"Ofiara czysta" to Ml 1:11. Stosowane kadzidło ma swe źródło w Ml 1:11, choć w niebie kadzidło stanowią "modlitwy świętych" Ap 8:3-4; 5:8. Słowa o ofiarach ze Starego Testamentu nawiązują do Rdz 4:4; Rdz 22:2-13; 14:18-20; Hbr 7:1-11. Fragment o aniele uczestniczącym w zanoszeniu ofiary nawiązuje do Hbr 1:14 i Ap 8:3-4.
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
EUCHARYSTIA OFIARĄ

"35.5. ŚJ trzeba przypominać, że ofiara Mszy św. nie jest powtarzaniem, ale „uobecnieniem” autentycznego faktu ofiary Chrystusa i odbywa się ona na ołtarzu („Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi” Hbr 13:10; por. 1P 2:5). Tę ofiarę zapowiadał prorok Malachiasz (Ml 1:11), a te rozumienie poświadczają chrześcijanie I/II w.

1) „Didache” (ok. 90 r.): „W dniu Pana w niedzielę gromadźcie się razem, by łamać chleb (...) aby ofiara wasza była czysta. (…) aby nie została skalana wasza ofiara Oto bowiem słowa Pana ‘Na każdym miejscu i w każdym czasie składać mi będą ofiarę czystą’ [Ml 1:11]” (14:1-3).

2) Ignacy (zm. 107): „Jedno bowiem jest Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa i jeden kielich, by nas zjednoczyć z Krwią Jego, jeden ołtarz, jak też jeden biskup...” („Do Kościoła w Filadelfii” 4); patrz też Justyn Męczennik (ur. 100) - „Dialog z Żydem Tryfonem” 41:1-3; por. Klemens Rzymski (zm. 101) - „List do Koryntian” 44:4, 40:1-4.

3) 1Kor 10:14-22 mówiąc o Eucharystii ukazuje ją na tle ołtarza i ofiar ST. Tym samym wskazuje, że Ostatnia Wieczerza powtarzana we Mszy św. jest ofiarą (uobecnieniem ofiary) we właściwym słowa tego znaczeniu. W 1Kor 10:21 mowa jest o stole Pańskim, który oznacza ołtarz (Ml 1:7, 12, Ez 41:22), a na nim składa się przecież ofiary. Por. 1P 2:5.

4) Ireneusz (ur. 130-140): „Przeto ofiara Kościoła, którą Pan nauczył składać na całej ziemi jest uznana za czystą ofiarę przez Boga [Ml 1:11]...” („Przeciw herezjom” 4:17,5).

5) NT nie jest obce słowo liturgia, które zostało w Dz 13:2 oddane określeniem „nabożeństwo” (gr. leitourgia) lub „służba Pańska”, którą sprawowali chrześcijanie. O Eucharystii, jako bezkrwawej ofierze patrz też „Praca nad wiarą” J. Salij OP, rozdz. Którzy protestanci są naszymi braćmi?." (str.413)
Ml 1, 11 Hbr 13, 10
"Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta" "Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi"
ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Ml 1, 11

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2118

Dlaczego UFAM Kościołowi? Dlaczego UFAM Kościołowi?
Szydłowiec - Kraków 2016
Dlaczego UFAM Kościołowi?
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.62
Zobacz więcej:
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024