Jak rozumieć słowa z 1 P 3,19

Autor: Piotr Andryszczak

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

1 P 3, 18-20

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Na zamieszczonej ilustracji widzimy, jak Świadkowie Jehowy lubią pokazywać palcem werset napotkanym osobom:

Strażnica 15 czerwca 2013
15 czerwca 2013
Strażnica 15 czerwca 2013
str.1

Czy można w ten sposób coś udowodnić? Zobaczmy, jak Świadkowie Jehowy w jednym z artykułów przemilczają drugą połowę cytowanego wersetu z 1 P 3:20, by na pierwszej połówce zbudować własną interpretację. Zadają na początku pytanie:

Strażnica 15 czerwca 2013
15 czerwca 2013
Strażnica 15 czerwca 2013
Strażnica 15 czerwca 2013
str.23

Świadkowie Jehowy cytują pół wersetu, a potem go komentują na swój sposób. Ciekawe skąd Świadkowie Jehowy wiedzą i to jeszcze niewątpliwie, co św. Piotr miał na myśli? Czy kontekst mówi nam wyłącznie o jakiś stworzeniach duchowych? Świadkom Jehowy w tym przypadku potrzebne są "stworzenia duchowe", ponieważ nie wierzą w życie po śmierci i dlatego przemilczają drugą część wesetu 20, w którym jest mowa o ocalałych przez wody potopu ośmiu sprawiedliwych. Potop przeżyli, ale kiedyś musiała przyjść śmierć? Co się z nimi stało po śmierci?

Hebrajczycy nigdy nie mieli ściśle monoteistycznej, materialistycznej koncepcji człowieka. Wprost przeciwnie zawsze wierzyli w jakieś przedłużenie istnienia człowieka po śmierci - w Szeolu.

Szeol, to najczęstsze określenie biblijne Otchłani czyli świata zmarłych. Wyraz Szeol występuje w Biblii hebrajskiej 66 razy, Septuaginta tłumaczy go zazwyczaj przez ha[i]des. Obok tego terminu jako synonim 6 razy występuje "Abaddon" = "Zagłada". W paralelizmie zaś do Szeolu występują jako jego synonimy: "grób, dół, jama" lub "śmierć", odpowiednio ilustrując jakby lokalizację lub też stan. Jedno i drugie nie może być brane dosłownie, lecz tylko analogicznie.

Szeol - to podziemne (por. Lb 16, 30-33) pomieszczenie wszystkich bez wyjątku zmarłych, a skoro ziemia pływa jak płaska tarcza na praoceanie (tehom), to Szeol trzeba pod nim umiejscowić (por. Hi 26, 5n; 38, 16n) jako najniższą część świata stworzonego (por. Wj 20, 4; Flp 2, 10).

Mieszkańcy Szeolu - to c i e n i e (refaim) (Iz 26, 14. 19; Ps 88, 11; Prz 9, 18). Natomiast zmarli, którzy przebywają w Szeolu, nigdy nie nazywają się "duszami" (nefasot) ani też "duchami" (ruchot), gdyż oba te słowa kojarzą się z pełnym witalizmem, a tymczasem bytowanie zmarłych w Szeolu mało ma objawów witalnych: "Moje posłanie jest między zmarłymi, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, o których już nie pamiętasz, którzy wypadli z Twej ręki" (Ps 88, 6).

Zob. więcej:

Świadkowie Jehowy w omawianej Strażnicy łączą 1 P 3, 20 z Judy 6:

Judy 6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Czy Świadkowie Jehowy w swojej interpretacji odwołują się do późniejszej literatury judaistycznej i apokryfów? Biblia Poznańska komentuje List do Judy 6:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Judy 6

Biblia Poznańskastr.612

Mimo, że nie można łączyć Judy 6 z Rdz 6,2-4, Świadkowie Jehowy jednak to czynią:

Strażnica 15 czerwca 2013
15 czerwca 2013
Strażnica 15 czerwca 2013
str.23

Komentarz Biblii Poznańskiej do Rdz 6, 1-4:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Rdz 6, 1-4

Biblia Poznańska Biblia Poznańskastr.17

Świadkowie Jehowy mieli wiele kłopotów z interpretacją, co się stanie z tymi "złymi duchami". Włodzimierz Bednarski ukazał zmienność ich nauki:

Zmienne nauki Świadków Jehowy Zmienne nauki Świadków Jehowy Zmienne nauki Świadków Jehowy
Zmienne nauki Świadków Jehowystr.61
Zmienne nauki Świadków Jehowystr.62
Zob.:

Na koniec komentarz Świadków Jehowy do 1 P 3, 18-19:

Strażnica 15 czerwca 2013
15 czerwca 2013
Strażnica 15 czerwca 2013
str.23

Świadkom Jehowy źle się wydaje, iż Jezus ogłaszał niegodziwym duchom rzekomo po swoim zmartwychwstaniu, że czeka ich kara. W Biblii nie ma takiej wzmianki. Natomiast Jezus po swojej śmierci, a przed swoim zmartwychwstaniem, ogłosił zbawienie tym, o których jest mowa w 1 P 3,20, a którzy to przebywali wówczas w Otchłani.


Wróćmy do postawionego przez Świadków Jehowy pytania:

Strażnica 15 czerwca 2013
str.23

Jak to rozumieć? Czy mamy brać poważnie wyjaśnienia Świadków Jehowy, jeśli sami piszą w tej publikacji:

Strażnica 15 września 2013
15 września 2013
Strażnica 15 września 2013
str.14

Jeśli Świadkowie Jehowy jeszcze nie rozumieją pewnych wypowiedzi biblijnych, w takim razie nie są wiarygodni w wyjaśnianiu Biblii.

Komentarz Biblii Poznańskiej:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
1 P 3, 18-20 Biblia Poznańska
Biblia Poznańskastr.579
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
Poznań 1990
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentustr.462
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentustr.463
Słownik Teologii Biblijnej
str.106
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.1990
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.III
Słownik Teologii Biblijnejstr.657

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024