Deklaracja Faktów

Autor: Piotr Andryszczak

Deklaracja faktów

Na specjalnym zgromadzeniu w Niemczech w roku 1933 w Wilmersdorfer Tennishallen:

Przebudźcie się! 8 lipca 1998 Nr 13
8 lipca 1998 Nr 13
Przebudźcie się! 8 lipca 1998 Nr 13
Przebudźcie się! 8 lipca 1998 Nr 13
str.13

Towarzystwo Strażnica wydało tzw. "Deklarację Faktów". Wspominają o tym m.in. w:

Strażnica 1966 Nr 15
1966 Nr 15
Strażnica 1966 Nr 15
str.8

W Strażnicy z 1 sierpnia 1955, gdzie czytamy: "25 czerwca 7000 świadków uczestniczyło w specjalnie zwołanym kongresie, jednomyślnie przyjmując rezolucję zatytułowaną 'Deklaracja Faktów'. Była ona ostrym protestem przeciwko Hitlerowi, jego rządowi i jego despotycznemu mieszaniu się w działalność kaznodziejską Towarzystwa" (s.462, wyd. ang.)

Jaka jest faktyczna treść? Ta publikacja zamieszcza kopię tej deklaracji. Zobaczmy:

Deklaracja Faktów
Rocznik 1934
Deklaracja Faktów
zob.
Deklaracja Faktów
zob.
Deklaracja Faktówstr.130
Deklaracja Faktówstr.131
tłum.: "W czerwcu Prezes Towarzystwa wizytował Niemcy, aby przedsięwziąć środki w celu odzyskania majątku Towarzystwa i kontynuowania działalności. Wiedząc, że wróg fałszywie przedstawił fakty rządowi, 'Deklaracja Faktów' została przygotowana i 25 czerwca 1933 r. ponad 7000 Świadków Jehowy zgromadzonych w Berlinie jednomyślnie przyjęło rezolucję, której miliony egzemplarzy zostało wydrukowanych po całych Niemczech"
Deklaracja Faktówstr.131

W "Deklaracji Faktów" mamy przypochlebianie się Hitlerowi i Rządowi Niemiec. Możemy się też dowiedzieć, że działania Rządu są zbieżne z wolą Bożą i Towarzystwo Strażnica je popiera:

Deklaracja Faktówstr.134
tłum.: "Największym i najbardziej gnębicielskim imperium jest imperium anglo-amerykańskie. Przez to należy rozumieć Imperium Brytyjskie, którego Stany Zjednoczone Ameryki stanowią część. To kupieccy Żydzi brytyjsko-amerykańskiego imperium są tymi, którzy zbudowali i nadal rozwijają 'wielki kapitał' jako środek wyzysku i ciemiężenia wielu narodów. Dotyczy to zwłaszcza Londynu i Nowego Jorku, bastionów 'wielkiego kapitału'. Fakt ten jest oczywisty w Ameryce, że istnieje przysłowie dotyczące Nowego Jorku: 'Żydzi go posiadają, katoliccy Irlandczycy rządzą nim a Amerykanie płacą rachunki"

Deklaracja Faktówstr.135
tłum.: "Obecny rząd Niemiec wypowiedział się zdecydowanie przeciwko ciemiężcom reprezentującym 'wielki kapitał' i jest przeciwny szkodliwemu wpływowi religii w polityce narodu. Takie jest dokładnie nasze stanowisko i w naszej literaturze przedstawiamy przyczyny istnienia gnębicielskiego 'wielkiego kapitału' i szkodliwego wpływu religii"

Deklaracja Faktówstr.136
tłum.: "Znać Boga Jehowę i jego łaskawość wobec ludzkości jest rzeczą bardzo ważną dla wszystkich ponieważ Bóg ogłosił w Swoim Słowie, że gdzie nie ma widzenia, naród się psuje. (Prz.29:18).
Poświęciliśmy nasze życie i majątek na rzecz działalności, która umożliwia ludziom uzyskać widzenie i zrozumienie Słowa Bożego, i dlatego jest niemożliwe, aby nasza literatura i nasza działalność były zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa narodu. Zamiast być przeciwko tym zasadom, których orędownikiem jest Rząd Niemiec, jesteśmy otwarcie za takimi zasadami, i stwierdzamy, że Bóg Jehowa przez Jezusa Chrystusa doprowadzi do pełnej realizacji tych zasad i da ludziom pokój i wielkie pragnienie uczciwego serca
"

Jak widzimy, nie ma ani słowa o żadnym "ostrym proteście" przeciwko Hitlerowi, jak pisała Strażnica z 1955 roku, a raczej mamy przypochlebianie się Hitlerowi i Rządowi Niemiec.

Tę kompromitującą "Deklarację Faktów" Świadkowie Jehowy próbują jakoś usprawiedliwić. Dzisiaj wiemy do czego dążył Hitler i co przyniósł światu. "Deklaracja" była oficjalnym stanowiskiem Towarzystwa Strażnica i aby to dzisiaj ukryć, próbuje się obarczyć np. odpowiedzialnością jednego człowieka. Możemy o tym przeczytać tutaj:

Działalność Świadków Jehowy w Niemczech
Działalność Świadków Jehowy w Niemczechstr.21

Nie jest prawdą, że treść "oświadczenia" rozczarowała wielu braci, którzy odmówili jej przyjęcia, ponieważ sami Świadkowie piszą, iż deklaracja została przyjęta jednogłośnie.

Strażnica 1964 Nr 1
1964 Nr 1
Strażnica 1964 Nr 1 Strażnica 1964 Nr 1
str.10

Wspomniany na początku Rocznik również o tym wspomina:

Deklaracja Faktówstr.131
tłum.: "Deklaracja Faktów została przygotowana i 25 czerwca 1933 r. ponad 7000 Świadków Jehowy zgromadzonych w Berlinie jednomyślnie przyjęło rezolucję"

Wszelkie próby zafałszowania swojej historii przez Towarzystwo Strażnica na nic się nie zda, ponieważ mamy dostęp do starej literatury, gdzie można przeczytać jak było naprawdę. Kiedy próbuje się pisać historię od nowa, popełnia się błędy. Świadkowie Jehowy "zagapili się" i chyba przez przypadek zamieścili informację, iż Towarzystwo Strażnica "zawsze przyjaźnie było usposobione względem Niemiec". W takim razie nie może być prawdą, że rezolucja zatytułowana "Deklaracja Faktów" była "ostrym protestem" przeciwko Hitlerowi i jego rządowi:

Działalność Świadków Jehowy w Niemczech
Działalność Świadków Jehowy w Niemczechstr.21

Po zapoznaniu się z:

dziwnie brzmią słowa w:

Przebudźcie się! 8 lipca 1998 Nr 13
8 lipca 1998 Nr 13
Przebudźcie się! 8 lipca 1998 Nr 13
str.12

Fakty są takie, że "Deklaracja Faktów", zwana dzisiaj "rezolucją", "oświadczeniem protestacyjnym" przymilała się rządowi Niemiec i chwaliła jego politykę zgodną z planami Bożymi.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023