Czy prawdy biblijne mogą się zmieniać?

Autor: Piotr Andryszczak

Strażnica 1 kwietnia 2013
1 kwietnia 2013
Strażnica 1 kwietnia 2013
str.8
Strażnica 1 kwietnia 2013
str.8
Strażnica 1 kwietnia 2013
str.9

Jak opowiada Esa Leinonen, gdy dowiedział się, że jego kolega jest Świadkiem Jehowy zaczął zasypywać go pytaniami, a ten udzielał logicznych odpowiedzi. Jest rzeczą oczywistą, że Esa Leinonen zgodził się studiować Biblię.

Warto podkreślić, jaką wartość mają publikacje Towarzystwa Strażnica dla samych Świadków Jehowy:

Strażnica 15 kwietnia 2013
15 kwietnia 2013
Strażnica 15 kwietnia 2013
str.30

Czy z tych wypowiedzi Świadków Jehowy można wyciągnąć wniosek, iż publikacje Towarzystwa Strażnica są jakby "natchnione", skoro sam Jehowa dostarcza pokarm duchowy?

Zanim jednak doszło do chrztu w roku 1992, jak czytamy w Strażnicy, Esa Leinonen z pewnością w tamtym czasie "studiował Biblię" za pomocą książki:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990

Czy Esa Leinonen może dzisiaj powiedzieć, że akurat ta książka była napisana dla niego? Przypomnijmy tym, którzy tej książki nie mieli w ręce, co jest w niej napisane na temat oddzielania "kozłów" od "owiec" i kiedy to nastąpiło:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.183

A więc Esa Leinonen poznał "prawdę biblijną", nasycił się "pokarmem duchowym" z samego nieba, iż od roku 1914 (str.147) następuje podział na "owce" i "kozły". Esa Leinonen poznał też jeszcze inną "prawdę biblijną":

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.154

Zobaczmy, jak usunięto w drugim wydaniu Prowadzenia rozmów... zdania o świadkach wydarzeń roku 1914:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.1991
zob.
wyd.1991
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.2001
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.1991
str.346
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.2001
str.342

Tak się zastanawiam nad pewną kwestią czy przypadkiem nie było jakiegoś małego zgrzytu podczas "studiowania Biblii" i poznawania "prawd biblijnych", kiedy "na tapecie" był Rozdział 21. Czy prowadzący "studium Biblii" trzymał w ręce wydanie książki z 1989, a studiujący "prawdę biblijną" wydanie z 1990 roku? I co wówczas mogło się wydarzyć? Porównajmy:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
zob.
wyd.1989
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
zob.
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.179
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.179

Prowadzący studium przekonuje, że niektórzy niesprawiedliwi mieszkańcy starożytnej Sodomy i Gomory powstaną z martwych, a poznawający właśnie "prawdę biblijną" odpowiada: "Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że tak nie będzie". No właśnie! Gdzie w tym wszystkim jest Pismo Święte?

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Dn 12, 1

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 5, 28-29

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Czy Esa Leinonen poznał "prawdę biblijną"?

Zob. jak zmieniała się "prawda biblijna":

Nie wiemy jak głęboko w tamtych czasach zakorzeniła się "prawda biblijna" w umysłach Świadków Jehowy. Na wszelki wypadek redaktorzy Strażnicy przypomnieli w tej publikacji aktualną i obowiązującą "prawdę biblijną":

Strażnica 15 kwietnia 2013
15 kwietnia 2013
Strażnica 15 kwietnia 2013
str.9

Czy Esa Leinonen naucza dzisiaj już zgodnie z aktualnym rozumieniem? Pewnie już tak. Ale gdyby innym Świadkom Jehowy "zapomniało się" albo nie nadążali za zmianami, więc Towarzystwo Strażnica przypomina:

Strażnica 15 kwietnia 2013
str.9

Oto pytania:

Strażnica 15 kwietnia 2013
str.9
Zob.:

Strażnica 15 kwietnia 2013
str.9
Zob.:

Strażnica 15 kwietnia 2013
str.9

Świadkowie Jehowy piszą w tej publikacji m.in. o znakach na niebie. Różnie z tymi znakami bywało w historii Świadków Jehowy. W książce Włodzimierza Bednarskiego i Szymona Matusiaka czytamy:

Zmienne nauki Świadków Jehowy Zmienne nauki Świadków Jehowy Zmienne nauki Świadków Jehowy
Zmienne nauki Świadków Jehowy
str.326
Zmienne nauki Świadków Jehowy
str.327

Porównajmy "Prowadzenie rozmów..." wyd. 1991 i 2011roku i zobaczmy jak usunięto te słowa ze str.77 w edycji z 2001 roku:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.1991
zob.
wyd.1991
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.2001
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.1991
str.77
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.2001
str.77
Zobacz:

Strażnica 15 kwietnia 2013
15 kwietnia 2013
Strażnica 15 kwietnia 2013
str.9

Choć ciągle się coś zmienia w nauczaniu Towarzystwa Strażnica i pewnie doczekamy się kolejnego "coraz jaśniejszego światła", to powoływanie się na werset z Księgi Przysłów 4, 18, mija się z celem, bo nie ma tam nic, co miałoby usprawiedliwiać zmiany w nauczaniu:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Prz 4, 18 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Prz 4, 27 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Strażnica 15 kwietnia 2013
15 kwietnia 2013
Strażnica 15 kwietnia 2013 Strażnica 15 kwietnia 2013
str.30
Strażnica 15 kwietnia 2013
str.9

Czy naprawdę Jehowa dostarcza Świadkom Jehowy pokarm duchowy, prowadzi i udziela wskazówek? Czy Świadkowie Jehowy tego nie rozumieją i trzeba co jakiś czas korygować "prawdy biblijne"? A jeżeli następują ciągłe zmiany w nauczaniu doktryn, to czy warto zaufać Świadkom Jehowy i ich naukom? Jeżeli Świadkowie Jehowy nie gwarantują niezmienności swej nauki, to i obecna ich wykładnia stanie się fałszywa w stosunku do tej, która może być w przyszłości.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023