Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
1 Kor 6, 20 (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-11-13

nastepna część

Poniżej mamy dwa wydania Biblii Świadków Jehowy. W lewej kolumnie z roku 1997 roku, w prawej kolumnie z 2018 roku:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

1 Kor 6, 19-20

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1437 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1586

Musimy zadać sobie pytanie. Skąd taka nagła zmiana w polskiej wersji Przekładu Nowego Świata z 2018 roku? Co było przyczyną? Trzeba pamiętać, że podstawą polskiego tłumaczenia jest angielskie wydanie Przekładu Nowego Świata, a nie j. grecki Nowego Testamentu. Przyjrzyjmy się angielskiej wersji z roku 1984 i 2018 roku:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013

1 Kor 6, 20

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1427 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1531

Ten:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32

ma również podobnie:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

1 Kor 6, 20

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.746

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy również:

1 Kor 6, 19-20

Interlinia grecko-angielska jw.org

Porównajmy Biblię Świadków Jehowy po grecku z oryginalnym tekstem Nowego Testamentu:

1 Kor 6, 20

Przekład Nowego Świata wyd.2017 Nowy Testament
"Δοξάστε οπωσδήποτε τον Θεό+ με το σώμα σας" "δοξάσατε δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ σώµατι ὑµῶν"
"Zdecydowanie chwal Boga + swoim ciałem" "Wychwalaj Boga w ciele swoim"

Zmiana wersetu musi mieć jakiś cel. Jeżeli nasze ciało jest świątynią Boga (1 Kor 3, 16; 1 Kor 6, 19), to Bóg jest w nas, co jest równoznaczne, iż będziemy Go wychwalać w naszym ciele. Całą Trójcę Świętą: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Natomiast w tłumaczeniu Świadków Jehowy z roku 2018 wygląda na to, że Bóg jest na zewnątrz, a nie w nas. Pan Jezus stoi i kołacze do naszych serc, a "klamka" jest po naszej stronie. To od nas samych zależy czy otworzymy drzwi Jezusowi:

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Ap 3, 20

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.748
Droga do nieba Droga do niebawyd.1990 Droga do nieba Droga do nieba
Droga do nieba Droga do niebastr.470 Droga do nieba Droga do niebastr.474
Droga do niebastr.471 Droga do niebastr.483
Ap 3, 20 1 Kor 3, 16-17 1 Kor 6, 19-20 J 14, 23 2 Kor 13, 5
"Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną." "Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (...) Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście." "Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest (...) Chwalcie więc Boga w waszym ciele!" "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać." "Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie! Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście odrzuceni."


Wydane przez Towarzystwo Strażnica dwie Biblie z prawem do druku (Diaglott oraz Bible James Version), również nie potwierdzają koncepcji Świadków Jehowy o treści "używajcie swoich ciał do wychwalania Boga":

Diaglott Diaglottwyd.1942 Diaglott Diaglott

1 Kor 6, 19-20

Diaglottstr.568
Diaglottstr.569
Bible James Version Bible James Version Bible James VersionBible James Version 1611 Bible James Version Bible James Version

1 Kor 6, 20

Bible James Version
str.167

Zobaczmy inne przekłady Pisma Świętego wraz z komentarzami oraz tekst grecki Nowego Testamentu:

ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

1 Kor 6, 19-20

ed. Święty Paweł
str.2495
ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2496

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

1 Kor 6, 19-20

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.528

Tekst grecki nie pozostawia żadnych wątpliwości:

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.528

Interlinia Vocatio również:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

1 Kor 6, 19-20

Nowy Testament Grecko-Polski
str.897
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023