Czy Adwentyści Dnia Siódmego fałszują słowa E.G.White?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-10-15

Adwentyści Dnia Siódmego co jakiś czas wznawiają książkę Ellen G. White "Wielki Bój". Porównajmy dwa wydania: z 2011 roku i z 2019 roku. Czy coś się zmieniło? Sprawdźmy:

Wielki Bój Wielki Bójwyd.2011 Wielki Bój Wielki Bój
Wielki Bójstr.29
Wielki Bój Wielki Bójwyd.2019 Wielki Bój Wielki Bój
Wielki Bójstr.34
Wielki Bój wyd.2011 Wielki Bój wyd.2019
"Co więcej, papieżowi nadano tytuł boski. Nazwano go „Pan nasz papież” (Dominus noster papa) i uznano za nieomylnego. On z kolei żąda, aby wszyscy oddawali mu cześć". "Ponadto nadano papieżowi tytuły należne Bóstwu. Nazwano go „Pan Bóg papież” i obwołano nieomylnym. Wymaga on hołdów wszystkich ludzi".

Najpierw należy wyjaśnić, czy prawdą jest, iż Kościół nadał papieżowi tytuł boski i czy takie oficjalne słowa ze strony Kościoła rzeczywiście padły:

Wielki Bój Wielki Bójstr.29

Nie jest to prawdą. Jest to glosa:

extravagantes extravagantes

To nie jest fragment napisany ani przez papieża, ani przez Urząd Nauczycielski Kościoła, to tylko prywatna glosa wyjaśniająca pewnego komentatora, tak jak glosy biblijne nie będące tekstem biblijnym. Cassanis dodał tę glosę w 1325 roku do dwudziestu konstytucji papieża Jana XXII i zbiór ten nazwał Viginti Extravagantes pap Joannis XXII. Słowo "dominum" oznacza po prostu "pan" - tak jak w języku polskim mówimy np. "pan Kowalski"... Rzeczywiście, w łacińskiej tytulaturze papieskiej do dzisiaj używa się tego słowa, ale nie chodzi tutaj absolutnie o tytuł chrystologiczny, tylko o to "świeckie" znaczenie słowa pan. Oczywiście, dla nas Polaków brzmi to dziwnie "pan Papież" czy "pan Kardynał", ale już np. dla Niemca określenie "Herr Papst" nie jest czymś szczególnie dziwnym, bo przecież do proboszcza mówi się "Herr Pfarrer", a do biskupa "Herr Bischof" (nie ma w j. niemieckim żadnego tytułu, który zastępowałby tu nasze polskie "ksiądz").


Adwentyści Dnia Siódmego fałszują słowa E.G.White i zamieniają "Pan nasz Papież" na "Pan Bóg Papież":

Wielki Bój wyd.2011 Wielki Bój wyd.2019
"Co więcej, papieżowi nadano tytuł boski. Nazwano go „Pan nasz papież” (Dominus noster papa) i uznano za nieomylnego. On z kolei żąda, aby wszyscy oddawali mu cześć". "Ponadto nadano papieżowi tytuły należne Bóstwu. Nazwano go „Pan Bóg papież” i obwołano nieomylnym. Wymaga on hołdów wszystkich ludzi".
Wielki Bój Wielki Bójstr.34

Kłamstwem Adwentystów Dnia Siódmego jest twierdzenie, że "nadano papieżowi tytuły należne Bóstwu" jak "Pan Bóg Papież". Kto i kiedy takie tytuły nadał? Kto papieża tak nazwał? Dlaczego nie podano konkretnego źródła? Czy kłamstwa Adwentystów Dnia Siódmego mają jakieś granice?


Zarys dziejów papiestwa Zarys dziejów papiestwa
Zarys dziejów papiestwa Zarys dziejów papiestwa Zarys dziejów papiestwa
Sprawa jest prosta, fragment, w którym znajduje się kontrowersyjna zbitka słów mówiąca o "papieżu naszym Bogu" (Deum nostrum Papam), to tylko glosa, znajdująca się w wyjaśnieniu dodanym przez komentatora Zenzelinusa de Cassanisa, zwana glosą Extravagantes of Zenzelinus de Cassanis. To nie jest fragment napisany ani przez papieża, ani przez Urząd Nauczycielski Kościoła, to tylko prywatna glosa wyjaśniająca pewnego komentatora, tak jak glosy biblijne nie będące tekstem biblijnym. Cassanis dodał tę glosę w 1325 roku do dwudziestu konstytucji papieża Jana XXII i zbiór ten nazwał Viginti Extravagantes pap Joannis XXII. Jednak dopiero bazylejska edycja tej glosy z 1511 roku posiada słowa o "papieżu Bogu" (w wersji skróconej) i po niej błąd ten powiela około 10 edycji, wydawanych do 1612 roku, podczas gdy Zenzelinus zmarł w 1334 roku. Słowa o "papieżu Bogu" są więc późniejszym dodatkiem a więc interpolacją oryginalnej glosy Zenzelinusa, do której jakiś nadgorliwy fałszerz dodał te słowa dopiero gdzieś w XVI wieku.

Oryginalny tekst Extravagantes nie zawierał jednak tej interpolacji i można to nawet sprawdzić, gdyż leży on dostępny do wglądu w Bibliotece Watykańskiej. Dopisek o "papieżu Bogu" był więc późniejszym dopiskiem do dopisków Zenzelinusa, zwanych całościowo Extravagantes of Zenzelinus de Cassanis. Oryginalne manuskrypty z XIV wieku (Vaticanus latinus 2583, f. 258 v; Vat. lat. 1404, f. 22 r) zawierają jedynie słowa Dominum nostrum Papam, co można przetłumaczyć "pan nasz papież" (są też późniejsze manuskrypty z niesfałszowaną wersją tego zdania, na przykład edycja paryska 1508, edycje Lyońskie 1511 i 1553 oraz wenecka 1567, które zawierają jedynie słowa Dominum nostrum Papam, co można przetłumaczyć "pan nasz papież"). Słowo "pan" jest tu użyte jedynie w świeckiej formie grzecznościowej a nie tytularnej, jak w przypadku słów "Pan Bóg", odnoszących się do Boga Najwyższego.

W polskich realiach może dziwić nas nieco zwrot "pan papież" ale w łacińskiej nomenklaturze jest to używane do dziś, podobnie jest w nomenklaturze niemieckiej. Reasumując, dopiero w XVI wieku jakiś fałszerz przerobił słowa Dominum nostrum Papam, "pan nasz papież", napisane przez Zenzelinusa, na Dominum Deum nostrum Papam, czyli "nasz pan Bóg papież", a zatem ktoś dodał słowo Deum - "Bóg", jednak sam Zenzelinus tego nie napisał. On dodał do dokumentów papieskich jedynie glosę Dominium nostrum Papam. Jednak nawet sam komentarz Zenzelinusa Dominium nostrum papam, czyli "pan nasz papież", był jedynie glosą i komentarzem Zenzelinusa a nie słowami papieża, czy nauczaniem oficjalnym Kościoła.

Zenzelinus de Cassanis, kapelan papieski, kanonik, zmarł w 1334 roku. Pełnił funkcję profesora prawa kanonicznego w Montpellier, którą sprawował do 1317 roku. Sprawował również funkcję znaną jako Auditor Sacri Palatii. (autor: Jan Lewandowski)

Wersje niesfałszowane krążyły obok sfałszowanych:

extravagantes
extravagantes
extravagantes
extravagantes extravagantes
extravagantes extravagantes
extravagantes extravagantes extravagantes
extravagantes

Adwentyści Dnia Siódmego wraz ze Świadkami Jehowy idą ręka w rękę w podawaniu fałszywych informacji o papieżu:

Zobacz:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego
str.220
Zobacz też:

Dlaczego zmieniono tytuły książek Ellen G. White? By były bardziej chwytliwe i wprowadzały w błąd ludzi szukających książek o Jezusie Chrystusie?

Wielki Bój zmieniono tytuł.
Tytuł oryginału: The Great Controversy Between Christ and Satan
Czyli: Wielki spór między Chrystusem a Szatanem

Życie Jezusa zmieniono tytuł.
Tytuł oryginału: Desire of Ages
Czyli: Pragnienie Wieków


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022