"Hosanna" (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-06-16

nastepna część
Historia Biblijna wyd.1896 r. Historia Biblijna wyd.1896 r. Historia Biblijna wyd.1896 r. 1896 r.
Historia Biblijna wyd.1896 r.I
Historia Biblijna wyd.1896 r.II
Historia Biblijna wyd.1896 r.str.488 Historia Biblijna wyd.1896 r.str.489 Historia Biblijna wyd.1896 r.str.489
Historia Biblijna wyd.1896 r. Historia Biblijna wyd.1896 r.str.491
Historia Biblijna wyd.1896 r.str.492

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Mt 21, 9

Grecko-polski Nowy Testament Grecko-polski Nowy Testament
str.2185

Słownik Nowego Testamentu Słownik Nowego Testamentu
Słownik Nowego Testamentu
wyd.1986
Słownik Nowego Testamentu
str.296
Wielki Słownik Grecko-Polski
(za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio
Wielki Słownik Grecko-Polskistr.672

Co takiego wołał tłum do Jezusa w dawniejszych publikacjach Świadków Jehowy:

Strażnica 1982 Nr 18Strażnica 1982 Nr 18 Strażnica 1982 Nr 18
str.2

A więc sprawa jest jasna. Doniesienia biblijne jasno przedstawiają sprawę. Tłum wołał radośnie: Hosanna tłumowi Dawidowemu! Również w innej publikacji czytamy, iż "wielki tłum" towarzyszący Jezusowi świadczył o Nim przez obwoływanie:

Strażnica 1976 Nr 5Strażnica 1982 Nr 5 Strażnica 1976 Nr 5
str.10

Potem przyszedł czas na zmiany i nie cytowano już "hosanna", lecz według własnej Biblii:

Strażnica 1 marca 2011Strażnica 1 marca 2011 Strażnica 1 marca 2011
str.10

Przekład Nowego Świata wydany przez Towarzystwo Strażnica:

Przekład Nowego Świata zob. wyd.2006 Przekład Nowego Świata - grecki zob. wyd.1997

Mt 21, 9:

Przekład Nowego Świata
str.1242
Przekład Nowego Świata - grecki
str.1235

Porównajmy:

Mk 11, 9-10 Strażnica 1976 Nr 5
str.10
Strażnica 1982 Nr 5
Mk 11, 9-10 Strażnica 1976 Nr 5
str.1275
PNŚ

Wydanie angielskie Przekładu Nowego Świata:

The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures2013
The New World Translation of the Holy Scriptures
str.1333

The New World Translation of the Holy Scriptures
str.1334
Mt 21, 9 Przekłąd Nowego Świata
str.1242
Mt 21, 9 The New World Translation of the Holy Scriptures
str.1334
Racz go wybawić”? Save him”?

Wydanie interlinearne:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32

Miłujemy Słowo Boże i chętnie zapoznamy się z oryginalnym greckim tekstem Biblii:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Mt 21, 9

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.109

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 21, 9

Grecko-polski Nowy Testament
str.98
Novum Testamentum Graece Nestle-Aland Novum Testamentum Graece Nestle-Aland Novum Testamentum Graece Nestle-Aland
Novum Testamentum Graece Nestle-Aland
str.58
Novum Testamentum Graece Nestle-Aland
str.58

W Mt 21, 9 mamy odnośnik do Ps 118, 25

Pisma Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pisma Vocatio

Ps 118, 25

Pisma Vocatio
str.202

Słowa z Mt 21, 9 nawiązują do Boga, by ocalił. Porównajmy Ps 118, 25-26 oraz Mt 21, 9:

Ps 118, 25-26 Przekłąd Nowego Świata
str.815
Mt 21, 9 The New World Translation of the Holy Scriptures
str.1242

Tłumy wołały, by Jehowa miał wybawić Syna Dawidowego?


Świadkowie Jehowy o Didache:

Strażnica 1 lutego 1992
1 lutego 1992
Strażnica 1 lutego 1992str.19

Sprawdźmy co nam wyjaśnia Didache, które jak czytamy, jest jednym z najwcześniejszych pozabiblijnych zbiorów zasad wiary chrześcijańskich. Ciekawostką jest fakt, iż Didache 10:6 zamiast "Hosanna Synowi Dawida" oddaje "Hosanna Bogu Dawidowemu":

Ojcowie Apostolscy Ojcowie ApostolscyWarszawa 1990 Ojcowie Apostolscy

Didache 10:6

Ojcowie Apostolscy
str.62

Tekst grecki Didache 10:6

Didache Didache Didache

Porównajmy:

Mt 21, 9 Didache 10, 6
„Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ” „Ὡσαννὰ τῷ θεῷ Δαείδ”
„Hosanna Synowi Dawidowemu” „Hosanna Bogu Dawidowemu”

Przyjrzyjmy się bliżej obecnemu nauczaniu Strażnicy i dlaczego zmieniono tekst w Mt 21, 9, który jest jednoznaczny:

Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament
str.98
Tekst grecki mówi tak: Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. Dosłownie: "Hosanna synowi Dawida! Błogosławiony przychodzący w imię Pana! Hosanna na wysokościach!".
Problem stanowi słowo hosanna, słowo niegreckie. Po herbajsku mamy hôšî‘â-nā' (por. Ps. 118,25). Jest to osnowa hiphil (imperativus rodzaju męskiego liczby pojedynczej od czasownika JASZA - uratować, ocalić); znaczy więc to zawołanie dosłownie "spraw ocalenie" lub "wybaw". Hosanna to zarameizowane zawołanie hebrajskie (aram. hōsanná).

Mamy dwa wyjścia:

1) albo tłumaczymy jako zawołanie Hosanna Synowi Dawida! i wtedy traktujemy to jako apostrofę i znaczyłoby to, że zbawienie i ocalenie pochodzi od Syna Dawida,
albo
2) tłumaczymy dosłownie z aramejskiego "Ocal + dativus (komu? czemu?) synowi Dawida", co jest bez sensu po polsku.
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024