"Odkrycie 1000 manuskryptów - zaginione imię Boga"?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-05-08

Dowiedziałem się przez przypadek, iż Świadkowie Jehowy między sobą linkują filmik z Internetu, gdzie jest mowa o historycznym wydarzeniu w skali świata. Jakie to historyczne odkrycie? Otóż "odkryto" 1000-ny manuskrypt, który zawiera "pełną wymowę imienia Bożego" (https://www.youtube.com/watch?v=NS6--eB_SMk):

Odkrycie 1000 manuskryptów
Odkrycie 1000 manuskryptów
Odkrycie 1000 manuskryptów
Odkrycie 1000 manuskryptów
Odkrycie 1000 manuskryptów
zob.
Odkrycie 1000 manuskryptów
zob.
Odkrycie 1000 manuskryptów
zob.
"Wczoraj podczas rozmowy telefonicznej dowiedziałem się o naprawdę historycznym wydarzeniu, wyjątkowym wydarzeniu w skali świata. "

Świat wstrzymuje oddech. Nastąpiło epokowe wydarzenie.

Odkrycie 1000 manuskryptów
zob.
Odkrycie 1000 manuskryptów
zob.
"Musimy o tym powiedzieć światu. Musimy to zrobić teraz. A więc zapraszam Nehemię Gordona, naukowca Uniwersytetu Hebrajskiego, przez Skype'a: Nehemia, co się wczoraj wydarzyło?"
"Witaj Michael. Wczoraj odkryliśmy 1000-ny manuskrypt z listy, który zawiera pełną wymowę "Yehovah"."

"1000-ny manuskrypt z listy, który zawiera pełną wymowę "Yehovah""? Jaki to manuskrypt? Żadem tekst hebrajski z punktacją masorecką nie zawiera pełnej wymowy JHWH, jako "Yehowah":

Biblia Hebraica Biblia HebraicaWyd.1951 Biblia Hebraica

Wj 3, 13-15

Biblia Hebraicastr.82
"To co można łatwo pojąć, otacza nas dookoła. Jeśli jesteś tutaj, to nie tam. Jesteś tą osobą, to nie tamtą. Poprzez porównanie i kontrast rozumiemy świat wokół siebie. Ale nie mogę powiedzieć, ja jestem tu, a ty tam, tam jest Bóg, a tam filar. Albowiem Bóg nie jest jednym z elementów świata, nawet najważniejszym z nich. Jestem ja, ty i Bóg, czyli coś największego. Bóg nie jest największy. Bóg po prostu jest. Wracamy oczywiście do Mojżesza. Jak masz na imię, gdy mnie spytają, co mam powiedzieć? To sensowne pytanie, kim jesteś, jak mam cię określić? Bóg odpowiada: "Jestem, który jestem", co Mojżeszowi mówi dokładnie nic. Bóg informuje go bowiem, że to pytanie jest głupie i niewłaściwe. Znając czyjeś imię, mogę do niego zadzwonić, mam nad nim jakby władzę. Mogę go znaleźć w książce telefonicznej, Internecie. Mogę zdobyć o nim wiele informacji. Dlatego, pytany o imię Bóg mówi: Jestem, który jestem. Nie masz nade Mną władzy. Język teologii służy tu życiu duchowemu. Ma zmieniać naszą duchowość w relacji do Boga. Bóg to Ten, nad którym nigdy nie będę miał władzy (...). "Jestem, który jestem". Nie jeden z wielu. Jeden przygodny byt pośród wielu. Bóg według św. Tomasza mówi: Jestem tym, którego samą naturą jest być. To chrześcijanie rozumieją pod pojęciem Boga" (Ścieżka dźwiękowa z filmu "KATOLICYZM")
ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.129
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.130
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2739

"Rok temu, Michael, faktycznie około rok temu, miałem 10 rabinów, którzy wymawiali w pełni imię Stwórcy wszechświata: "Yehowah"."

To rabini nie wiedzą, do czego służyła punktacja masorecka i jaki miała cel? Kiedy to czytający tekst hebrajski natrafił na tetragram JHWH? Mieli przeczytać w tym miejscu Adonai - Pan albo inne słowa w zależności od punktacji masoreckiej, jak 'imię' lub 'Bóg':

Odkrycie 1000 manuskryptów
Punktacja masorecka

Odkrycie 1000 manuskryptów
zob.
"I mieliśmy 5 biblijnych rękopisów. I powiedziałem sobie: Muszę zdobyć więcej manuskryptów, Mój cel to 10. I wtedy - wspomniałem w Twoim programie - zdobyliśmy 52. Teraz mamy [ich] 1000 i wszystkie jednogłośnie świadczą, że Jego imię brzmi "Yehovah". I Michael, to jest ogromny sukces."

Nawet gdyby zdobył 100 000 manuskryptów z punktacją masorecką, żaden, powtórzę, żaden z nich jednogłośnie by nie świadczył, że Jego imię brzmi "Yehovah".. Wszystkie manuskrypty świadczyłyby o tym, aby w tym miejscu przeczytać Adonaj - Pan. I nic więcej.


Odkrycie 1000 manuskryptów
zob.
Odkrycie 1000 manuskryptów
zob.
Odkrycie 1000 manuskryptów
zob.
Odkrycie 1000 manuskryptów
zob.
Odkrycie 1000 manuskryptów
zob.
Odkrycie 1000 manuskryptów
zob.
"Michael, w psalmie 148 [wersety 11-13] czytamy: (...) królowie ziemi i wszystkie grupy narodowościowe (...) książęta i wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńcy a także dziewice, (...) [wszyscy mężczyźni i kobiety] Niech wysławiają imię Jehowy, bo samo jego imię jest niezrównanie wzniosłe, dostojeństwo jego przewyższa ziemię i niebo."

Nehemia Gordon pewnie cytuje, a jakże, z Przekładu Nowego Świata. Napisy w tym filmie takie się pojawiają:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 wyd.1997 Ps 148, 11-13 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.841
"I to jest werset, który mówi o znaczeniu imienia [Bożego] dla wszystkich ludzi - nie tylko dla Żydów."

Przypomnijmy, iż Bóg w Księdze Wyjścia 3,14 przedstawia się w pierwszej osobie. Izraelici mówiąc o Bogu używali trzeciej osoby, tzn. "Jest". Grecka Septuaginta przetłumaczyła Wj 3, 14:

Septuaginta Septuaginta Septuaginta wyd.1979

Wj 3, 14

Septuaginta
str.90

Hebrajskie "ehjeh aszer ehjeh" ("Jestem, który jestem"). Gr. "ego eimi ho on" ("Ja jestem będący").

Imię to podkreślało pełną dobroci i miłości obecność Bożą, która jest gwarancją skutecznej misji Mojżeszowej, a zarazem dowodem, że Bóg jest tym samym Bogiem, który poczynił obietnice patriarchom. Imię to jednocześnie najtrafniej określa Byt Najwyższy - Absolut.

Jeśli chodzi o cytowane w filmie wersety, to gr. Septuaginta ma tak w Ps 148, 13:

Septuaginta
str.162

τὸ ὄνομα κυρίου (to onoma kyriu) - imię Pana.


Odkrycie 1000 manuskryptów
Odkrycie 1000 manuskryptów
Odkrycie 1000 manuskryptów
Odkrycie 1000 manuskryptów
"Każda istota żywa na planecie Ziemi musi wiedzieć, że jest w stanie świadczyć o tym imieniu. "

Każda istota żywa na planecie Ziemi musi wiedzieć, iż zbawienie jest wyłącznie w Osobie Jezusa Chrystusa:

Dz 4, 10-12 Rz 10, 9-13 1 Kor 1, 2
"to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka (...) I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM (...) Jeden jest bowiem Pan wszystkich. (...) Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony" "do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego"
"A teraz po ponad tysiącu lat ukrywania tego imienia zostaje to ogłoszone na cały świat w postaci tego dowodu, przytłaczającego dowodu - 1000 hebrajskich manuskryptów biblijnych. To niesamowite, Michael!"

To niesamowite! To nic innego jak zwykła manipulacja. Film jest w formie sensacji. Widz ma odnieść takie wrażenie. Emocjonalne wypowiedzi Nehemi Gordona mają ukazać właśnie sensację. Autor twierdzi, że ktoś ukrywał (kto konkretnie i gdzie?) manuskrypty z rzekomym imieniem "Jehowa" i to jeszcze w tylu manuskryptach biblijnych. A teraz się odnalazły. Przecież to są tylko teksty z wokalizacją masorecką, gdzie czytający natrafiający na tetragram JHWH, miał przeczytać Adonaj - Pan. A autorzy zrobili z tego wyjątkowe wydarzenie w skali świata. To niesamowite!

Sam film rozpoczyna się pokazaniem tetragramu wraz z punktacją masorecką (kropki i kreski):

Odkrycie 1000 manuskryptów
Odkrycie 1000 manuskryptów

Nic nie zostało takiego odkryte, by świat miał wstrzymać oddech. To tylko samogłoski z wyrazu Adonaj. Wystarczyłoby, by Nehemiasz Gordon wziął do ręki broszurę Świadków Jehowy i zapoznał się z informacją o masoretach żydowskich, którzy dodali do Biblii hebrajskiej brakujące samogłoski:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996
Odkrycie 1000 manuskryptów
str.8
Odkrycie 1000 manuskryptów
str.8

No i sprawa wyjaśniona. Tetragram wraz z punktacją masorecką pojawiający się na początku filmu, należy odczytać jako Adonaj - Pan, a nie jako "Yehovah".


Odpowiedzi na 101 pytań o Torę Odpowiedzi na 101 pytań o Toręwyd.2003 Odpowiedzi na 101 pytań o Torę Odpowiedzi na 101 pytań o Torę
Odpowiedzi na 101 pytań o Torę
str.69
Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020