"Czy masz anioła stróża?"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-10-20

Strażnica Nr 5 2017Strażnica Nr 5 2017 Strażnica Nr 5 2017str.5

Warto przypomnieć, iż nie należy wierzyć rewelacjom Świadków Jehowy, ponieważ:

Strażnica Luty 2017
Luty 2017
Strażnica Luty 2017str.26

Tutaj możemy być pewni, że Świadkowie Jehowy popełnili błąd doktrynalny, iż Jezus jest Michałem. Podane przez Świadków Jehowy wersety nie mówią nic, iż "Michał to inne imię Jezusa":

1 Tes 4, 16 Judy 9
"Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi" "Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: «Pan niech cię skarci!»"

Tekst z 1 Tes 4, 16 mówi, że na głos archanioła (nie jest wymienione imię), sam Pan zstąpi z nieba. Tym Panem jest Jezus. W Judy 9 czytamy, że archanioł Michał toczy rozprawę z diabłem i nie wyrokuje, bo tym, który sądzi jest Pan Jezus, sędzia żywych i umarłych (2 Kor 5, 10).

Strażnica Nr 5 2017Strażnica Nr 5 2017 Strażnica Nr 5 2017str.5

Kim jest archanioł Michał, czytaj:

Zobacz:

Świadkowie Jehowy pytają:

Strażnica Nr 5 2017Strażnica Nr 5 2017 Strażnica Nr 5 2017 Strażnica Nr 5 2017str.5

Świadkowie Jehowy manipulują czytelnikiem. W jaki sposób? Otóż postawili tezę, iż rzekomo "Biblia nie uczy", że każdy człowiek ma anioła stróża, następnie cytują werset, do którego wstawili nawias kwadratowy, który w tym przypadku zmienia zupełnie sens zdania. Słowa w nawiasie kwadratowym mają bowiem sugerować, że dotyczy to wyłącznie "uczniów Chrystusa".

Jeżeli jednak usuniemy nawias kwadratowy, to tekst brzmi zupełnie inaczej:

Mt 18, 10 "Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie." (BT)

"Aniołowie ich" - a więc są to aniołowie, którzy mają za zadanie chronić wszystkich, nawet tych małych, jak powiedział Pan Jezus. Poza tym:

"O zwracaniu się do aniołów Biblia mówi wielokrotnie (np. Łk 1:18, 34). Wspomniała też o ich pośrednictwie wobec „wszystkich świętych” Ap 8:3n. (por. Hbr 1:14, 2:2, Tb 12:12, Ga 3:19, Dz 7:38, Dn 12:1, Lb 22:31). Aniołowie są naszymi „współsługami” wobec Boga (Ap 19:10). Jeśli więc do ludzi będących współsługami możemy zwracać się z prośbą o modlitwę za nas, to i do aniołów także. Tb 11:14 mówi: „Niech będą błogosławieni wszyscy Jego święci aniołowie”. A Hi 5:1 wskazuje na możliwość zwracania się do nich: „Do kogo ze świętych się zwrócisz?” (por. Za 1:12, gdzie napisano, że anioł wstawia się za ludźmi). Fragmentu Hi 5:1 ŚJ nie komentują zbytnio. Ostatnio pisali o nim w roku 1942, potwierdzając nasze myśli: „Elifas szydzi z Joba słowami »Zawołajże tedy«, i zaprzecza, że Boży aniołowie czyli »święci« działają na rzecz prześladowanych dla Jehowy na ziemi i działają w odpowiedzi na modlitwy w wyznaczonym przez Boga czasie (5:1)” (The New World 1942 s. 224).(...)
Nie można warunkować zwracania się do świętych i aniołów widzeniem ich (por. 2Kor 5:7), bo Boga Ojca nie widzimy, a nikt nie neguje z tego powodu zasadności zwracania się do Niego." (Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.334-335)

Strażnica Nr 5 2017Strażnica Nr 5 2017 Strażnica Nr 5 2017str.5

Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, że Jezusowi nie chodziło o to, że nad każdą osobą czuwa jakiś anioł? Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, co Pan Jezus miał na myśli? Najpierw Świadkowie Jehowy przytaczają słowa Jezusa, które są przecież jednoznaczne, wstawiają nawias kwadratowy, a potem przyznają, że owszem, tak Jezus powiedział, ale... miał co innego na myśli. W ten sposób można udowodnić każdą tezę, którą się postawi.

W jednej ze swoich publikacji Świadkowie Jehowy twierdzą, że aniołowie wspierają Świadków Jehowy. Na ilustracji jest głosiciel ze Strażnicą w ręce, a za nim anioł oraz modlącego się głosiciela do... anioła stróża?

Strażnica 1980 Nr 51980 Nr 5 Strażnica 1980 Nr 5 Strażnica 1980 Nr 5str.8

Teraz już wiemy, iż wstawiając do Mt 18, 10 nawias kwadratowy z tekstem o "uczniach Chrystusa" widocznie Świadkowie Jehowy chcą pokazać, że to Świadkowie Jehowy mają swoich aniołów stróżów, którzy ich wspierają. O aniołach stróżach czytamy w tej publikacji Towarzystwa Strażnica:

Harfa Boża
Harfa Boża
wyd.1929
Harfa Boża
Harfa Bożastr.315 Harfa Bożastr.315

Jak czytamy powyżej, Świadkowie Jehowy nie mają problemów z uznaniem faktu, iż mamy swego anioła stróża. W tej publikacji już tak nie do końca, choć:

Strażnica 1978 Nr 13Strażnica 1978 Nr 13 Strażnica 1978 Nr 13 Strażnica 1978 Nr 13str.23
Strażnica 1978 Nr 13str.24 Strażnica 1978 Nr 13str.24

Jeżeli sami Świadkowie Jehowy przyznają, że Bóg posyłał aniołów, by ci strzegli ludzi od niebezpieczeństw, a Dz 12, 16 mówią "To jest jego anioł", tzn. że każdy z nas ma swego anioła, anioła stróża.


Słownik Teologii Biblijnej
zob.
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.1990
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.III
Słownik Teologii Biblijnejstr.51

Biblia Tysiąclecia
PALLOTTINUM
Ps 91, 11
Biblia Tysiąclecia
Mt 18, 10 Biblia Tysiąclecia Hbr 1, 14 Biblia Tysiąclecia

Droga do nieba
zob.
zob.
Droga do niebastr.572

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024