"Jak wyglądają nasze zebrania?"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-11-26

nastepna część

Na internetowej stronie Świadków Jehowy znajdujemy pytanie: "Jak wyglądają nasze zebrania?". Temat pochodzi z broszury "Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy":

Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowywyd.2018 Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy
Strażnica  Styczeń 2022
str.10
jw.org jw.org jw.org

Gdyby dzisiaj pojawił się św. Paweł na zebraniach Świadków Jehowy, pewnie powtórzył by te słowa:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

1 Kor 11, 20

Biblia Tysięclecia Pallottinum

1 Kor 11, 33-34

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Nie jest do końca prawdą, że pierwsi chrześcijanie zachowywali się tak, jak czytamy w broszurze Świadków Jehowy czy na ich stronie internetowej. Oto jeden z najstarszych opisów sprawowania Eucharystii przez pierwszych chrześcijan:

Strażnica 1 lutego 19921 lutego 1992 Strażnica 1 lutego 1992str.19

Więc wyjaśnijmy Świadkom Jehowy, co powinni wiedzieć:

Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscywyd.1990 Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscy
Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.64
Didachewyd.1998 Ojcowie Apostolscy Didachestr.192
Zobacz więcej:
Dialog z Żydem Tryfonemwyd.1926
Apologia I, 67:3-5
Dialog z Żydem Tryfonemstr.77

Justyn napisał: "co się stało Eucharystją", a więc chleb prawdziwym Ciałem a wino prawdziwą Krwią Chrystusa.

Dialog z Żydem Tryfonemwyd.1926
Apologia I, 61:1-2
Dialog z Żydem Tryfonemstr.76

Pisma starochrześcijańskich pisarzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości, jak wyglądały zebrania w tamtych czasach. Jak widzimy na poniższej ilustracji, współczesne zebrania Świadków Jehowy nie mają nic wspólnego z zebraniami pierwszych chrześcijan opisanych, czy to w Nowym Testamencie, w Didache bądź w świadectwie Justyna Męczennika.

Strażnica  Styczeń 2022
str.10


Świadkowie Jehowy aby ukryć przed swoimi czytelnikami fakt spotykania się chrześcijan na Eucharystii, nazywanej łamaniem chleba, dokonali manipulacji w swojej Biblii. Najpierw usunęli frazę "łamanie chleba" w Dz 2, 42. 46; 20, 7, (wyd.1997 r.) i zastąpili "spożywaniem posiłku", pozostawili jeszcze wyraz "trwali", a w roku 2018 usunęli ten wyraz i zastąpili słowem "wnikali". Mają bowiem od jakiegoś czasu książkę o podobnym tytule:

Zobacz:
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Dz 2, 42

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1369 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1514

Dz 20, 7

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1397 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1543

Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Dz 2, 42

Grecko-polski Nowy Testament
str.603

Dz 20, 7

Grecko-polski Nowy Testament
str.731
Zobacz:

Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy

Jeśli chodzi o werset 1 Kor 14, 26, na który powołują się Świadkowie Jehowy, to kontekst mówi o czymś, czego Świadkowie Jehowy nie przypomnieli czytelnikowi. Jest tam bowiem mowa o darach:

1 Kor 14, 22-31

Biblia Tysięclecia Pallottinum

W którym momencie Świadkowie Jehowy podczas swoich zebrań korzystają z tych darów? Czy ktoś widział i słyszał jak Świadek Jehowy przemawiał językami, a drugi tłumaczył?

nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024