Adwentyści Dnia Siódmego
Jan Grodzicki/Zachariasz Łyko
"KOŚCIÓŁ DOGMATÓW i TRADYCJI"
"KTO ZDECYDOWAŁ, KTÓRE KSIĘGI MAJĄ WEJŚĆ
W SKŁAD BIBLII?
"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-12-09

poprzednia część nastepna część
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
Kościół nie jest KOŚCIOŁEM DOGMATÓW I TRADYCJI. Kościół jest Owczarnią Chrystusa, a On jest jego Dobrym Pasterzem (J 10, 11n). Jezus umiłował swój Kościół, bo "wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić" (Ef 5, 25). Troszczy się o jego duchowe piękno, czyli o świętość, aby był bez skazy, zmarszczki i nieskalany (por. Ef 5, 27), by jako oblubienica ozdobiona w klejnoty dla swego Męża, Oblubienica Baranka (Ap 21, 2.9) wszedł na radosne gody w wieczne Jego królestwo (Ap 19, 8-9). Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa (por. 1 Kor 12).

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.493
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.499

Z historii Adwentystów Dnia Siódmego wiemy, że pojawili się dopiero niedawno - po upadku milleryzmu (XIX w. po Chr.). Współzałożycielką "Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego" była Ellen G. White. To są ich początki. Wcześniej nikt o nich nie słyszał. Ale mimo to, uzurpują sobie prawo do ustalania, które Księgi Pisma Świętego są natchnione, a które nie, które Księgi powinny należeć do kanonu, a które nie. Przyjrzyjmy się bliżej ich argumentacji.

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.499
Wstęp Ogólny Historyczno-Krytyczny do Pisma Świętego Wstęp Ogólny Historyczno-Krytyczny do Pisma Świętegowyd.1915 Wstęp Ogólny Historyczno-Krytyczny do Pisma Świętego Wstęp Ogólny Historyczno-Krytyczny do Pisma Świętego
Wstęp Ogólny Historyczno-Krytyczny do Pisma Świętego
str.108
Wstęp Ogólny Historyczno-Krytyczny do Pisma Świętego
str.109

Słownik Teologiczny Słownik Teologicznywyd.1985 Słownik Teologiczny Słownik Teologiczny
Słownik Teologiczny
str.232

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.499

Widzę, że Adwentyści Dnia Siódmego słowo "kanonizacja" rozumieją zupełnie inaczej, niż powszechnie jest to uznawane:

Słownik Teologiczny
str.233

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.499

Ten Kościół wczesnochrześcijański, to Kościół Katolicki (gr. katholikos), czyli Kościół powszechny, bo taki miał być Kościół założony przez Jezusa:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

Mt 16, 18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Obietnica ta "bramy piekielne go nie przemogą" nie mówi o tym, że szatan i zło przestaną działać, lecz tego, że największa furia sił diabelskich, która będzie atakować Kościół, nie zdoła go pokonać.

Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzewyd.2019 Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze

Mt 28, 16-20

Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.416
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.419

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.499

Pan Jezus obiecuje Ducha Świętego:

J 14, 15-17

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 14, 25-26

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 16, 13

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Portal wiara.pl
Portal wiara.pl

Obiecany Duch Święty, który działa w Kościele Chrystusowym i który był obecny podczas spisywania Ksiąg Świętych, ten sam Duch Święty natchnął Kościół poapostolski, aby wybrał te Księgi a nie inne i włączył je do kanonu Pisma Świętego. Oficjalny spis natchnionych Ksiąg powstał Dekretem Damazego I w 382 r. i nieprzerwanie trwa w Kościele aż po dzień dzisiejszy:

Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Breviarium Fideistr.105 Breviarium Fideistr.106
Breviarium Fideistr.106 Breviarium Fideistr.107

Ten sam akceptujący stosunek do ksiąg deuterokanonicznych wykazały autorytatywnie kolejne synody w Hipponie i w Kartaginie w latach 393 i 397, a także sławny list, który papież Innocenty I wysłał w roku 405 do biskupa Tuluzy Egzuperiusza. Adwentystów Dnia Siódmego nie było w tamtym czasie i nie oni będą decydować, które Księgi Święte w Kościele są natchnione i wchodzą w skład kanonu, a które, nie.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.502

Skąd Adwentyści Dnia Siódmego wiedzą, że akurat w II w. po Chr. te Księgi były natchnione, skoro nie było jeszcze oficjalnego spisu natchnionych Ksiąg?


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.502

Dlaczego Adwentyści Dnia Siódmego nie napisali, iż tych siedem Ksiąg, które w późniejszym czasie zyskało powszechną akceptację, mają taki sam status, co siedem Ksiąg Starego Testamentu i nazywają się Księgami deuterokanonicznymi? Dlaczego Adwentyści Dnia Siódmego Księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu nazywają apokryfami, a Księgi deuterokanoniczne Nowego Testamentu, już nie?


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.502

Klemens Rzymski, Polikarp, Ignacy Antiocheński nie byli wczesnymi Ojcami Kościoła, byli natomiast Ojcami Apostolskimi. Adwentyści Dnia Siódmego nie napisali, że Ojcowie Apostolscy cytują w swoich Listach Księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu i też akceptowali te Księgi jako autorytatywne.

Chrześcijanie pierwszych wieków cytują księgi deuterokanoniczne lub czynią aluzje do problemów zawartych w nich.

Klemens Rzymski (zm. 101) „List do Kościoła w Koryncie” - Mdr, Syr i Jdt.
„Didache” (ok. 90) - Mdr i Syr.
„List Barnaby” 19:9 (ok. 130) - Mdr i Syr.
Polikarp (ok. 110) „List do Kościoła w Filippii” - Tb.
Atenagoras (II w.) i Ireneusz (ur. 130-140) - Ba, Mdr i fragmenty Dn.
Klemens Aleksandryjski (ur. 150) i Tertulian (ur. 155) – 1 i 2Mch.
Do ksiąg deuterokanonicznych odwołują się też Hipolit (ur. przed 170), Cyprian (zm. 258) i Orygenes (ur. 185).

Księgi deuterokanoniczne Starego Testamentu miały autorytet w pierwotnym Kościele, ale o tym Adwentyści Dnia Siódmego nie chcą napisać.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.503

Owszem, kilka synodów przyjęły kanoniczność 27 Ksiąg Nowego Testamentu, ale Adwentyści Dnia Siódmego nie napisali, iż te same synody przyjęły kanoniczność siedem ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu:

Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
Breviarium Fidei

Pierwszy oficjalny spis Ksiąg Pisma Świętego:

Breviarium Fidei
str.105
Breviarium Fidei
str.106
Breviarium Fidei
str.106
Breviarium Fidei
str.107
Zobacz:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.503

Kto zdecydował? W przypadku Starego i Nowego Testamentu o kanoniczności zdecydował Kościół Katolicki. Synody: w Rzymie (382), w Hipponie (393), w Kartaginie (397). Wszystkie Księgi posiadały samoautoryzację i są natchnione przez Boga.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.503

Nie ulega wątpliwości, że Żydzi uznawali pewne swoje pisma za święte i natchnione. Między IV a II wiekiem przed Chr. ukształtował się wśród Żydów palestyńskich zbiór ksiąg. Na pewno weszły tam wszystkie księgi protokanoniczne (39). Nie wszyscy jednak Żydzi ograniczyli swój kanon do 39 ksiąg. W diasporze aleksandryjskiej i w Qumran uważano, że Bóg nie wypowiedział jeszcze ostatniego słowa i przypisywano Boski autorytet innym księgom. Chodzi tu o księgi deuterokanoniczne. Oficjalny kanon żydowski przyjęto w Jamni ok. 90 po Chr. Nie zawierał on ksiąg i dodatków deuterokanonicznych.

Zobacz:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.503
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.504

Dlaczego Adwentyści Dnia Siódmego piszą wyłącznie o ustaleniu kanonu Nowego Testamentu w IV w., a nic nie wspominają o kanonie Starego Testamentu, również ustalonego w IV w.? Przecież synody w Rzymie (382) czy w Hipponie (393), ustaliły kanon zarówno Starego i Nowego Testamentu. Dlaczego Adwentyści Dnia Siódmego o tym milczą?


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.504

Jeżeli rzekomo, "to nie Kościół zdecydował, które księgi należy uwzględnić w kanonie", to dlaczego Adwentyści Dnia Siódmego nie napisali wprost, kto konkretnie ustalił kanon? Czy przypadkiem nie mamy tutaj sprzeczności:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
str.504

Najpierw Adwentyści Dnia Siódmego napisali, że "to nie Kościół zdecydował", aby w następnym zdaniu napisać: "Kościół uznał i potwierdził natchnienie". Kościół w tym samym czasie uznał i potwierdził natchnienie Ksiąg Nowego Testamentu oraz uznał i potwierdził natchnienie Ksiąg Starego Testamentu, w tym siedem Ksiąg deuterokanonicznych. Adwentystom Dnia Siódmego ten fakt nie chce "przejść przez gardło".

A gdzie byli Adwentyści Dnia Siódmego w I, II, III, IV w. po Chr i w następnych wiekach? Kościół mógł sobie potwierdzać różne rzeczy w drugim, w trzecim, w czwartym, w piątym, w szóstym, w siódmym, w ósmym, w dziewiątym stuleciu itd., bo wtedy istniał, a Adwentystów Dnia Siódmego nie było wtedy, więc dzisiejsze ich dywagacje na temat kanonu Pisma Świętego, nie mają żadnego znaczenia. Adwentyści Dnia Siódmego nie są Kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa, ponieważ nie mają tzw. sukcesji apostolskiej, nie mają ciągłości w swej historii. Nie przejęli bezpośrednio od Apostołów i ich następców, ani kanonu Pisma Świętego ani ich nauk. Początek Adwentystów Dnia Siódmego datuje się dopiero:

Znaki czasu
MARZEC 1994
Znaki czasustr.17 Znaki czasu
CZERWIEC 2016
Znaki czasustr.26
Znaki czasustr.17 Znaki czasustr.26

Katolicki Katechizm Dorosłych Katolicki Katechizm DorosłychPoznań 1987 Katolicki Katechizm Dorosłych Katolicki Katechizm Dorosłych
Katolicki Katechizm Dorosłychstr.57
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023