Czy Pan Jezus SAM powstał z martwych?

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji stwierdzili, iż:

Strażnica 1 marca 2013
zob.
Strażnica 1 marca 2013
str.6

W powyższym fragmencie mamy pewnego rodzaju manipulację. Po pierwsze: Nowy Testament nic nie mówi o "Jehowie Bogu". Kościół naucza, iż Jezus jest Synem Bożym, tzn. jest Bogiem, a ściślej rzecz biorąc, Jezus jest Bogiem i człowiekiem. Po drugie: widać, że redaktorzy Strażnicy najpierw stawiają nieprawdziwy zarzut, by potem stwierdzić, że Jezus jest Synem Bożym. A przecież temu nie przeczymy. To tak, jakby ktoś na przykład powiedział, że Tomek nie jest człowiekiem, bo jest synem człowieka.

W Liście do Rzymian nie jest napisane, że Jehowa wzbudził Jezusa z martwych. Nawet Biblia Świadków Jehowy ma słowo Bóg, a nie "Jehowa".

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Rz 10, 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Czy jest jakaś różnica w twierdzeniu: "Jehowa wskrzesił", a "Bóg wskrzesił"? Owszem! Świadkowie Jehowy nauczają o Bogu jednoosobowym, stąd tylko On mógł wskrzesić Jezusa. Nawet znaleźli wypowiedź jednego z biblistów:

Strażnica 1 marca 2013
str.6

Jednak w Bogu są trzy Osoby. Gdyby Chrystus rzeczywiście był na ziemi tylko człowiekiem, jak nauczają Świadkowie Jehowy, to takie twierdzenie jest dopuszczalne. Pismo Święte jest jednak innego zdania.

Przyjrzyjmy się bliżej słowom Pana Jezusa:

J 2,19-22

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Człowiek sam siebie nie może wzbudzić z martwych, ale Chrystus Bóg-człowiek, TAK! Chrystus jest Osobą boską. Jest Synem Bożym.

"Zburzcie tę świątynię" - chodzi o ciało Jezusa;
"Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo" - "Ja wzniosę" czyli Jezus SAM wstanie z grobu;
"On zaś mówił o świątyni swego ciała" - ciało Jezusa, które zostało złożone do grobu;

Czy po tych słowach można dalej twierdzić, iż myśl, że Chrystus mógłby sam siebie wskrzesić, jest niedorzeczna?


Wróćmy jeszcze na chwilę do Rz 10,9:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Co się kryje za słowami "Bóg Go wskrzesił z martwych"? Otóż w Bogu są trzy Osoby: Ojciec, Syn i Duch Święty. W tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa biorą udział trzy Osoby:

Bóg Ojciec Ga 1, 1:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Syn Boży J 2,19:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Duch Święty Rz 8,11:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Spotkałem się kiedyś z zarzutem, że Biblia Tysiąclecia w wersecie J 2, 19 jakby poszła za daleko w tłumaczeniu tego wersetu, ponieważ tłumacz dodał zaimek osobowy "Ja". Oczywiście zarzucający nie wierzył, że Jezus sam powstał z martwych, no i znalazł jakiś pretekst.:

J 2, 19:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Zajrzyjmy do tekstu greckiego:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 2,18-19

Grecko-polski Nowy Testamentstr.399

Brak w tekście greckim zaimka osobowego ego, nie przeczy, iż Chrystus sam powstał z martwych. Dodanie tego zaimka nie zmienia przecież sensu zdania. Podobnie będzie wówczas, kiedy powiem: "rano wstanę z łóżka". Jeśli mówię o sobie, że wstanę, nie muszę przy tym użyć zaimka "ja". Wiadomo, że to ja wstaję, a nie ktoś inny.

Nie tylko BT dodała zaimek "Ja", ale też inne przekłady, nawet Przekład Nowego Świata (J 2,19):

Biblia Brzeska (1563)
J 2:19 bb "(19) A Jezus odpowiedziawszy rzekł im: Rozwalcie ten kościół, a ja ji we trzech dnioch wystawię."
Biblia Gdańska (1632)
J 2:19 bg "(19) Odpowiedział Jezus i rzekł im: Rozwalcie ten kościół, a we trzech dniach wystawię go."
Nowa Biblia Gdańska (1632)
J 2:19 bgn "(19) Odpowiedział Jezus i im rzekł: Zniszczcie tą Świątynię, a w trzy dni ją wzniosę."
Nowa Biblia Gdańska (ŚTB) (2011)
J 2:19 nbg-pl "(19) A Jezus odpowiedział, mówiąc: Zniszczcie tą Świątynię, a w trzy dni ją wzniosę."
Biblia Poznańska (1974/75)
J 2:19 bp "(19) A Jezus im odpowiedział: Zburzcie tę świątynię, a w trzy dni zbuduję ją na nowo."
Przekład Dosłowny (2002)
J 2:19 bpd "(19) Jezus odpowiedział: Zburzcie tę świątynię, a wzniosę ją w trzy dni."
Biblia Warszawsko-Praska (1997)
J 2:19 br "(19) Odpowiedział im Jezus: Możecie zburzyć świątynię, a Ja w ciągu trzech dni odbuduję ją na nowo."
Biblia Tysiąclecia, wyd. V (1999)
J 2:19 bt "(19) Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo."
Biblia Warszawska (1975)
J 2:19 bw "(19) Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję."
NT w przekł. Kowalskiego (1956)
J 2:19 kow "(19) A Jezus odrzekł im: "Zburzcie tę świątynię, a ja ją w trzy dni odbuduję"."
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
J 2:19 bug "(19) Odpowiedział im Jezus: Zburzcie tę świątynię, a w trzy dni ją wzniosę."
Przekład Nowego Świata (1997)
J 2:19 nwt-pl "(19) Odpowiadając, Jezus rzekł do nich: Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją wzniosę"."

Warto jeszcze zatrzymać się nad wersetem:

J 2, 22:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 2, 22

Grecko-polski Nowy Testamentstr.400

Greckie słowo:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.400

Występuje w oryginale greckim w stronie biernej, zob.: tabela kodów gramatycznych (Vocatio). Zob. też:

Biblia Apologety
Biblia Apologety

Zob. łatwy dostęp do kodów gramatycznych:

Zobacz:

Czasownik egeiro występuje jako przechodni (Vocatio p. I) i nieprzechodni (Vocatio p. II) i stąd występują różnice w tłumaczeniu tego słowa na język polski. W wielu polskich przekładach katolickich i protestanckich (zob.) używa się tłumaczenia "zmartwychwstał", w przeciwieństwie do rzadziej stosowanej formy w stronie biernej "został wskrzeszony". Powyższe tłumaczenie jest zgodne z pkt II.4 Wielkiego Słownika Grecko-Polskiego:

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Wielki Słownik Grecko-Polski Wielki Słownik Grecko-Polskistr.152
Jezus i Ewangelie w świetle dyskusji
zob.
zob. wyd.2011
Jezus i Ewangelie w świetle dyskusji
str.99
Jezus i Ewangelie w świetle dyskusji
str.100

Mt 28,6

Grecko-polski Nowy Testamentstr.143

Mt 20,19

Grecko-polski Nowy Testamentstr.95

Mt 17,23

Grecko-polski Nowy Testamentstr.82

Łk 24,7

Grecko-polski Nowy Testamentstr.385

Jezus i Ewangelie w świetle dyskusji
zob.
zob. wyd.2011
Jezus i Ewangelie w świetle dyskusji
str.382
Jezus i Ewangelie w świetle dyskusji
str.391

Zobacz:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021