"Gehenna"

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy co jakiś czas lubią powracać do starych tematów. W tej publikacji:

Strażnica 1 kwietnia 2011
1 kwietnia 2011
Strażnica 1 kwietnia 2011str.31 Strażnica 1 kwietnia 2011 Strażnica 1 kwietnia 2011
str.31

Jeśli czytelnicy pytają: "Czy Gehenna to miejsce wiecznych mąk?", to warto odpowiedzieć zgodnie ze stanem faktycznym, a nie jak to robią Świadkowie Jehowy, sprowadzając temat gehenny do absurdu, jak możemy zobaczyć na powyższym rysunku, gdzie widzimy człowieka wyrzucającego śmieci przez mur.

Podobnie uczono wcześniej w książce:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Świadkowie Jehowy. Kim są?
str.85
Świadkowie Jehowy. Kim są?
str.86

Ks. Tadeusz Pietrzyk tak podsumowuje naukę Świadków Jehowy:

Świadkowie Jehowy. Kim są? Świadkowie Jehowy. Kim są?
wyd.1991
Świadkowie Jehowy. Kim są?
Świadkowie Jehowy. Kim są?
Świadkowie Jehowy. Kim są?
Świadkowie Jehowy. Kim są?
Świadkowie Jehowy. Kim są?
str.108
Świadkowie Jehowy. Kim są?

Strażnica 1 kwietnia 2011
1 kwietnia 2011
Strażnica 1 kwietnia 2011
str.31

Czyżby? O "gehennie" i karze w niej uczy Pan Jezus:

Mk 9,43-48 "Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła (gehenna) w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła (gehenna). Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła (gehenna), gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie"

"ogień nieugaszony" - sam rzeczownik "ogień" może oznaczać unicestwienie (zniszczenie), może też być symbolem oczyszczenia (por. 1 Kor 3, 13-15). Jednakże przymiotnik "nieugaszony" określający ów ogień jednoznacznie wskazuje, że kara ognia będzie trwała wiecznie (por. Mt 25, 41.46).

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mk 9, 43-48

Grecko-polski Nowy Testamentstr.194

Poza tym Chrystus w swoich naukach najczęściej wieczną karę piekła przeciwstawia wiecznej nagrodzie nieba. Posługuje się przy tym licznymi obrazami kontrastowymi:

"głód cierpieć będziecie" Łk 6:25 "będziecie nasyceni" Łk 6:21; 13:2
"smucić się i płakać będziecie" Łk 6:25 "śmiać się będziecie" Łk 6:2
"zostaną wyrzuceni na zewnątrz" Mt 8:12 "wejdź do radości twego pana" Mt 25:2
"wyrzuceni (...) w ciemność" Mt 8:12 "Pan Bóg będzie świecił nad nimi" Ap 22:5
"będą cierpieć katusze (...) na wieki wieków" Ap 20:10 "i będą królować na wieki" Ap 22:5 (por. Mt 25:46)

Stan piekielny człowieka Pismo św. przedstawia w wielu obrazach:

Męka wieczna Mt 25;46, Łk 16;23-28; gniew Boży J 3;36; piec rozpalony Mt 13;42, 50; piekło ogniste Mt 5;22; płomień ognia Syr 21;9; cierpienie Łk 6;25, 16;24n., Ap 20;10; katusze Ap 14;10n., 20;10; płacz i zgrzytanie zębów Mt 8;12, 13;42, 50, 22;13, 24;51, 25;30, Łk 6;25, 13;28; ogień wieczny Mt 3;12, 7;19, 13;40, 18;8, 25;41, Łk 3;16n., Mk 9;43, 48; "trawiący" robak nie ginący Mk 9;48, Syr 7;17, Jdt 16;17; rdza Jk 5;3; ciemności Mt 22;13, 25;30, Jud 13 (por. ciemne lochy 2P 2;4, Łk 8;31); jezioro ogniste Ap 19;20, 20;10, 14n., 21;8; jezioro siarki Ap 20;10; miejsce na zewnątrz Mt 8;12, 22;13, 25;30, Ap 3;12; mrok 2P 2;17; Tartar 2P 2;4; zagłada Flp 1;28, 3;19, 1Tes 5;3; druga śmierć Ap 2;11, 20;6, 20;14, 21;8.

Strażnica 1 kwietnia 2011
1 kwietnia 2011
Strażnica 1 kwietnia 2011
str.31

W kontekście jest mowa o złych uczynkach ludzi. To ludzie dopuszczali się takich nieprawości.

Strażnica 1 kwietnia 2011
1 kwietnia 2011
Strażnica 1 kwietnia 2011
str.31
Eschatologia
zob.
Eschatologia
zob.
Eschatologia
Lublin 1962
Eschatologiastr.217

Świadkowie Jehowy próbują działać na emocje i w ten sposób zdyskredytować słowa Jezusa o wiecznym potępieniu i świadomym odczuwaniu kary przez grzesznika, który sam skazał siebie na taki los.

Jeśli Pan Jezus powiedział:

"głód cierpieć będziecie" Łk 6:25
"smucić się i płakać będziecie" Łk 6:25
"zostaną wyrzuceni na zewnątrz" Mt 8:12
"wyrzuceni (...) w ciemność" Mt 8:12
"będą cierpieć katusze (...) na wieki wieków" Ap 20:10
"Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów" Mt 8;12, 13;42, 50, 22;13, 24;51, 25;30, Łk 6;25, 13;28

To TAK BĘDZIE! Bóg nad nikim nie będzie się znęcał. To człowiek sam wybiera to miejsce na własne życzenie, a "tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". Bóg jest miłosierny w tym życiu. Na naszą prośbę w swoim miłosierdziu nam przebaczy. Lecz na Sądzie pozostaje już tylko sprawiedliwy.

O tym czy istnieje życie po śmierci zobacz: Dusza ludzka

Strażnica 1 kwietnia 2011
1 kwietnia 2011
Strażnica 1 kwietnia 2011
str.31

Nie jest prawdą, że "Gehenna" to całkowite unicestwienie. Nie jest też prawdą, że w Łk 12, 4-5 jest również o tym mowa:

"Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało,
a potem nic więcej uczynić nie mogą.
Pokażę wam, kogo się macie obawiać:
bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła (gehennan).
Tak, mówię wam: Tego się bójcie"

Po zabiciu, czyli po śmierci ciała Bóg wtrąca duszę do piekła (gehennan), a tam:

Nowy Testament Vocatiostr.194

Powyższe słowa Pana Jezusa wykluczają brak świadomości i unicestwienia, bowiem Jezus mówi, że tam "smucić się i płakać będziecie" (Łk 6, 25).

Strażnica 1 kwietnia 2011
1 kwietnia 2011
Strażnica 1 kwietnia 2011
str.31

Owszem, to jest pewnego rodzaju "zagłada z wyroku Bożego", ale piekło (gehenna) jest zaprzeczeniem życia, nie w sensie unicestwienia, lecz rozminięcia się z tym, co jest "życiem wiecznym", przedmiotem nauczania Jezusa i chrześcijańskiej nadziei (zob.: Niebo).


Encyklopedia KatolickaLublin 1989 Nowy Testament Vocatiokol.928

Eschatologia biblijna Nowego Testamentu
zob.
Eschatologia biblijna Nowego Testamentu
wyd.1987
Eschatologia biblijna Nowego Testamentustr.111
Słownik Teologii Biblijnej
str.106
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.1990
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.III
Słownik Teologii Biblijnejstr.659
Eschatologia
zob.
Eschatologia
zob.
Eschatologia
Lublin 1962
Eschatologia
str.211
Eschatologia
str.212
Eschatologia
str.213

Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu
zob.
Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu
wyd.1975
Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu
str.320
Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu
str.321

Mt 13, 40-43

Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu
str.76

Strażnica 1 kwietnia 2011
1 kwietnia 2011
Strażnica 1 kwietnia 2011
str.31

A my odpowiadamy ze stanem faktycznym:

Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu
str.236
Zobacz:

Chrystus i zbawienie świata
zob.
Chrystus i zbawienie świata
Kraków 1968
Chrystus i zbawienie świata
str.235
Chrystus i zbawienie świata
str.236
Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu
str.251
Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024