Z cyklu: "Uczymy się z Biblii".
"Ostatnia wieczerza Jezusa"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-11-08

W tym artykule przyjrzymy się rozdziałowi książki "Uczymy się z Biblii": "Ostatnia wieczerza Jezusa". Jest tam mowa o Ostatniej Wieczerzy Jezusa z Apostołami. Czy treści tam przekazywane są zgodne z Pismem Świętym? Czy anonimowi redaktorzy nie forsują własnego rozumienia Biblii? Spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania.

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Bibliiwyd.2017 Uczymy się z Biblii
Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii
str.204
Wszystko o Eucharystii Wszystko o Eucharystii Wszystko o Eucharystii
Wszystko o Eucharystii
str.27
Wszystko o Eucharystii
str.32
Zobacz więcej:

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii
str.204

Jezus nie wypowiedział takich słów. Nie padają tam słowa, by jeść chleb i pić wino. To wymysł anonimowych redaktorów. Świadkowie Jehowy na siłę chcą wmówić dzieciom coś, czego nie ma w Piśmie Świętym. To nic innego jak wypaczanie słów Jezusa i manipulacja Pismem Świętym. Jezus wziął chleb i powiedział: "To jest moje Ciało", potem wziął wino i powiedział: "To jest moja krew". Słowa Jezusa potwierdza wydana przez Świadków Jehowy interlinia grecko-angielska, dostępna na oficjalnej stronie Organizacji. Mt 26-28:

Interlinia Świadków Jehowy
Zobacz więcej:
ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Mt 26, 26-28

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2200
ed. Święty Paweł
str.2201

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii
str.204

Akurat podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus nie obiecywał Apostołom, iż będą królami w niebie, co nie znaczy, że królami nie będą. Wydaje się, że jest to nawiązanie do pomazańców, do liczby 144 000 z Ap 7, 4. To tylko oni wśród Świadków Jehowy mogą spożywać podczas Pamiątki śmierci, tzw. "emblematy". Poza tym, Pan Jezus nie wspomniał ani słowem o tym, by powtarzać Ostatnią Wieczerzę co roku. Św. Paweł zwracając się do Koryntian, gani ich za to, że gromadzą się jako Kościół, a nie ma u nich spożywania Wieczerzy Pańskiej. I wcale ta krytyka nie dotyczyła spotykania się raz w roku:

1 Kor 11, 20-22

ed. Święty Paweł
str.2503

Zauważmy iż ma to być spotkanie na Eucharystii, gdzie spożywa się Ciało i Krew Chrystusa, a nie zwykłe posiłki, jak to się robi w domach:

1 Kor 11, 27

ed. Święty Paweł
str.2503

Tekst klasyczny na potwierdzenie rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii.

1 Kor 11, 29

ed. Święty Paweł
str.2504

Tzn. bez należytego uświadomienia sobie, że spożywa prawdziwe Ciało i pije prawdziwą Krew Chrystusa.

ed. Święty Paweł
str.2503
ed. Święty Paweł
str.2504

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii
str.205

W którym miejscu Jezus poprosił "Jehowę" oraz, w którym miejscu pomodlił się, by imię "Jehowy" zostało uświęcone? Czy Jezus wymienił podczas modlitwy słowo "Jehowa"? Dlaczego anonimowi redaktorzy książki "Uczymy się z Biblii" wprowadzają dzieci w błąd?


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024