ADWENTYŚCI DNIA SIÓDMEGO

Autorzy: Piotr Andryszczak, Włodzimierz Bednarski

Znaki czasu
MARZEC 1994
Znaki czasustr.17 Znaki czasu
CZERWIEC 2016
Znaki czasustr.26
Znaki czasustr.17 Znaki czasustr.26

"Doktrynalnie, adwentyści są spadkobiercami ruchu Williama Millera z lat czterdziestych XIX wieku. William Miller – farmer, kaznodzieja, były kapitan armii amerykańskiej – był inicjatorem tzw. „ruchu drugiego adwentu”, który w latach 1831-1844 przetoczył się przez większą część Ameryki w postaci wielkiego ożywienia religijnego. Opierając się na swoich studiach proroctw starotestamentowej Księgi Daniela, Miller wraz ze współpracownikami obliczyli, że Jezus powróci na ziemię 22 października 1844 roku. Kiedy Jezus nie pojawił się, uczestnicy ruchu doświadczyli tego, co nazwano później „wielkim rozczarowaniem”." (źródło: Historia Kościoła na świecie i w Polsce)

SPÓR O NIEDZIELĘ o. Jacek Salij OP

"W pismach polskich adwentystów natrafiam dość często na dowody ciemnej nienawiści do Kościoła katolickiego:

 Oto kilka cytatów z książki Stanisława Dąbrowskiego wydanej pod wiele obiecującym tytułem Ekumenizm znakiem czasu w roku 1976 przez Wydawnictwo "Znaki Czasu":

"Proroctwo to [chodzi o Ap 13,11n] przewiduje, że te dwie potęgi, tj. amerykański protestantyzm (bestia podobna Barankowi) i katolicyzm (bestia pierwsza) połączą się w całość i odegrają w naszych czasach szczególną rolę, działając wspólnie i kierując ostrze swego działania przeciwko tym, którzy będą wyznawali Prawdę Chrystusową" (s. 146);

"dotychczasowe posunięcia protestantyzmu są niczym innym, jak tylko rezygnowaniem ze zdobyczy reformacji, aby przypodobać się papiestwu. I jednocześnie niczym innym, jak wypełnianiem się proroctwa: <I będą się kłaniać bestii wszyscy mieszkający na ziemi>" (s. 153-154);

"Ratunek dla prawosławnych jest jeden -- wyjść z Babilonu, zastosować się do głosu i wezwania Bożego: (...) <Wyjdźcie z Babilonu... abyście nie byli uczestnikami grzechów jego i żebyście nie wzięli z plag jego> (Obj 18,4)" (s. 162). Babilonem jest, w terminologii tego wybitnego adwentysty, katolicyzm rzymski. (Autor tej książki był wówczas przewodniczącym Zarządu Centralnego Kościoła Adwentystów DS w Polsce.)

Również dzisiaj papież bywa przez nich utożsamiany z apokaliptyczną bestią i antychrystem: ( Por. H. M. S. Richards, Co mówił Jezus, "Znaki Czasu", Warszawa 1984, s. 334.)

Oto na przykład w napisanej na sposób katechizmu broszurze, która została wydana w stutysięcznym nakładzie, można znaleźć takie między innymi brednie (bo trudno to nazwać inaczej), że edykt Konstantyna Wielkiego z roku 321 "był to jeden z najważniejszych kroków, które doprowadziły do zmiany soboty", oraz że na soborze w Laodycei w roku 364 "świętowanie soboty zostało zakazane, a następnie [podkr. moje] niedziela uznana jako dzień święty (Biblia mówi, opr. Rajmund Dąbrowski, "Znaki Czasu", Warszawa 1984, s. 72.)"

Piotr Andryszczak
O. Jacek Salij OP
Tadeusz Kunda
Ks. Wincenty Zaleski T. S.
Jan Grodzicki/Zachariasz Łyko "KOŚCIÓŁ DOGMATÓW i TRADYCJI"
Szymon

Włodzimierz Bednarski
Niedziela Dniem Pańskim chrześcijan. Polemika z nauką adwentystów i innych sabatarian
Pokarmy czyste i nieczyste
Czy Dniem Pańskim chrześcijan powinien być szabat?
Fałszywe proroctwa E. G. White
Czy Chrystus odpoczywał w szabat?
Ebionici, adwentyści i szabat
Czy adwentyści są sektą?
O adwentystce E. G. White wypowiedzi różne (cz.1)
O adwentystce E. G. White wypowiedzi różne (cz.2)
Czy chrześcijanie zaczęli odpoczywać w niedzielę dopiero w IV wieku?
Prorokini E. G. White i pastor C. T. Russell - podobieństwa i różnice w życiu, naukach i działaniu (cz.1)
Prorokini E. G. White i pastor C. T. Russell - podobieństwa i różnice w życiu, naukach i działaniu (cz.2)
Prorokini adwentystów według książki pt. Życie E. G. White - obalenie jej twierdzeń (cz.1)
Prorokini adwentystów według książki pt. Życie E. G. White - obalenie jej twierdzeń (cz.2)
Czy E. G. White uczyła o Trójcy Świętej?
Czy adwentyści będą znać dzień i godzinę powrotu Pana?
Nauka adwentystów o istniejącym dziś życiu pozagrobowym oraz ich zwalczanie nieśmiertelności duszy
Dwulicowy stosunek E. G. White do niedzieli
Oczekiwania adwentystów i Towarzystwa Strażnica
Różne wypowiedzi E. G. White (cz. 1)
Różne wypowiedzi E. G. White (cz. 2)
Adwentyści dnia siódmego i Świadkowie Jehowy - niektóre podobieństwa cz. 1
Adwentyści dnia siódmego i Świadkowie Jehowy - niektóre podobieństwa cz. 2
Adwentyści dnia siódmego i Świadkowie Jehowy - niektóre podobieństwa cz. 3
Adwentyści dnia siódmego i Świadkowie Jehowy - niektóre podobieństwa cz. 4
Epizody z życia Ellen G. White według jej autobiografii (cz.1)
Epizody z życia Ellen G. White według jej autobiografii (cz.2)
Czasy końca według adwentystów i Towarzystwa Strażnica
2300 wieczorów i poranków w naukach adwentystów i Świadków Jehowy
Który papież wprowadził niedzielę?
Adwentyści Dnia Siódmego i ordynowanie kobiet na pastorów!
Czy Adwentyści Dnia Siódmego zawsze wierzyli w Trójcę Świętą?
Czy E. White była fałszywą prorokinią? Jak adwentyści bronią swoją liderkę poprzez osobę św. Pawła
Czy adwentystyczny pastor S. Niedziński pisze prawdę, czy kłamliwie oskarża?
Oszustwa adwentystów o Dekalogu i księdzu Jakubie Wujku
Jak Żyd Apostoł Paweł mógł odrzucić szabat? Polemika z poglądem adwentystów
Dlaczego Justyn Męczennik nazwał niedzielę dniem Słońca, a nie dniem Pańskim? Polemika z adwentystami i Świadkami Jehowy
Siedem kościołów z Apokalipsy 2-3 w różnych interpretacjach Towarzystwa Strażnica i Adwentystów Dnia Siódmego

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021