JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM!
„Modlitwa przybliża nas do Boga”

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-03-04

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMwyd.2021 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.37
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.37

Pan Jezus nigdzie nie uczył, że mamy modlić się "tylko do naszego niebiańskiego Ojca". Pan Jezus jako Syn Boży, pozwala też modlić się do siebie:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V
J 14, 13-14 Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1413 Dz 7, 59-60 Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1435

1 J 5, 13-14

Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1599 Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1599

Jak czytamy w Piśmie Świętym, twierdzenie Świadków Jehowy jest fałszywe. Pan Jezus w J 14, 14 używa słów: "O cokolwiek prosić Mnie będziecie, Ja to spełnię". Prośba skierowana do Jezusa jest spełniana właśnie przez Niego. Szczepan, pierwszy męczennik, modlił się do Pana Jezusa, a św. Jan w swoim Liście potwierdza zasadność takich modlitw, dlatego pisze o wierze w imię Syna Bożego i o ufności, którą w Nim pokładamy, mając przekonanie, że wysłuchuje On naszych próśb, oczywiście zgodnie z Jego wolą.


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.37

Modlitwa Jezusa do "Jehowy" to wymysł Świadków Jehowy. Takiej modlitwy nie ma w Piśmie Świętym i Świadkowie Jehowy (anonimowy/anonimowi redaktorzy tej książki) dobrze o tym powinni wiedzieć, ponieważ nie podali ani jednego przykładu takiej modlitwy. W tym przypadku mamy podręcznikowy przykład manipulacji. Najpierw czytamy, że rzekomo Jezus sam modlił się do "Jehowy", potem mamy powołanie się na modlitwę do Ojca, a następnie znowu zdanie o naszej modlitwie do "Jehowy". Jaki wniosek ma wyciągnąć czytający? Ano taki, że jak Jezus uczył nas modlitwy do Ojca, tzn., że jest to modlitwa do "Jehowy". Prawda jest taka, że kiedy modlimy się, to nasza przyjaźń umacnia się do Ojca, a nie do "Jehowy", bo o "Jehowie" Pismo Święte milczy.


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.37

Kolejna manipulacja. Otóż kontekst tego wersetu mówi nam o zasadności kierowania modlitwy do Jezusa, Syna Bożego. Świadkowie Jehowy odrzucają boskość Syna Bożego, więc ich werset musi mówić o Bogu. Dlatego też wbrew oryginałowi greckiemu Nowego Testamentu wstawili słowo "Bóg". Porównajmy dwa wydania, z roku 1997 oraz z roku 2018:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

1 J 5, 14

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1536
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1697

Fraza "zgodnie z jego wolą" dotyczy Jezusa. Wynika to z kontekstu. Interlinia grecko-angielska Świadków Jehowy pokazuje nam, że bezzasadne jest wstawienie słowa, którego nie ma w tekście greckim:

Interlinia grecko-angielska jw.org

1 J 5, 14

Interlinia grecko-angielska jw.org

Zobaczmy grecko-polską interlinię Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

1 J 5, 14

Grecko-polski Nowy Testament
str.1290

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.38

Nikt nie neguje modlitwy prosto z serca. Świadkowie Jehowy jednak piszą, iż "niektórzy zostali nauczeni, żeby ciągle powtarzać...". Czy Świadkowie Jehowy podważają to, czego nas nauczył Jezus Chrystus? A nauczył nas przecież modlitwy "Ojcze nasz". Jeśli nas nauczył takiej modlitwy, to nie po to, byśmy ją odmówili raz w życiu, lecz wiele razy. Poza tym, modląc się psalmami, za każdym razem powtarzamy te same słowa. Tego też chcą zabronić Świadkowie Jehowy?

Świadkowie Jehowy pytają "czy Bóg chce, żebyśmy się modlili do Niego w taki sposób?". Ależ oczywiście, że tak. Dlatego Jezus nauczył nas tej modlitwy, na którą powołują się Świadkowie Jehowy. Problem jest w tym, że Świadkowie Jehowy każą odczytać tę modlitwę wg Przekładu Nowego Świata. A ten przekład jest już dopasowany do z góry założonej tezy, by tej modlitwy nie powtarzać:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM

Mt 6, 7-9

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM

Słów "nie powtarzajcie wciąż tego samego" nie ma w Piśmie Świętym:

Mt 6, 7

Grecko-polski Nowy Testamentstr.25
Zobacz więcej:

Tekst oryginalny nie pozostawia złudzeń. Nie padają tam takie słowa jakie mamy w Przekładzie Nowego Świata. Wstawienie tych słów miało za zadanie, by Świadkowie Jehowy nie odmawiali modlitwy "Ojcze nasz".

Zobacz więcej:

Mamy jeszcze jeden ważny aspekt. Świadkowie Jehowy twierdzą, żeby nie powtarzać w modlitwie tych samych słów, bo rzekomo Pan Jezus tak nakazał ("nie powtarzajcie wciąż tego samego"). Czy Świadkowie Jehowy wiedzą, że Pan Jezus w Ogrójcu modląc się do Ojca (nie do "Jehowy"), powtarzał te same słowa:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

Mt 26, 40-44

Biblia Tysięclecia Pallottinum

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.38

A więc Świadkowie Jehowy przeczytali zmanipulowany werset w Przekładzie Nowego Świata i teraz można zadać już pytanie zgodne z góry założoną tezą. Wbrew fałszywym tezom, chrześcijanie będą odmawiać modlitwę "Ojcze nasz" oraz modlić się psalmami i to nie jeden raz w życiu, ale wiele razy. Będą też modlić się własnymi słowami, które płyną prosto z serca i będą też się modlić do Pana Jezusa, jak to czynił pierwotny Kościół:

Strażnica 15 - go kwietnia 1922
15-go Kwietnia 1922
Strażnica 15 - go kwietnia 1922str.125

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022