Adwentyści Dnia Siódmego - Tradycja (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-05-19

nastepna część
ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008
   2 Tes 2, 15
ed. Święty Paweł
str.2588
   2 Tes 3, 6
ed. Święty Paweł
str.2589
Zobacz:

Adwentyści Dnia Siódmego piórem Zachariasza Łyko zaatakowali katolicką Tradycję w książce:

Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjiWydawnictwo Znaki Czasu Kościół dogmatów i tradycji
wyd.1963
Zachariasz Łyko - "Autor ponad 2 tys. artykułów oraz ponad trzydziestu książek[5]. Znaczna część publikacji wydana została pod pseudonimami (np. Tadeusz Adwentowicz, Jan Grodzicki, Sławomir Rylski) i ukazała się w Wydawnictwie „Znaki Czasu”." (Wikipedia)
Kościół dogmatów i tradycjistr.12

Zachariasz Łyko w swojej książce „Kościół dogmatów i tradycji” twierdzi, iż rzekomo nie Pismo św., lecz tradycję uważa Kościół za główne i podstawowe źródło wiary, przewyższając swym znaczeniem Biblię. Nie jest to prawdą! Zachariasz Łyko wprowadza swoich czytelników w błąd. Ks. Marian Michalski zupełnie inaczej przedstawia Tradycję Kościoła:

Refleksje na tematy religijne ks. Marian Michalski Refleksje na tematy religijne ks. Marian Michalskiwyd.1969 Refleksje na tematy religijne ks. Marian Michalski Refleksje na tematy religijne ks. Marian Michalski
Refleksje na tematy religijne ks. Marian Michalskistr.134
Refleksje na tematy religijne ks. Marian Michalski
Refleksje na tematy religijne ks. Marian Michalskistr.136
Zobacz więcej:

Zanim Zachariasz Łyko napisał swoją książkę w roku 1963, istniała już sprecyzowana definicja, o której możemy przeczytać w Małym Słowniku Teologicznym (wyd.1960), iż pierwszym i podstawowym źródłem wiary jest Pismo Święte:

Mały Słownik Teologiczny Mały Słownik Teologiczny Mały Słownik Teologicznywyd.1960
Mały Słownik Teologicznystr.384 Mały Słownik Teologicznystr.384 Mały Słownik Teologicznystr.385

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO podaje:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego
str.33
Katechizm Kościoła Katolickiego
str.34

Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.13

Zachariaszowi Łyko tak łatwo jest zacytować werset, iż "Całe Pismo jest przez Boga natchnione..." A skąd Zachariasz Łyko akurat wie, że cytowana przez niego Księga 2 Tm 3, 16-17 jest natchniona? Skąd wie, że inne Księgi Starego i Nowego Testamentu są natchnione? Kiedy św. Paweł pisał List do Tymoteusza, nie było nawet jeszcze Ewangelii. Czy w tym "Całym Piśmie" jest jakaś lista natchnionych Ksiąg? Zachariasz Łyko wyznaje zasadę, iż nie Tradycja, lecz wyłącznie Pismo Święte jest podstawą do wierzeń, a więc wyznaje protestancką zasadę sola scriptura. Niestety, ta zasada nie ma potwierdzenia w Piśmie Świętym.

Dlaczego UFAM Kościołowi? Dlaczego UFAM Kościołowi?
Szydłowiec - Kraków 2016
Dlaczego UFAM Kościołowi?
Dlaczego ufam Kościołowi
Dlaczego ufam Kościołowi
Dlaczego ufam Kościołowistr.178
Zobacz więcej:

Kościół dogmatów i tradycji Kościół dogmatów i tradycjistr.14
Kościół dogmatów i tradycji
str.14

Tymoteusz mógł zrozumieć Słowo Boże, ale po uprzednim wyjaśnieniu. Tymoteusz nie był samoukiem. Dzieci jeszcze nie rozumieją otaczającego świata, a co dopiero treść Pisma Świętego. Tymoteusz miał bowiem nauczyciela i mistrza duchowego, jakim był św. Paweł:

2 Tm 3, 14-15

Pismo Święte ed. św. Pawłaed. św. Paweł  Święte ed. św. Pawła
 Święte ed. św. Pawłastr.2609

Św. Piotr przestrzegał:

2 P 1, 20-21 2 P 3, 15-16
"To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili Boga święci ludzie" "a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę."

Nawet Pan Jezus idąc z uczniami (nie byli przecież dziećmi) do Emaus: "zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego" (Łk 24, 27). Rolę słuchania siebie i wykładania Pism przekazał Apostołom i ich następcom:

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
"Chrystus zagwarantował Apostołom i ich następcom nieomylność w sprawach nauczania, gdy powiedział: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał” Łk 10:16. Jeśli Chrystus słuchanie Kościoła nazywa słuchaniem siebie, to jest to wystarczającym gwarantem prawdziwości i nieomylności nauki Kościoła.

1Tm 3:15 nazywa nas: „Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy”. Nie wiadomo, w jaki sposób można doszukiwać się błądzenia Kościoła w nauczaniu, po takiej gwarancji Apostoła. Kościół nie mógł zbłądzić, bo jest „Ciałem Chrystusa” 1Kor 12:27. Chrystus jest Jego „Głową” (Ef 1:22) i ma być z nim przez wszystkie wieki (Mt 28:20; por. Ef 3:21). Duch Św. też miał być z Kościołem na zawsze (J 14:16; por. Ap 3:6). Kościół wraz z Chrystusem ma przez wszystkie wieki oddawać chwałę Bogu (Ef 3:21).

Paweł pisał Tymoteuszowi: „co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” 2Tm 2:2. Po co by kazał ustanawiać Tytusowi i Tymoteuszowi nowych prezbiterów (Tt 1:5, 1Tm 5:22).

O przekazaniu nauki Chrystusa, które gwarantuje nieomylność, św. Paweł uczył: „co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” 2Tm 2:2. " (str.449-450)
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024