Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
Mt 26, 26-29 - "chleb i wino"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2024-04-05

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy czytamy:

Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy

Odpowiadają:

Strona internetowa Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy nie zmienili Biblii? Naprawdę? Obawiam się, że jednak jest odwrotnie. Czy prawdą jest, że Świadkowie Jehowy do swoich wierzeń dopasowali swoją Biblię? Czy na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Tym razem wersetom Mt 26, 26-28:

Porównajmy dwa przekłady:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2018 PDF

Mt 26, 26

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1252 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1389
Przekład Nowego Świata wyd.1997 Przekład Nowego Świata wyd.2018
"Bierzcie, jedzcie. To oznacza moje ciało" "Bierzcie, jedzcie. Ten chleb oznacza moje ciało"

Świadkowie Jehowy dodali do tekstu słowa, których nie ma w tekście greckim Nowego Testamentu. Pan Jezus nie powiedział "Ten chleb oznacza moje ciało". To wymysł anonimowych "tłumaczy" przekładu, którzy wydali Świadkowie Jehowy. Tekst ten ma na celu podważenie słów Pana Jezusa, iż chleb, który podał w Wieczerniku jest Jego Ciałem. Przy czym pamiętajmy, iż gdyby oddać słowa Pana Jezusa po aramejsku, to wyglądałoby tak: "Bierzcie i jedzcie, to ciało moje" ("W semickim pierwowzorze brakło słowa posiłkowego, bo w językach semickich zaimek wskazujący zastępuje słowo posiłkowe i podobnie jak ono wyraża identyczność podmiotu z orzeczeniem", Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 4, Nowy Testament, Poznań 1994, s.131).

Tekst grecki Nowego Testamentu nie potwierdza dodanych słów w w.26:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Mt 26, 26

Grecko-polski Nowy Testamentstr.149
Grecko-polski Nowy Testamentstr.150

Interlinia grecko-angielska zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy, również nie potwierdza dodanych słów do w.26:

Interlinia grecko-angielska Świadków Jehowy

Mt 26, 26

Interlinia grecko-angielska Świadków Jehowy

Podobnie Świadkowie Jehowy zrobili przekręt w w.28 dodając słowo "wino" w w.28, aby podkreślić, iż w kielichu po konsekracji, nie znajduje się już Krew, lecz nadal wino:

Mt 26, 27-28

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1252 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1389
Przekład Nowego Świata wyd.1997 Przekład Nowego Świata wyd.2018
"bo to oznacza moją krew przymierza" "bo wino w nim oznacza moją krew przymierza"

Mt 26, 27-28

Grecko-polski Nowy Testamentstr.150

Interlinia grecko-angielska zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy, również nie potwierdza dodanych słów do w.28:

Interlinia grecko-angielska Świadków Jehowy

Mt 26, 28

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018

Anonimowi "tłumacze" Przekładu Nowego Świata w w.29 dodali słowo "wino" aż dwa razy:

Mt 26, 29

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1252 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1389
Przekład Nowego Świata wyd.1997 Przekład Nowego Świata wyd.2018
"Ale wam mówię: Odtąd na pewno nie będę pił tego produktu z winorośli aż do dnia, gdy będę z wami pił nowy w królestwie mojego Ojca" "Ale mówię wam, że odtąd na pewno nie będę pił wina aż do dnia, gdy będę pił z wami nowe wino w Królestwie swojego Ojca"

W tekście greckim nie występuje słowo "wino", lecz w dosłownym tłumaczeniu "tego plonu winorośli" (Vocatio). W jakim celu Świadkowie Jehowy wstawili słowo "wino" to tekstu głównego, a słowa "tego produktu winorośli" spadły do przypisu? Przecież w w.28 nastąpiły słowa konsekracji, które wypowiedział Pan Jezus i już nie wino, lecz była to Krew Chrystusa.

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

1 Kor 11, 27

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 Kor 11, 28-29

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Zobaczmy jeszcze interlinię Vocatio:

Mt 26, 29

Grecko-polski Nowy Testamentstr.150

Interlinia grecko-angielska zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy, również nie potwierdza dodanych słów do w.29:

Interlinia grecko-angielska Świadków Jehowy

Mt 26, 29

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
Zobacz:
Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024