"Kościoły chrześcijaństwa kłamią"?

Autor: Piotr Andryszczak

Chrześcijanie od wieków obchodzą Boże Narodzenie. Według słów Pisma Świętego wierzymy, że Bóg stał się człowiekiem dla naszego zabawienia, stał się "Bogiem z nami" (Mt 1,23). Natomiast Świadkowie Jehowy twierdzą, iż jest to kłamstwo. W tej publikacji czytamy:

Strażnica 1970 Nr 91970 Nr 9 Strażnica 1970 Nr 9
str.18

W powyższym artykule (str.18) Świadkowie Jehowy odnieśli się krytycznie o Trójcy Świętej, nie omieszkając przy okazji sprowadzić ją do absurdu. Komentując m.in. Kol 1, 15-16, napisali:

Strażnica 1970 Nr 9str.18

Świadkowie Jehowy stawiają fałszywe tezy i w ten sposób ośmieszają wiarę chrześcijańską. Aby podważyć pewne twierdzenia mówiące o Bożym wcieleniu piszą:

Strażnica 1970 Nr 9str.18

Twierdzą jeszcze na dodatek , iż wyrażenie "Bóg ofiarą naszą" jest twierdzeniem niebiblijnym . Wbrew Świadkom Jehowy Pismo Święte ma jednak inne zdanie: Bóg sam przyjdzie by nas zbawić (zob. Iz 35,4-6). Słowa te spełniły się na Osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego (zob. Mt 11,2-6). Pamiętajmy, że to nie Bóg Ojciec stał się człowiekiem, tylko Syn Boży. Świadkowie Jehowy manipulują jeszcze w inny sposób. Cytują powyższe twiedzenie z publikacji katolickiej i łączą z Księgą Mormona:

Strażnica 1970 Nr 9str.18

Jak można zestawiać słowa "Bóg ofiarą naszą" nazywając to kłamstwem jeszcze ze słowami z Księgi Mormona: "Jam jest Ojciec"? Kościół katolicki nie naucza, że Ojciec i Syn to jedna osoba. To co jest napisane w Księdze Mormona, to problem mormonów, a nie katolików. Świadkowie Jehowy manipulują jeszcze w inny sposób. Podważając Bóstwo Chrystusa używają wersetów mówiących o Jego człowieczeństwie (str.18). Chrystus jest przecież Bogiem i człowiekiem. Dla Świadków Jehowy jednak nie. W poniższej publikacji czytamy wprost, że Jezus nie jest Bogiem:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismzob. wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.370

Jeśli nie jest Bogiem, to też nie było Bożego Narodzenia. Należy przy okazji zwrócić uwagę, że Świadkowie Jehowy walcząc z Bóstwem Jezusa, stosują jako argument werset mówiący o Jego człowieczeństwie:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.370

Chrystus wstąpił do nieba jako Bóg-człowiek. Natomiast werset 1 Kor 11,3 nie zaprzecza boskości Chrystusa, bo nie o tym jest tutaj mowa. W niebie Chrystus jest nie tylko Bogiem, ale również człowiekiem, o czym Świadkowie nie wiedzą, albo nie chcą wiedzieć. Dlaczego Świadkowie Jehowy cytując werset z Biblii Tysiąclecia nie podali przy okazji przypisu, w jaki sposób katolicy rozumieją ten werset?

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
1 Kor 11, 3 Pallottinum przypis Pallottinum

Dziwne jest podważanie boskości Chrystusa przez Świadków Jehowy (Chrystus nie jest Bogiem), a mimo to w ich Biblii czytamy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismwyd.1997
Iz 9, 6 Pallottinumstr.902 J 20, 28 Pallottinumstr.1365

Jak już wspomniałem, Świadkowie Jehowy piszą, iż Kościoły chrześcijaństwa kłamią, iż Jezus jest Bogiem i że to właśnie Bóg przyszedł na ziemię, aby zbawić ludzkość. Jeżeli Kościoły kłamią, to jak nazwać wypowiedzi Świadków Jehowy z przeszłości? Aby nie było wątpliwości, iż byli to Świadkowie Jehowy, należy przypomnieć tę wypowiedź na łamach ich publikacji:

Strażnica 1 marca 19951 marca 1995 Strażnica 1 marca 1995
str.25

A co "Międzynarodowi Badacze Pisma Świętego, jak wówczas nazywano Świadków Jehowy" pisali w publikacjach na temat Jezusa Chrystusa? Zobaczmy:

Dokonana Tajemnica
Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible

Tom VII WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO:

Jezus Bogiem:

Dokonana Tajemnicastr.379
Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem
wyd.1920

Jezus "Bogiem objawionym w ciele":

Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiemstr.84

Jest to nieliczna wypowiedź Towarzystwa Strażnica mówiąca o tym, że Bóg objawił się ludziom w osobie Chrystusa Pana: "był "Bogiem objawionym w ciele"". Poniżej też mamy ciekawą wypowiedź:

Strażnica 15 - go kwietnia 192215 - go kwietnia 1922
Strażnica 15 - go kwietnia 1922str.125

Strażnica 1970 Nr 91970 Nr 9 Strażnica 1970 Nr 9
str.18

Cyt.: "Z powyższych tekstów biblijnych" - najpierw Świadkowie Jehowy sprowadzają katolicką naukę do absurdu, manipulują wersetami, a potem twierdzą, że Kościoły chrześcijaństwa kłamią (cytując kontrowersyjny fragment z Księgi Mormona). Czy Świadków Jehowy stać tylko na taką pseudoargumentację?

A co Biblia mówi na temat Bożego wcielenia?

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
J 1, 1
Pallottinum
J 1, 14 Pallottinum
1 J 1, 1-4 Pallottinum
Zobacz też:

Świadkowie Jehowy nie uczą, iż Bóg objawił się ludziom w ciele i przyszedł w Osobie Jezusa Chrystusa jako Bóg-człowiek, lecz uczą, że to archanioł Michał przyszedł na ziemię:

Strażnica 1 kwietnia 20101 kwietnia 2010 Strażnica 1970 Nr 9
Strażnica 1970 Nr 9
str.19
Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020