Z cyklu: "Uczymy się z Biblii".
Jezus wybiera Saula

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-06-21

W tym artykule przyjrzymy się rozdziałowi książki "Uczymy się z Biblii": "Jezus wybiera Saula". W jakim celu go wybiera i jaką nadaje mu misję. O czym anonimowi redaktorzy nie napisali, dowiemy się z niniejszego artykułu.

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Bibliiwyd.2017 Uczymy się z Biblii
Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii
str.224

Saul nienawidził chrześcijan, czyli nienawidził wyznawców Chrystusa. O tym redaktorzy mogliby dzieciom wspomnieć. Kiedy już wspomnieli o tym, że Saul był obecny podczas kamienowania św. Szczepana, to warto przypomnieć, do kogo św. Szczepan się modlił:

Strażnica 15 - go kwietnia 1922
15 - go kwietnia 1922
Strażnica 15 - go kwietnia 1922str.125

Dzisiaj Świadkowie mają inne zdanie, niż pierwotny Kościół i św. Szczepan. Modlitwę św. Szczepana do Pana Jezusa różnie komentują:

Zobacz:

Dalej czytamy rozdział 96:

Uczymy się z Biblii
str.224
ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Dz 9, 1-6

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
str.2407

Uczniowie Pana, to chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa. Prześladowanie chrześcijan, to prześladowanie samego Jezusa. Sam Jezus o tym mówi: "Szawle, Szawle! Dlaczego Mnie prześladujesz?". Chrystus założył jeden, powszechny i apostolski Kościół (Mt 16, 18), którego jest Głową (Ef 5, 23). Prześladowanie Kościoła przez Szawła (1 Kor 15, 9), było prześladowaniem samego Jezusa (Dz 9, 5). Dzieciom warto powiedzieć, że wówczas nie było Świadków Jehowy i nikt ich nie prześladował. Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami.

Zobacz:

Uczymy się z Biblii
str.224

Tutaj mamy coś, co Świadkom Jehowy jest nie na rękę. Co ukrywają redaktorzy przed dziećmi? Napisali, iż Jezus rzekomo powiedział, by Szaweł "zaniósł dobrą nowinę wielu narodom". Czy tak w rzeczywistości powiedział?

Dz 9, 10-16

ed. Święty Paweł
str.2407

Dobrą Nowinę, to owszem, św. Paweł zaniósł wielu narodom. Ale Jezus powiedział zupełnie coś innego: "On zaniesie moje imię do pogan i królów, i narodu izraelskiego". Co Świadkom Jehowy nie pasuje? Że imię Jezus będzie zaniesione m.in. do narodu izraelskiego i dlatego o tym dzieci nie mogą się dowiedzieć? Okazuje się, że św. Paweł nie zaniósł poganom "imienia Jehowa". Świadkowie Jehowy poszli dalej. W swojej Biblii włożyli słowo "Jehowa" w Rz 10, 13. Jak można poprawiać autora biblijnego?

Zobacz:

Czy św. Paweł miał zanieść do pogan i do narodu izraelskiego "imię Jehowy"?

ed. Święty Paweł
str.2407

Uczymy się z Biblii
str.224
Uczymy się z Biblii
str.225

Tak! Żydzi byli zszokowani. Najpierw był wyznawcą judaizmu, a teraz jest wyznawcą Jezusa z Nazaretu. Mało tego, św. Paweł nie głosi "imienia Jehowy", lecz imię Jezusa tam, gdzie ono było jeszcze nie znane. On głosił Dobrą Nowinę o Jezusie. Chodzi o to, by poganie usłyszeli o Jezusie, Zbawicielu świata:

Rz 15, 20-21

ed. Święty Paweł
str.2484

Uczymy się z Biblii
str.225

Co takiego głosił Szaweł w Damaszku? Dlaczego Żydzi go tak znienawidzili?

Dz 9, 19-21

ed. Święty Paweł
str.2408

Dla Żydów było nie do przyjęcia, że Jezus był Synem Bożym. A co to znaczy? Żydzi rozumieli to w znaczeniu dosłownym i ontologicznym.

"Paweł wierzył, że Jezus był nie tylko człowiekiem, postacią historyczną, ale także Osobą boską. Apostoł mówił o Jego preegzystencji (tzn. istnieniu przed Wcieleniem) i o Jego udziale w dziele stworzenia. "Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy" (1 Kor 8, 6). Jezus, Syn Boga, "jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia", kimś, w kim i dla kogo wszystko zostało stworzone, w kim wszystko jest ugruntowane (por. Kol 1, 15-17)."
Zobacz:
ed. Święty Paweł
str.2408

Uczymy się z Biblii
str.225

Dz 9, 26-28

ed. Święty Paweł
str.2408
ed. Święty Paweł
str.2408

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022