"Bestia"

Autor: Piotr Andryszczak

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Ap 17, 8

Biblia Poznańska Biblia Poznańskastr.660

Jak Świadkowie Jehowy kiedyś uczyli i jak dzisiaj utożsamiają "Bestię" z Ap 17,8 jako "święte rzymskie państwo":

Dokonana Tajemnica
Dokonana Tajemnica
wyd.1925
Dokonana Tajemnica
Watch Tower Bible
Dokonana tajemnicastr.658
Dokonana tajemnicastr.315

Trybunał Haski i Liga Narodów:

Światło
Światło wyd.1930
Światło
Tom 2

Światło Światło
str.99

Liga Narodów i ONZ:

Wspaniały finał Objawienia bliski
zob.
Wspaniały finał Objawienia bliski
wyd.1993
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.247
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.247
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.248
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.248

Świadkowie Jehowy uczyli, że Liga Narodów i ONZ są:

Proroctwo Proroctwo Proroctwo
wyd.1929
Proroctwostr.98
Strażnica 1 maja 1999
1 maja 1999
Strażnica 1 maja 1999
str.15

Mimo to, że wg Świadków Jehowy Liga Narodów jest "tworem Szatana i obrzydliwością w oczach Bożych", "dziecię djabła", a razem z ONZ "budzą odrazę Boga":

Strażnica 1 maja 1999
1 maja 1999
Strażnica 1 maja 1999
str.15
Proroctwo Izajasza Proroctwo Izajaszawyd.2000
Proroctwo Izajaszastr.153

To nie przeszkadzało im zwracać się np. do Ligi Narodów o pomoc. Wygląda na to, że Świadkowie Jehowy zwracają się do Bestii zamiast do Boga:

Nowy Dzień 1 lutego 1937 Nr 9
1 lutego 1937 Nr 9
Nowy Dzień 1 lutego 1937 Nr 9
str.131
Nowy Dzień 1 lutego 1937 Nr 9 Nowy Dzień 1 lutego 1937 Nr 9
str.134
Nowy Dzień 1 lutego 1937 Nr 9 Nowy Dzień 1 lutego 1937 Nr 9
str.131

Podobnie w tej publikacji:

Krucjata przeciw Chrześcijaństwuzob. Krucjata przeciw Chrześcijaństwuwyd.1939
Krucjata przeciw Chrześcijaństwu Krucjata przeciw Chrześcijaństwustr.176
Krucjata przeciw Chrześcijaństwustr.177
Krucjata przeciw Chrześcijaństwustr.178
Krucjata przeciw Chrześcijaństwustr.179
Krucjata przeciw Chrześcijaństwustr.180
Krucjata przeciw Chrześcijaństwustr.181
Krucjata przeciw Chrześcijaństwustr.182

Świadkowie Jehowy zwrócili się nawet w jednej z rezolucji do Hitlera:

Nowy Dzień 15 listopada 1936 Nr 4
15 listopada 1936 Nr 4
Nowy Dzień 15 listopada 1936 Nr 4 Nowy Dzień 15 listopada 1936 Nr 4
str.62

Jeśli to potrzebne, to Świadkowie Jehowy powołają się na ONZ:

Niech Bóg będzie prawdziwyzob. Niech Bóg będzie prawdziwycz.3 (wyd.ok.1954)
Niech Bóg będzie prawdziwystr.119 (rozdz. 20, par. 7)

Przebudźcie się!lata 1960-69 (rozdz. 20, par. 7)

podaje, iż misjonarze Świadków Jehowy zwiedzają:

Przebudźcie się!str.15

Dlaczego Świadkowie Jehowy zwiedzają "szkarłatną bestię", organizację, która "budzi odrazę Boga"?


Ciekawą informację możemy też przeczytać w tej publikacji:

Strażnica 15 kwietnia 1989
15 kwietnia 1989
Strażnica 15 kwietnia 1989 Strażnica 15 kwietnia 1989
str.14
(błąd daty wewnątrz numeru)

Świadkowie Jehowy wyliczają te "nierządne zaloty wobec ONZ-towskiej "bestii"". Do akapitu 13 zadają pytanie:

Strażnica 15 kwietnia 1989str.14

Jest rzeczą oczywistą, że każdy Świadek Jehowy odpowie na to pytanie gotową już odpowiedzią. Jednak ta odpowiedź nie będzie pełna, bowiem brakuje jeszcze innej istotnej informacji. W rok po wyjściu z otchłani, czyli w roku 1946, Świadkowie Jehowy zarejestrowali się w... ONZ:

Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZwyd.1974 Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZstr.869
Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZwyd. drugie 1986 Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZstr.506

W roku 2001 Świadkowie Jehowy wycofali swą rejestrację i członkostwo z ONZ, po krytyce przez brytyjski dziennik The Guardian (8 X 2001), który ukazał ich dwulicowość. Świadkowie Jehowy będąc zarejestrowani w ONZ równolegle pisali m. in., że ONZ to "twór szatana i obrzydliwość w oczach Bożych". Publikacje Świadków Jehowy nie informowały ani o rejestracji, ani o rezygnacji ich organizacji z ONZ.
Nie tylko "Babilon Wielki", ale również "niewolnik" "podjął nierządne zaloty wobec ONZ-towskiej "bestii"". A skoro podjął takie nierządne zaloty, to również sam siebie nazywa "Babilonem Wielkim". Czyżby "niewolnik" przez ten okres czasu uprawiał:

Strażnica 15 kwietnia 1989
15 kwietnia 1989
Strażnica 15 kwietnia 1989
str.3

W tej publikacji mamy budującą wiadomość:

Przebudźcie się! 8 października 1991
8 października 1991
Przebudźcie się! 8 października 1991
str.10

A w tej publikacji Świadkowie Jehowy twierdzą, że nastąpi to:

Strażnica 1 maja 1997
1 maja 1997
Strażnica 1 maja 1997
str.18

by za kilka lat stwierdzić, że niewiadomo jakie grupy czy organizacje będą wykorzystane:

Strażnica 1 czerwca 2003
1 czerwca 2003
Strażnica 1 czerwca 2003
str.20
Strażnica 1 czerwca 2003
str.21

Ale to "wkrótce" Świadkom Jehowy pozostało do dzisiaj.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022