EUCHARYSTIA - co mówią fakty? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-09-14

nastepna część
Strażnica 1 KWIETNIA 2008 Strażnica 1 KWIETNIA 2008
str.26
Strażnica 1 KWIETNIA 2008str.28
Strażnica 1 KWIETNIA 2008
str.26

Strażnica 1 KWIETNIA 20081 KWIETNIA 2008 Strażnica 1 KWIETNIA 2008
str.26

Eucharystia jest nie tylko tajemnicą wiary. Ona jest wielką tajemnicą wiary. Są rzeczy, których nie możemy pojąć rozumowo, ale przyjmujemy przez wiarę.

"Oto wielka tajemnica wiary! - woła kapłan podczas Mszy św., tuż po Przeistoczeniu. To okrzyk zachwytu i miłości wobec Tego, który od kilku sekund jest fizycznie obecny na ołtarzu pod postaciami chleba i wina. Wiara jest niezbędna, by dostrzec i przyjąć tę Obecność." (Źródło)
Co znaczy prze-istoczenie? Znaczy przemianę i s t o t y (inaczej: substancji) chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Każda rzecz posiada swoją istotę i swoją "postać" (zespół "przypadłości"). Istota jest tym, czym dana rzecz jest. Postać lub przypadłość to jej kształt, cechy, zachowania, czas i miejsce, w jakich rzecz się znajduje itp. W naturalny sposób dokonują się ustawiczne zmiany postaci (przypadłości) każdej rzeczy, ale ich istota nie zmienia się. Każdy człowiek np. zmienia swój wygląd, wykonuje różne czynności, przeżywa różne sytuacje, ale jest ciągle w istocie tym samym człowiekiem. Jeśli istota rzeczy ulega zmianie - to tylko razem ze swoją postacią: dzieje się to wówczas, gdy dana rzecz ulega zniszczeniu. Tymczasem w Eucharystii zachodzi przemiana istoty (substancji) chleba i wina, ale postaci chleba i wina pozostają bez zmian. Jest to możliwe tylko mocą Bożą.
"Co tak naprawdę dokonuje się podczas Mszy św.? Mówiąc w największym skrócie: przychodzi do nas żywy i prawdziwy Bóg. Nie jakaś bliżej nieokreślona energia, ale Osoba: ktoś, z kim mogę wejść w relację; kto chce wejść w tę relację ze mną. Bóg Jeden w trzech Osobach, Trójca Święta. Msza św. jest dziełem całej Trójcy Świętej, ale na pierwszy plan w naszym przeżywaniu Eucharystii wysuwa się osoba Jezusa Chrystusa. On mówi do nas w liturgii słowa, On ofiaruje się za nas Ojcu w Duchu Świętym, On staje się fizycznie obecny pod postaciami chleba i wina. Ta przemiana chleba w Ciało Pańskie i wina w Krew Pańską dokonuje się w momencie przeistoczenia, gdy kapłan powtarza słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie... Bierzcie i pijcie... To czyńcie na moją pamiątkę”." (Źródło)

Strażnica 1 KWIETNIA 20081 KWIETNIA 2008 Strażnica 1 KWIETNIA 2008
str.26

Błogosławieństwo nad darami:

Mszał Rzymski Mszał Rzymskizob. Mszał Rzymskizob. Mszał RzymskiPoznań 1986
Nawiązanie do: Mt 26,26; Mk 14:22; Łk 22:19; 1Kor 11:23-24 /// Mt 26:27-28; Mk 14:23-24; Łk 22:20; 1Kor 11:25.

Jeśli chodzi o papieża Benedykta XVI, to pisał on o Eucharystii m.in.:

"Bo przecież po zakończonej Eucharystii obecność Chrystusa pośród nas nie zanika. On jest nadal obecny, i to nadal fizycznie: w tabernakulum znajduje się prawdziwe Ciało Chrystusa. Nie można zatem patrzeć na tabernakulum jak na lodówkę, w której przechowuje się jedzenie. Takie podejście byłoby czymś karygodnym, jakimś totalnym niezrozumieniem istoty Eucharystii. Pięknie wyjaśnia to kard. Ratzinger (Benedykt XVI) w książce „Duch liturgii”. Pisze: „Tabernakulum jest miejscem Świętego Świętych. Jest namiotem Boga; tronem, gdyż On jest pomiędzy nami. Jego obecność teraz rzeczywiście zamieszkuje między nami - w najskromniejszym wiejskim kościółku w takim samym stopniu jak w najwspanialszej katedrze. (...) Ta obecność powoduje, (...) że Eucharystia jest w kościele zawsze. Nie staje się on nigdy pustą przestrzenią, lecz jest zawsze przepełniony i ożywiony obecnością Pana pochodzącą ze świętowania Eucharystii. (...) Kościół bez obecności eucharystycznej jest w pewnym sensie martwy, nawet jeśli zaprasza do modlitwy. Kościół, w którym pali się wieczna lampka, żyje zawsze i jest czymś więcej niż kamienną budowlą - w kościele tym zawsze czeka na mnie Jezus Chrystus, woła mnie, chce mnie uczynić eucharystycznym. W ten sposób przygotowuje dla mnie Eucharystię i prowadzi mnie ku jego powtórnemu przyjściu”." (Źródło)

Strażnica 1 KWIETNIA 20081 KWIETNIA 2008 Strażnica 1 KWIETNIA 2008
str.26

Prawdą jest, iż ten obrzęd jest nazwany m.in. "Łamaniem Chleba". Niestety, ale dla Świadków Jehowy ten termin jest wielce niewygodny. Dzieje Apostolskie opisujące początki pierwotnego Kościoła używają tego terminu:

Dz 2, 42 Dz 2, 46 Dz 20, 7
"Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach." "Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca." "W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz..."

Świadkowie Jehowy w swojej Biblii pousuwali wyrażenia "łamanie chleba" i zastąpili je "spożywaniem posiłku". Dlaczego? Otóż moim zdaniem, nie trwają oni w nauce Apostołów i we wspólnocie chrześcijańskiej, gdzie łamie się chleb (Dz 2, 42), w niedzielę nie gromadzą się na "łamaniu chleba" (Dz 20, 7). Gdyby dzisiaj odwiedził Świadków Jehowy św. Paweł, z pewnością postawiłby zarzut, iż nie gromadzą się jako Kościół (nie są chrześcijanami) i nie spożywają "Wieczerzy Pańskiej" (1 Kor 11, 18). Dlatego Świadkowie Jehowy nie mieli wyjścia i anonimowi redaktorzy Biblii Świadków Jehowy, dopuścili się fałszerstwa i stąd zostały usunięte niewygodne wyrażenia i zastąpiono je innymi:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światawyd.1994
Dz 2, 42 Dz 2, 46 Dz 20, 7
Strażnica 1 KWIETNIA 2008str.154 Strażnica 1 KWIETNIA 2008
str.154
Strażnica 1 KWIETNIA 2008str.181

Świadkowie Jehowy na swojej oficjalnej stronie internetowej zamieścili interlinię grecko-angielską, gdzie możemy przeczytać, iż w tłumaczeniu tekstu greckiego Nowego Testamentu na j. angielski przetłumaczyli poprawnie na "breaking of the bread" (łamanie chleba):

Kingdom Interlinear

Dz 2, 42

Kingdom Interlinear

W papierowej wersji również:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 2, 46

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.529

Dz 20, 7

Kingdom Interlinear
Kingdom Interlinear

Interlinear Greek English New Testament Interlinear Greek English New Testament
Interlinear Greek English New Testamentwyd.1981

Dz 2, 42

Interlinear Greek English New Testamentstr.428 Interlinear Greek English New Testamentstr.428

Dz 20, 7

Interlinear Greek English New Testamentstr.506 Interlinear Greek English New Testamentstr.506
Zobacz:

Świadkowie Jehowy manipulują cytatem z Katechizmu Kościoła Katolickiego, by "ciało i krew" napisać z małej litery:

Strażnica 1 KWIETNIA 20081 KWIETNIA 2008 Strażnica 1 KWIETNIA 2008
str.26

Nie jest prawdą, że uobecnia się sakramentalnie "ciało i krew Jezusa". W Katechizmie Kościoła Katolickiego jest to inaczej napisane. Czytamy: "uobecnia się sakramentalnie Ciało i Krew Chrystusa". Ciało i Krew jest napisane z dużej litery, bo taka jest katolicka wiara:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego
str.326

Strażnica 1 KWIETNIA 20081 KWIETNIA 2008 Strażnica 1 KWIETNIA 2008
str.26
Strażnica 1 KWIETNIA 2008
str.27

Ksiądz nie spożywa "chleba i wina", lecz prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa pod postacią chleba i wina:

Mszał Rzymski 1986 Mszał Rzymski 1986Poznań 1986 Mszał Rzymski 1986
Mszał Rzymski 1986[50]

Prawdą jest, że ksiądz podaje wiernym zazwyczaj samą hostię, ale to nie jest chleb, lecz Ciało Jezusa Chrystusa. Oprócz tego, że Komunia św. jest podawana zazwyczaj pod jedną postacią, to w Kościele katolickim jest również podawana pod obiema postaciami:

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
"ŚJ nie wiedzą, że przy wielu okazjach praktykuje się w kościołach też spożywanie Krwi Pańskiej, na przykład uroczystości ślubu, msze św. wspólnotowe itp. Mszał Rzymski wylicza 14 sytuacji, podczas których kapłani udzielają Komunii Św. pod dwiema postaciami, na przykład podczas mszy św. ślubnej oraz z okazji jubileuszów małżeńskich, podczas mszy prymicyjnej oraz podczas uroczystości ślubów zakonnych, podczas mszy odprawianej w domu chorego oraz podczas mszy odprawianych dla różnych grup duszpasterskich (patrz „Praca nad wiarą” J. Salij OP, rozdz. Komunia święta pod dwiema postaciami). Niedawno rozszerzono możliwość przyjmowania dwóch postaci Eucharystii przez uczestników rekolekcji i usługujących podczas mszy św. W wielu kościołach praktykuje się też to w Wielki Czwartek. 1Kor 11:27 mówiąc: „Kto spożywa chleb lub pije Kielich Pański niegodnie, winien będzie Ciała i Krwi Pańskiej” wskazuje, przez użycie słowa „lub”, na możliwość spożywania Eucharystii pod jedną postacią. Podkreśla też w tym wierszu, że za tą jedną postać przyjmowaną niegodnie, odpowiadamy za „Ciało i Krew Pańską”. Chrystus mówił, że „kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki” (J 6:58; por. 6:51). Widać więc, że także przez spożywanie samego Chleba życia mamy pełny udział w Ciele i Krwi Pańskiej (por. 1Kor 10:17). Jezus cały jest obecny w Chlebie, cały obecny w Winie, cały w swoim Słowie, bo jest Słowem Bożym (Ap 19:13), oraz cały ze swoim Kościołem mówiąc „oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28:20). Szeregowi ŚJ, jak wiemy, nie spożywają wcale swej „Pamiątki”. Czemu więc mają do nas pretensje? Przyjmowanie Eucharystii w pierwszych wiekach pod jedną postacią potwierdza Tertulian (ur. 155) w „O modlitwie” 9 i „Do żony” 2:5 (cytowane w „Nadzieja poddawana próbom” J. Salij OP, rozdz. Komunia święta na rękę). Na ogół nie podawano też Krwi Pańskiej (pod postacią wina) dzieciom i chorym." (str.409)
Zobacz:

Strażnica 1 KWIETNIA 20081 KWIETNIA 2008 Strażnica 1 KWIETNIA 2008
str.27
Kościół oskarżonyzob. Kościół oskarżony
wyd.2016
Kościół oskarżonyzob.
Strażnica 1 KWIETNIA 2008
Strażnica 1 KWIETNIA 2008 Strażnica 1 KWIETNIA 2008
str.236

Strażnica 1 KWIETNIA 20081 KWIETNIA 2008 Strażnica 1 KWIETNIA 2008
str.27

Odszczepieńcy zawsze będą kwestionować pewne elementy katolickiej Eucharystii. O czym nauczał Luter, to dla katolików nie jest istotne. Jaka jest katolicka nauka?

Dlaczego UFAM Kościołowi? Dlaczego UFAM Kościołowi?
Szydłowiec - Kraków 2016
Dlaczego UFAM Kościołowi?
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.85
Zobacz więcej:

Strażnica 1 KWIETNIA 20081 KWIETNIA 2008 Strażnica 1 KWIETNIA 2008
str.27

Różnice pojawiały się dlatego, że zaczęto na swój sposób interpretować Pismo Święte odrzucając Tradycję, która gwarantuje niezmienność prawd wiary. Dotyczy to również Świadków Jehowy, którzy pojawili się 2000 lat później.

nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022