Czym było przemienienie Jezusa
na górze Tabor?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-05-24

Czy na górze Tabor była to tylko wizja, omamy, jakieś dziwne przypadkowe zdarzenie, a może prawdziwe przemienienie Jezusa wobec znajdujących się tam osób? Co ono niosło za sobą? Jak to widzą Świadkowie Jehowy, a jak jest naprawdę. Zobaczmy:

Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludziwyd.1991
Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludziRozdz.60
Największy ze wszystkich ludziRozdz.60 Największy ze wszystkich ludziRozdz.60

W jednej z książek Świadków Jehowy w komentarzu do przemienienia Pańskiego czytamy:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2Tom 2 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2wyd.2006
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2
str.487

W tym przypadku Świadkowie Jehowy wzięli cytat z Ewangelii wg św. Marka, gdzie padają tylko słowa "Ty jesteś Chrystus". Natomiast słowa wg św. Mateusza są dłuższe i ukazują nam, iż św. Piotr wyznaje też boskość Jezusa:

Edycja św. Pawła
str.2173
Edycja św. Pawła
str.2174
Edycja św. Pawła
str.2173
Edycja św. Pawła
str.2174
Zobacz:

Dalej w książce "Wnikliwe poznawanie Pism" czytamy:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2
str.488

Prawdą jest, że Jezus tam przebywał naprawdę, ale nie jest prawdą, że Mojżesz i Eliasz przebywali tam tylko w wizji. Oni się tam ukazali, dosł. dali się zobaczyć. Świadkowie Jehowy wyjaśniają znaczenie greckiego wyrazu hòrama w Mt 17, 9:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 2
str.488

a nie wyjaśniają wersetu Mt 17, 3, który w dosłownym tłumaczeniu tak wygląda:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 17, 3

Grecko-polski Nowy Testament
str.80

Cała trójka jest rzeczywiście obecna na górze Tabor. "Przemienienie" pokazuje nam też na to, że Mojżesz i Eliasz nie są w niebycie. Mają pełną świadomość swego istnienia, rozmawiają. Bóg nie jest przecież Bogiem umarłych, lecz żywych (por. Mt 22, 32).


Jezus Droga Prawda Życie Jezus Droga Prawda Życiewyd.2017 Jezus Droga Prawda Życie
Jezus Droga Prawda Życie
str.144

Co to znaczy, że Jezus ukazuje się w chwale? Ukazuje się jako kto?

Jezus Droga Prawda Życie
str.144
Jezus Droga Prawda Życie
str.144

Co to znaczy, że byli "naocznymi świadkami jego wspaniałości"? A cóż to za "wspaniałość" charakteryzowała Jezusa na górze Tabor? Odpowiedź znajdziemy poniżej:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Mt 17, 1-5 Edycja św. Pawła
str.2175
Edycja św. Pawła
str.2175

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
"22.7. Scena przemienienia na górze Tabor ukazuje „wywołanych” z otchłani (hades sprawiedliwych) Mojżesza i Eliasza (Mt 17:3n.). To też pokazuję wiarę w nieśmiertelność duszy ludzkiej. W Mt 17:3 użyte jest słowo „ukazali się” (dosł. „dał się zobaczyć” - „Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne...” tłum. ks. prof. dr hab. R. Popowski SDB, dr M. Wojciechowski), a tym samym słowem greckim określono w NT na przykład ukazywanie się Jezusa po zmartwychwstaniu (Łk 24:34), a więc istniejącej osoby. Również słowo „widzenie” (Mt 17:9; por. „co widzieli” Mk 9:9, Łk 9:36) nie neguje tego, że widziane osoby były realne, bowiem w wielu miejscach NT (Łk 1:22, 24:23, Dz 9:10, 10:3, 18:9) też jest mowa o „widzeniu” innych osób, „nie z tego świata”, a ich egzystencji ŚJ nie kwestionują. Mt 17:3 mówi, że Jezus „rozmawiał” z osobami, które ukazały się. Czy Chrystus prowadziłby dialog z kimś, kto nie istniał realnie? Nasze rozumienie tekstu Mt 17:3 potwierdza Tertulian (ur. 155) w „Przeciw Prakseaszowi” 14:7. Patrz też 2Mch 15:13nn. (dot. Jeremiasza) i Łk 20:38, 16:24n. (dot. Abrahama, Izaaka i Jakuba). Wiarę w to, że patriarchowie i inni egzystują, jeszcze przed zmartwychwstaniem, potwierdza Justyn Męczennik (ur. 100): „Słowa wreszcie (...) ‘Jam jest, którym jest, Bóg Abrahama, I Bóg Izaaka, I Bóg Jakuba, I Bóg ojców twoich’ stwierdzają, że te osobistości żyją jeszcze po swej śmierci, i że to ludzie samego Chrystusa” („Apologia” I:63,17)." (str.297)

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł ed. Święty Pawełwyd.2008

Mt 17, 1-3

ed. Święty Paweł
str.158
ed. Święty Paweł
str.159

Komentarz do Mt 17, 2-8

ed. Święty Paweł
str.162
ed. Święty Paweł
ed. Święty Paweł
ed. Święty Paweł
ed. Święty Paweł
ed. Święty Paweł
ed. Święty Paweł
ed. Święty Paweł
str.169

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024