"Elias Hutter i jego niezwykłe hebrajskie Biblie"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-06-09

Świadkowie Jehowy w poniższej publikacji chwalą hebrajskie wydanie Nowego Testamentu Eliasa Huttera:

Strażnica Nr 5 2017Strażnica Nr 4 2017 Strażnica Nr 5 2017str.11 Strażnica Nr 5 2017str.11

Strażnica Nr 5 2017Strażnica Nr 4 2017 Strażnica Nr 5 2017 Strażnica Nr 5 2017str.12

Dlaczego "tak zwany Nowy Testament"? Przecież można śmiało też napisać o Przekładzie Nowego Świata Nowego Testamentu, że są to tak zwane Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata. Cały świat wie, że istnieje Nowy Testament, natomiast nie wie, że CHPGwPNŚ, to Nowy Testament w wydaniu Towarzystwa Strażnica.


Dlaczego Świadkowie Jehowy tak polubili przekład Eliasa Huttera? Otóż Towarzystwo Strażnica wydało:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32

A w nim powołuje się na przekład Eliasa Huttera na uzasadnienie wstawienia słowa "Jehowa" do Przekładu Nowego Świata, np. tutaj:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 4, 18-19

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.270
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.270

Co to jest J7?

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1969
New World Translation of the Holy Scriptures wyd.1969str.29
Tłum.: "Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".

W Strażnicy czytamy o Hutterze:

Strażnica Nr 5 2017str.12 Strażnica Nr 5 2017str.12

Rzeczywiście, przekład Huttera trafił w samo sedno, a w szczególności, gdy Hutter tłumaczył wersety odnoszące się do Jezusa. W przekładzie hebrajskim Nowego Testamentu wstawił Tetragram:

Zobacz:
Elias Hutter
zob.
Elias HutterHbr Elias Hutter1 P Elias Hutter1 Tes
Hbr 1, 10 "Oraz: Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa."

Elias Hutter:

Elias Hutterzob.

1 P 2, 3 "jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan"

Elias Hutter:

Elias Hutterzob.

1 P 3, 15 "Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony..."

Elias Hutter:

Elias Hutterzob.

1 Tes 4, 16 "Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w..."

Elias Hutter:

Elias Hutterzob.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że Elias Hutter pokazał nam jeszcze tłumaczenia na inne języki, w których brak jest słowa "Jehowa":

1 P 2, 3 Elias Hutterzob. 1 P 3,15 Elias Hutterzob.
Hbr 1, 10 Elias Hutterzob. 1 Tes 4, 16 Elias Hutterzob.

Strażnica Nr 5 2017Strażnica Nr 4 2017 Strażnica Nr 5 2017str.12

Nie jest prawdą, że Elias Hutter oddał greckie słowa Kýrios lub Theòs jako "Jehowa". W hebrajskim tekście (Hbr 1, 10) jest Tetrahram JHWH z punktacją masorecką, która każe odczytać Tetragram jako Adonai (Pan):

Elias Hutter
zob.

Wmawianie czytelnikowi, że Elias Hutter oddał Kýrios lub Theòs jako "Jehowa" jest manipulacją. Przecież w nawiasie mamy tylko Tetragram po hebrajsku i polskie spółgłoski JHWH. Nie jest również prawdą, że dzieło Huttera stanowi kolejny dowód przemawiający za przywróceniem imienia Bożego w Nowym Testamencie. Nie można przywrócić czegoś, czego nigdy nie było. Świadkowie Jehowy bowiem nie przedstawili żadnego dowodu w postaci najstarszych manuskryptów Nowego Testamentu z Tetragramem JHWH. Całą swoją argumentację opierają na hipotezach, a nie na faktach.

Zobacz:

Strażnica Nr 5 2017Strażnica Nr 4 2017 Strażnica Nr 5 2017str.12

Należy wspomnieć, że Świadkowie Jehowy wbrew oryginałowi greckiemu w Przekładzie Nowego Świata (Biblia Świadków Jehowy), w modlitwie św. Szczepana do Pana Jezusa, wstawili słowo "Jehowa", a na uzasadnienie podają odnośnik J17:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 7, 60

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.556

Jak czytamy, Świadkowie Jehowy nie powołali się na niezwykłą hebrajską Biblię Nowego Testamentu Eliasa Huttera, lecz na przekład z roku... 1981:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.14

Nawet Eliasowi Hutterowi nie przyszło do głowy, by w Dz 7, 60, wstawić Tetragram. Hutter zgodnie z tekstem greckim, wstawił Adonaj:

Elias HutterACTA APOSTOLORVM Elias Hutterzob.
Zobacz:

Jeżeli Świadkowie Jehowy tak się upierają przy "przywracaniu" imienia Bożego "Jehowa", to dlaczego w Przekładzie Nowego Świata nie wstawili słowa "Jehowa" w poniższych wersetach, a te Elias Hutter w swoim przekładzie ma Tetragram JHWH, Świadkowie Jehowy nie wstawili "Jehowa", np. już w wymienionym:

Hbr 1, 10

Elias Hutter
zob.

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata:

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światawyd.2006
Hbr 1, 10 Przekład Nowego Świata
str.1504
1 P 2, 3 Przekład Nowego Świata
str.1524
1 P 3, 15 Przekład Nowego Świata
str.1526
1 Tes 4, 16 Przekład Nowego Świata
str.1487

Tak powinny wyglądać wersety w Przekładzie Nowego Świata z uwzględnieniem przekładu hebrajskiego Eliasa Huttera:

Hbr 1, 10 1 P 2, 3 1 P 3, 15 1 Tes 4, 16
"Natomiast w odniesieniu do Syna: ... „Tyś, JEHOWO, na początku założył fundamenty ziemi i..." "jeśli tylko zakosztowaliście, że JEHOWA jest życzliwy." "Ale w swych sercach uświęcajcie Chrystusa jako JEHOWĘ, zawsze gotowi do obrony..." "ponieważ sam JEHOWA zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą..."

Strażnica Nr 5 2017Strażnica Nr 4 2017 Strażnica Nr 5 2017str.12

Kiedy zobaczę słowo "Jehowa" w Biblii Świadków Jehowy, to rzeczywiście przypomnę sobie dzieło Eliasa Huttera i będę wiedział, że autor w tekście hebrajskim wstawił Tetragram z wokalizacją masorecką, by w tym miejscu odczytać Adonai - PAN.


Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023