Czy prawdą jest, że Jezus nie chce, żebyśmy się do Niego modlili? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-11-19

nastepna część
Strażnica KWIECIEŃ 2020KWIECIEŃ 2020 Strażnica KWIECIEŃ 2020 Strażnica KWIECIEŃ 2020 Strażnica KWIECIEŃ 2020
Strażnica KWIECIEŃ 2020KWIECIEŃ 2020 Strażnica KWIECIEŃ 2020str.20

Zapytajmy Świadków Jehowy wprost: w jakiego Jezusa oni wierzyli? Jako Michała Archanioła? Kim jest Jezus dla Świadków Jehowy? Jakimś bogiem wg Biblii Świadków Jehowy?

Biblia Tysięclecia Pallottinum

J 1, 1

Biblia Tysięclecia Pallottinum

J 1, 18

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Dla św. Piotra Jezus, Syn Boży, był Bogiem i Zbawicielem:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

2 P 1, 1

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Panem i Zbawicielem:

2 P 3, 18

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Jezusowi chwała? Co na to Świadkowie Jehowy? Chwała należy się archaniołowi Michałowi czy chwała należy się Bogu? Jezus jest Bogiem i Zbawicielem, dlatego św. Piotr napisał: "Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen.".


Strażnica KWIECIEŃ 2020KWIECIEŃ 2020 Strażnica KWIECIEŃ 2020str.20

Gdzie Świadkowie Jehowy wyczytali w Piśmie Świętym, że nie możemy rozmawiać z Jezusem? Jest jakiś zakaz? O "Jehowie" nie ma ani słowa w Piśmie Świętym, nie ma też modlitwy do "Jehowy". Czy Pan Jezus modlił się do "Jehowy"? Czy Jezus nie chce, byśmy się do Niego modlili? Gdzie jest o tym mowa? Jest wręcz coś przeciwnego. Jezus sam do tego nas zachęca i jeśli będzie to Jego wolą, to wysłucha naszych próśb:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V
J 14, 13-14 Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1413 Dz 7, 59-60 Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1435

Słowa Jezusa są jednoznaczne: "O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię". Prośbę skierowaną bezpośrednio do Jezusa ("prosić Mnie"), to On przyjmuje i On spełnia ("Ja to spełnię"). Wybór św. Macieja zaczyna się modlitwą: "Ty, Panie...". Św. Szczepan, męczennik dobrze rozumiał słowa Jezusa, dlatego też w obliczu śmierci modli się właśnie do Niego: "Panie Jezu..., Panie". Jest to wyraźne świadectwo wiary pierwotnego Kościoła w Jezusa jako Boga, który wysłuchuje modlitw skierowanych bezpośrednio do Niego:

Ewangelia Według Świętego JanaEw. wg św. Jana Ewangelia Według Świętego JanaCzęść II Ewangelia Według Świętego Janawyd.2010 Ewangelia Według Świętego Jana

J 14, 13-14

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.85
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.86
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.99

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzewyd.2021 Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze

Dz 1, 23-26

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.19
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.21

Jeśli Świadkowie Jehowy postawili tezę (nieznaną pierwszym chrześcijanom), iż z Jezusem nie można rozmawiać, a Jezus rzekomo nie chce, żebyśmy się do Niego modlili, to jest oczywiste, że mając swoją Biblię, swoich tłumaczy, możliwości wydawnicze, trzeba tę Biblię dopasować do głoszonej nauki. Czy tak się dzieje w rzeczywistości? Sprawdźmy. Najpierw tekst z Nowego Testamentu w j. greckim:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Dz 1, 23-24

Grecko-polski Nowy Testamentstr.595

Aby nie było wątpliwości, do kogo jest skierowana modlitwa i kto jest znawcą serc wszystkich:

Ap 2, 18. 23

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysięclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy jednak nie byliby sobą, gdyby nie ingerowali w święty tekst Pisma Świętego. Pozbawiając Jezusa boskich przymiotów, m.in. znajomości ludzkich serc, ukrywają przed niczego nie spodziewającym się czytelnikiem, modlitwę do Pana Jezusa podczas wyboru następcy Apostołów. W Dz 1, 24 wstawiają w swojej Biblii, a jakże, słowo "Jehowa", które nigdy się tam nie pojawiło w tekście oryginalnym Nowego Testamentu:

Ap 2, 23-24

PNS wyd. internetowe PNS wyd. internetowe

Widzimy, że nie jest to cytat ze Starego Testamentu, tylko modlitwa pierwszych chrześcijan. Nawet tutaj Świadkowie Jehowy nie cofną się przed niczym i włożą w usta Apostołów słowo, które nigdy nie istniało w ich świadomości. Nie mając żadnych argumentów, pozostaje im odwołać się do Dodatku A5:

PNS wyd. internetowe
Zobacz:

Nawet ten Dodatek A5 niczego nie rozwiązuje. Świadkowie Jehowy na swojej stronie internetowej mają interlinię grecko-angielską, w której w w.24 widnieje greckie słowo kyrios przetłumaczone na Lord - Panie:

PNS wyd. internetowe

Ap 2, 24

PNS wyd. internetowe

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzewyd.2021 Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze

Dz 7, 59-60

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.133
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.138

Zauważmy jeszcze ważną rzecz. Zarówno Jezus, jako człowiek, nie modli się na krzyżu do "Jehowy", tylko "Ojcze", podobnie św. Szczepan nie modli się do "Jehowy", ale do Pana Jezusa. Panie Jezu przyjmij ducha mego! Piękny przykład modlitwy jako "wzywania imienia Pana" (Dz 2, 21; Rz 10, 13; 1 Kor 1, 2). Niestety, tę biblijną prawdę zaciemniają Świadkowie Jehowy i wymyślili sobie, że owszem, Szczepan modli się do Boga, ale nie do Pana Jezusa, lecz do... "Jehowy":

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie BożymSkładajmy dokładne... Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym

Czy Świadkowie Jehowy składają dokładne świadectwo? Sprawdźmy:

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożymstr.51
Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożymstr.51

Prawdą jest, że św. Szczepan modlił się do Boga, a tym Bogiem jest zmartwychwstały Pan Jezus, stąd modlitwa prosto do Niego: "Panie Jezu..., Panie". A co zrobili Świadkowie Jehowy z wersetem Dz 7, 60? Otóż wyrzucili słowo kyrie (Panie), a wstawili sobie słowo "Jehowo", którego nie ma w oryginalnym greckim tekście Nowego Testamentu. Możemy się nawet o tym przekonać w grecko-angielskiej interlinii zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy:

Dz 7, 59-60

Interlinia grecko-angielska jw.org

Ale jeszcze trzeba powrócić do strażnicowego komentarza, który i tak nie ma nic wspólnego z tym biblijnym fragmentem. Dlaczego? Otóż Świadkowie Jehowy w tym komentarzu:

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożymstr.51

Pismo Święte nie wspomina ani słowem o rzekomym zaufaniu Szczepana do "Jehowy". To jest wymysł Świadków Jehowy. Przecież św. Szczepan pokazał pełne zaufanie do Jezusa, dlatego właśnie do Niego się modlił: "Panie Jezu". Ale według Świadków Jehowy, Pan Jezus tylko "mówił". Ciekawe, czy Pan Jezus umierając na krzyżu i kierując słowa do Ojca, też mówił i to nie była modlitwa?

Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożymstr.51

Nie jest również prawdą, iż podczas tego "mówienia", a właściwie podczas modlitwy widział wciąż w wizji Syna Człowieczego. Wizja Syna Człowieczego nie była podczas kamienowania, ale podczas mowy przed Sanhedrynem. Dopiero potem został wyrzucony poza miasto. Św. Łukasz nie wspomina, iż wizja Syna Człowieczego była podczas kamienowania. Świadkowie Jehowy przez taki właśnie komentarz chcą wmówić czytelnikowi, iż dlatego właśnie Szczepan "mówił" Panie Jezu, bo "widział" Jezusa podczas wizji. Jeszcze jedna kwestia. Świadkowie napisali, że Szczepan "widział Syna Człowieczego stojącego obok Ojca". Szczepan ujrzał Jezusa stojącego "po prawicy Boga", a to było m.in. wg Sanhedrynu bluźnierstwem, dlatego zatkali sobie uszy i wyrzucili Go poza miasto.

Dzieje Apostolskie

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.133
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze

W tej książce wydanej przez Świadków Jehowy, Świadkowie Jehowy jednak modlą się do Pana Jezusa: "Amen! Przyjdź, Panie Jezusie":

Wspaniały finał Objawienia bliskiWspaniały finał Objawienia... Wspaniały finał Objawienia bliskiwyd.1993 Wspaniały finał Objawienia bliski Wspaniały finał Objawienia bliski

Modlitwa do Jezusa:

Wspaniały finał Objawienia bliski
str.319

Świadkowie Jehowy potrafią w swoim nauczaniu "prawd biblijnych" mieć dwie sprzeczne ze sobą nauki. Raz twierdzą, że św. Szczepan i św. Jan modlili się do Pana Jezusa (prośba w modlitwie), a innym razem twierdzą, że nie były to modlitwy (zwracanie się w przemówieniu). Zobaczmy:

Strażnica 1981 Nr 101981 Nr 10 Strażnica 15 grudnia 199415 grudnia 1994
Strażnica 1981 Nr 10str.4 Strażnica 15 grudnia 1994str.24

Kiedy nie głosi się prawdy i próbuje się naciągać Pismo Święte do własnych wierzeń, to popełnia się błędy. Na powyższym przykładzie widać to jak na przysłowiowej dłoni. Przypomnijmy jeszcze te wersety o wzywaniu imienia Pańskiego podczas modlitwy:

Dz 2, 21 Rz 10, 13 Dz 7, 59-60 1 Kor 1, 2 Ap 22, 20
"Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony." "Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony" "Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» (...) «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» Po tych słowach skonał." "do Kościoła Bożego w Koryncie, (...) którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego [Pana]." "Amen. Przyjdź, Panie Jezu!"

Starsze publikacje Świadków Jehowy mówiące o modlitwie do Pana Jezusa:

Strażnica Grudzień 1917 Nr 12
Grudzień 1917 Nr 12
Strażnica Grudzień 1917 Nr 12str.176

Strażnica 15 - go kwietnia 1922
15 - go kwietnia 1922
Strażnica 15 - go kwietnia 1922str.125

Strażnica 1 - go września 1923
1 - go września 1923
Strażnica 1 - go września 1923str.265

Chrześcijaństwo KAW 1988 Chrześcijaństwo KAW 1988wyd.1988 Chrześcijaństwo KAW 1988 Chrześcijaństwo KAW 1988
Chrześcijaństwo KAW 1988str.27
Chrześcijaństwo KAW 1988 Chrześcijaństwo KAW 1988str.37

Pogańskie świadectwo o modlitwie do Jezusa, które zawiera publikacja Towarzystwa Strażnica:

Strażnica 1971 Nr 21Strażnica 1971 Nr 21 Strażnica 1971 Nr 21 Strażnica 1971 Nr 21 Strażnica 1971 Nr 21
Strażnica 1971 Nr 21
str.17
Strażnica 1971 Nr 21 Strażnica 1971 Nr 21
str.19
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022