Czy Świadkowie Jehowy modlą się
o Armagedon?

Autor: Piotr Andryszczak

W poniższej publikacji czytamy:

Strażnica 1 lutego 2014
1 lutego 2014
Strażnica 1 lutego 2014
str.7

Werset, na który powołują się Świadkowie Jehowy nie mówi, że nastąpi to "wkrótce":

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

1 J 3, 8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Strażnica 1 lutego 2014
1 lutego 2014
Strażnica 1 lutego 2014
str.7

"Miliony" ludzi już kiedyś miało nie umrzeć. Tak kiedyś nauczano. Jeśli chodzi o modlitwę "milionów", to pewnie anonimowy autor (autorzy) ma na myśli Świadków Jehowy. Dlaczego Świadkowie Jehowy modlą się o Królestwo Boże rozumiane jako królestwo po Armagedonie (Ucz się od..., wyd.2003, str.243), skoro ono i tak na ziemię nie przyjdzie?

Zobacz:

Nie wiem czy Świadkowie Jehowy wiedzą, ale Królestwo Boże już przyszło z chwilą pojawienia się Jana Chrzciciela:

Łk 16, 16 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Łk 7, 28-29 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Mt 11, 11-13 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Łk 17, 20-21 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Rz 14, 16-18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
"Królestwo Boże przedstawia się jako zjawisko dwufazowe: zaczyna się na ziemi - szczytem sięga nieba; wstępuje się do niego w doczesności - w pełni zażywa się go w wieczności; tworzy rodzinę Bożą na ziemi z Bogiem jako Ojcem, niewidzialnym, ale przez wiarę odczuwalnym - jest rodziną Bożą w niebie, gdzie Boga ogląda się "twarzą w twarz" (1 Kor 13, 12). Chrześcijanie już na ziemi są obywatelami nieba (Ef 2, 19). Można więc powiedzieć: Królestwo Boże już jest i jeszcze nie; już się do niego wchodzi, a jeszcze w pełni się w nim nie jest; już się je ma, a jeszcze się go w pełni nie posiada. (...) Na tle tych rozważań wiadomo teraz, dlaczego Mateusz i Łukasz posługują się czasem teraźniejszym mówiąc o ubogich, których jest Królestwo Boże. Jest ono nagrodą za ubóstwo, nagrodą, którą się otrzymuje już na ziemi, ale na którą się również zasługuje przez wyrzeczenia, by je w pełni posiąść w niebie. Ubóstwo jest wartością najwyższą i uprzywilejowaną." (Błogosławieństwa Ewangelijne, wyd.1990, str.103, str.104)

O takie Królestwo Boże prosimy w modlitwie Pańskiej.


Strażnica 1 lutego 2014
1 lutego 2014
Strażnica 1 lutego 2014
str.7

Świadkowie Jehowy nie piszą prawdy, iż pod rządami Królestwa nigdy nie wybuchnie wojna. Po Armagedonie ma nastać tzw. Millennium, czyli 1000-lecie rzekomego "raju na ziemi". W tej książce czytamy:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.180

A więc jednak znajdą się ludzie źli po Armagedonie, którzy będą się dopuszczali "podłości", a więc z wywołaniem wojny włącznie. Jaka jest więc wiarygodność tej informacji?


Strażnica 1 lutego 2014
1 lutego 2014
Strażnica 1 lutego 2014
str.7

Świadkowie Jehowy nie piszą prawdy, iż wersety z Izajasza 9:6, 7 dotyczą "czasów, gdy na ziemi zapanuje bezkresny pokój". To nie te czasy! Świadkowie Jehowy przemilczeli werset 5, który mówi nam o narodzeniu Mesjasza. Werset 7 nie dotyczy czasów po Armagedonie:

Iz 9, 5-6 Pallottinum Iz 9, 7 Pallottinum
Pallottinum

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024