Czy "Ciało Kierownicze" Świadków Jehowy jest już spakowane?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-07-26

Jak znaleźć Pokój i BezpieczeństwoJak znaleźć prawdziwy Pokój
i Bezpieczeństwo
Jak znaleźć Pokój i Bezpieczeństwozob. Jak znaleźć Pokój i Bezpieczeństwowyd.1988
Jak znaleźć prawdziwy Pokój i Bezpieczeństwo
stopka redakcyjna
Jak znaleźć prawdziwy Pokój i Bezpieczeństwo
str.68

Tak było np. w 1988 roku. Minęło już wiele lat i dalej to samo. W tej z publikacji Świadków Jehowy po raz kolejny możemy przeczytać, iż "niedługo", "wkrótce" nastąpią wydarzenia, które przybliżają nas do końca świata:

Strażnica Październik 2019PAŹDZIERNIK 2019 Strażnica Październik 2019str.8

To stary i wypróbowany straszak:

Zobacz:

Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, że "wkrótce" rozpocznie się wielki ucisk? Dlaczego tak długo Towarzystwo Strażnica straszy swoich wyznawców nadchodzącym Armagedonem? Jaki mają w tym cel?

Strażnica lipiec 2016LIPIEC 2016 Strażnica lipiec 2016str.14

"Jehowa wyznaczył konkretną datę wielkiego ucisku"? A skąd Świadkowie Jehowy o tym wiedzą? "Trwa odliczanie czasu"? A od którego momentu trwa odliczanie?

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Mt 24, 15-22 Strażnica lipiec 2016str.2194
Strażnica lipiec 2016str.2194

Należy wspomnieć, iż o trwającym ucisku i wielkim ucisku czytamy też tutaj:

Ap 1, 9 1 Tes 1, 6
"Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie" "A wy przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego..."
Dz 14, 22 J 16, 33
"Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego" "To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat"

Jak zwykle, anonimowi redaktorzy wykorzystują "dni ostatnie":

Strażnica Październik 2019
PAŹDZIERNIK 2019
Strażnica Październik 2019
str.8

Dlaczego Świadkowie Jehowy zadają pytanie: "CZY urodziłeś się po roku 1914?"? Nowi Świadkowie Jehowy, co dopiero teraz poznali "prawdę", z krótkim stażem w Organizacji, może nie wiedzą, że kiedyś funkcjonowała też "prawda", ale zupełnie inna. Nie tylko nie uczono, że trzeba było się urodzić po roku 1914, ale dużo wcześniej przed tym rokiem:

"W "Przebudźcie się!" nr 1, lata 1970 - 1979, s. 13 podano, że pokolenie roku 1914 to ci, którzy w 1914 roku mieli około 15 lat (więc w 1970 r. około 70 lat).
Czas płynął...
Aby co nieco odwlec godzinę "0" w "Strażnicy" 1981, nr 17, s. 27 stwierdzono, że "określone zdarzenie pozostawia trwały ślad w pamięci dziecka co najmniej od wieku 10 lat". Zdanie to zacytowano właśnie w związku z pytaniem czytelnika. Dotyczyło ono pokolenia roku 1914. Pokolenie roku 1914 w 1981 roku miało więc około 77 lat.
Czas płynął...
W "Strażnicy" 1989, nr 16, s. 14 dowiadujemy się, że pokolenie roku 1914 to ci, którzy żyją od 1914 roku (w 1989 mieli około 75 lat). (Cezary Podolski, Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy, wyd.1996, s.93-94)

Poza tym, Pismo Święte nic nie mówi nam o roku 1914 i wydarzeniach, które miały się rozpocząć po tym roku. Nic też Jezus nie mówił o "dniach ostatnich" po roku 1914. Dni ostatnie, to zupełnie inny okres:

Dz 2, 17 Hbr 1, 1-2 1 P 1, 20
"W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze..." "Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna." "On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was."
Hbr 9, 26 1 Kor 10, 11 Ga 4, 4
"A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie." "A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów" "Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem"

"Ostatnie dni" dotyczą czasów mesjańskich - od narodzenia Chrystusa do Jego przyjścia na Sąd Ostateczny.


Co czytamy jeszcze w Strażnicy o "czasach ostatecznych"?

Strażnica Październik 2019
str.8

Podane przez Świadków Jehowy wersety, nie mówią nic o "czasach ostatecznych" po roku 1914. Zobacz:

Znaki dni ostatnich - "niedobory żywności" Znaki dni ostatnich - "zarazy" Znaki dni ostatnich - "trzęsienia ziemi"
obrazek obrazek obrazek
W leksykonie Wnikliwe poznawanie Pism napisano: "Jezus przepowiedział braki żywności jako jeden z elementów znaku zakończenia 'systemu rzeczy'".
Świadkowie Jehowy utrzymują, że od roku 1914 świat nawiedzają niespotykane nigdy wcześniej niedobory żywności, które uśmiercając miliony ludzi stanowią także znak zbliżającego się końca świata.
Jak takie twierdzenia mają się do faktów historycznych?
Wnikliwe poznawanie Pism podaje: "Jezus wskazał, że w dniach poprzedzających 'wielki ucisk' ludzi utrapią m.in. zarazy. A słowa z Objawienia 6:1-8, (...) dotyczyły przyszłego okresu wojen, głodu i ''śmiertelnej plagi''".
Towarzystwo Strażnica twierdzi, że od roku 1914 ludzkość doznaje niezwykłego wzrostu zaraz i epidemii. Ale Czym w ogóle są "śmiertelne plagi" w naszym wieku? I czy rzeczywiście zarazy "zalewają" ludzkość od roku 1914?
W wydanym przez WTS leksykonie Wnikliwe poznawanie Pism czytamy: "Jezus przepowiedział, że częste i silne trzęsienia ziemi będą jednym z elementów znaku jego obecności. Po roku 1914 liczba takich wstrząsów wzrosła".
Czy tak jest w istocie? Czy liczba trzęsień ziemi faktycznie wzrasta? Co mówią na ten temat naukowe autorytety z dziedziny sejsmologii? I w końcu, czy Towarzystwo Strażnica rzetelnie przedstawia fakty dotyczące trzęsień ziemi?

Strażnica Październik 2019
str.8

Oczywiście, że od roku 1914 minęło sporo czasu (ponad 100 lat), Świadkowie Jehowy w tym czasie zdążyli zmienić nauczanie o "pokoleniu", które miało "żadną miarą nie przeminąć":

Zobacz:

Teraz czytamy o "ostatnich dniach "dni ostatnich"". Czy redaktorzy w ten sposób podnoszą poziom adrenaliny u swoich czytelników przed nadchodzącym "wielkim uciskiem" kończącym się Armagedonem? "Ostatnie dni "dni ostatnich"? Za jakiś czas napiszą: ostatnie dni ostatnich, dni dni ostatnich itd. Później może końcowa część ostatnich dni dni ostatnich ostatnich dni...


Strażnica Październik 2019PAŹDZIERNIK 2019 Strażnica Październik 2019str.17

"Ciało Kierownicze" pójdzie do nieba? Skąd oni to wiedzą? Bez Sądu Ostatecznego? Sami siebie już osądzili, iż będą zbawieni? Czy "Ciało Kierownicze" zdąży się pożegnać z szeregowymi Świadkami Jehowy? Czy dowiemy się z publikacji Świadków Jehowy, że właśnie rozpoczął się "wielki ucisk" i właśnie "Ciało Kierownicze" udaje się do Wieczności, a na końcu artykułu przeczytamy: "Żegnajcie, Wasze "Ciało Kierownicze" wraz z "pomazańcami""? Tak będzie? Czy "Ciało Kierownicze" tak po prostu sobie zniknie i nie stanie przed Synem Człowieczym?

Mt 25, 31-32 Ap 21, 27
"Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów." "A nic nieczystego do niego nie wejdzie
ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo,
lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka."

Jeszcze jedno. Według aktualnej nauki Świadków Jehowy "wielki ucisk" dopiero przed nami. A co się stało z "prawdą" głoszoną wcześniej, iż "wielki ucisk" zaczął się już w 1914 roku?

Od raju utraconego do raju odzyskanego Od raju utraconego do raju odzyskanego Od raju utraconego do raju odzyskanegoBez autora, roku [ok. 1960] i miejsca wyd.
Od raju utraconego do raju odzyskanegostr.197

"Ciało Kierownicze" wraz z "pomazańcami" będzie pewnie balowało w niebie, przepraszam, "rządziło", a szeregowi Świadkowie Jehowy będą siedzieć w piwnicach albo na strychach i czekać na Armagedon?

Strażnica Listopad 2019
Strażnica Listopad 2019
str.3
Strażnica 15 listopada 2014
Strażnica 15 listopada 2014
str.26

Potem zgaśnie światło:

Strażnica 15 października 2015
Strażnica 15 października 2015
str.9

Kto będzie przemawiał do poszczególnych Świadków Jehowy, kiedy "Ciało Kierownicze" będzie w niebie podczas "wielkiego ucisku"?

Rocznik Świadków Jehowy 2017
zob.
wyd.2017
Rocznik Świadków Jehowy 2017str.24 Rocznik Świadków Jehowy 2017str.24

Nie będzie też publikacji Towarzystwa Strażnica, bo nie będzie miał kto je napisać. Dlaczego? "Ciało Kierownicze" w niebie, a tam są wyznaczeni członkowie do sprawdzania treści i obrazków:

Strażnica 1987 Nr 131987 Nr 13 Strażnica 1987 Nr 13
Strażnica 1987 Nr 13
str.28

Poza tym, szeregowi Świadkowie Jehowy będą umierać podczas "wielkiego ucisku":

Nasza Służba Królestwa 1976 sierpieńNasza Służba Królestwa SIERPIEŃ 1976 Nasza Służba Królestwa 1976 sierpieństr.10

Uciążliwe warunki fizyczne w piwnicach?


Zwróćmy jeszcze uwagę na pewien aspekt. Najpierw przypomnienie:

Strażnica lipiec 2016str.2194

Wygląda na to, że "wielki ucisk" już był, a Świadkowie Jehowy w poniższym fragmencie twierdzą, iż jest on dopiero przed nami, a podczas jego trwania:

Strażnica Październik 2019PAŹDZIERNIK 2019 Strażnica Październik 2019str.17

Pomazańcy wraz z "Ciałem Kierowniczym" pójdą do nieba, a "wielka rzesza" zostanie na ziemi. Moim zdaniem będzie to grupa, która... przegrała wszystko. Życie w "raju na ziemi", bez Boga, to żadna nagroda. Przypomnę tylko słowa Chrystusa: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5, 8) oraz "Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie" (Mt 5, 12) uwzględniając wszystkich "błogosławionych", w tym z Mt 5, 5, o których to Świadkowie Jehowy lubią tak wspominać. Pismo Święte mówi nam tylko o "jednej nadziei" (Ef 4, 4), a nie o dwóch nadziejach, jak uczą Świadkowie Jehowy.

Mt 24, 31 Ap 2, 26-27
"Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego." "A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici"

Fragment z Mt 24, 31 mówi nam o paruzji Chrystusa, czyli o powtórnym powrocie na Sąd Ostateczny, a nie o "wielkim ucisku", w którym to rzekomo "Ciało Kierownicze" Świadków Jehowy wraz z pomazańcami mają być w tym czasie zabrani do nieba. Obydwa fragmenty Pisma Świętego nie mówią nic o wykonywania wyroku podczas Armagedonu przez pomazańców. Czy "Ciało Kierownicze" też będzie wykonywało wyrok na ludziach, którzy nie chcieli uwierzyć w "prawdy" zawarte w publikacjach Towarzystwa Strażnica? To będzie pewnego rodzaju zemsta?


Jeszcze jedno. Ten obrazek na pierwszej stronie:

Strażnica Październik 2019str.1

Z podpisem:

Strażnica Październik 2019
str.32
Zobacz:

Jest oczywistością, że "niebiańskie wojsko", to pomazańcy z Jezusem Chrystusem jako archaniołem Michałem na czele (nie widzę "Ciała Kierowniczego" - powinno być wyróżnione), który trzyma jakiś magiczny łuk i dokona rzezi na tych, którzy nie przyjęli ostrzeżeń Świadków Jehowy:

Kto będzie rządził światem
Kto będzie rządził światem
wyd.1935
Kto będzie rządził światem
str.36
Kto będzie rządził światem
str.36
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022