Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
1 P 1, 11

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-07-30

Jak powinien wyglądać werset, który tłumaczy się bezpośrednio z języków oryginalnych, w tym przypadku z j. greckiego Nowego Testamentu? Zobaczmy:

ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł
ed. Święty Paweł

1 P 1, 11

ed. Święty Paweł
str.2660
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

1 P 1, 11

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.700

1 P 1, 11

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.700

W dawniejszej literaturze Świadków Jehowy można jeszcze znaleźć poprawne tłumaczenie 1 P 1, 11:

J.F. Rutherford Światło, t.2 J.F. Rutherford Światło, t.2 Tom II J.F. Rutherford Światło, t.2 wyd.1930 J.F. Rutherford Światło, t.2
J.F. Rutherford Światło, t.2
str.279

Świadkowie Jehowy w swojej Biblii w 1 P 1, 11 usunęli wyrażenie "Duch Chrystusa" i oddali ten werset tak:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39

1 P 1, 11

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1684

A cóż to za tłumaczenie w Biblii Świadków Jehowy: "w odniesieniu do Chrystusa"? Jaki to był duch wg Świadków Jehowy? Dlaczego w tekście nie występuje "Duch Chrystusa"? Co chcą "tłumacze" ukryć przed swoim czytelnikiem? Czy przypadkiem nie to, że Duch Chrystusa był obecny w prorokach Starego Testamentu? Więcej na ten temat w komentarzu na końcu artykułu.

Przypomnijmy, iż Biblia Świadków Jehowy nie jest tłumaczona na języki nowożytne z języka greckiego koine Nowego Testamentu, lecz jest oparta na angielskim wydaniu, co możemy przeczytać powyżej we wstępie do polskiej edycji Przekładu Nowego Świata.

Jeszcze w angielskiej wersji Przekładu Nowego Świata z roku 1984, w przypisie wspomniano "the spirit of Christ" (duch Chrystusa):

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptureswyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures

1 P 1, 11

New World Translation of the Holy Scriptures New World Translation of the Holy Scriptures
str.1457

Dlaczego w przypisie czytamy "Or" - lub "the spirit of Christ"? Dlaczego tekst ten przeniesiono do przypisu, a nie pozostawiono w głównym tekście, tak jak jest w j. greckim? W roku 1984 czytelnik jeszcze mógł zajrzeć do przypisu, a obecnie pominięto całkowicie ten fragment:

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013wyd.2013 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013

1 P 1, 11

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013
str.1621

Przypisy:

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013
str.1621

Świadkowie Jehowy wydali:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32

W którym możemy zobaczyć pneuma Christu tłumaczone na "spirit of Christ", a więc "duch Chrystusa".

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

1 P 1, 11

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013
str.1008

Możemy porównać tekst grecki w przekładzie międzywierszowym grecko-angielskim (ten powyżej) oraz w Przekładzie Nowego Świata w j. greckim:

Przekład Nowego Świata po grecku wyd. 2018 Przekład Nowego Świata po grecku wyd. 2018 Przekład Nowego Świata po grecku wyd. 2018wyd.2017 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata po grecku

1 P 1, 11

Przekład Nowego Świata po grecku wyd. 2018
str.1734

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.499

Jest oczywistością, że wg Świadków Jehowy "Duch Boży", to:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.499

Duch Boży przemawiający przez Proroków Starego Testamentu, to nie jakiś "duch Jehowy", ale Duch Chrystusa.


Zobaczmy jeszcze do:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

1 P 1, 11

Nowy Testament Grecko-Polskistr.1241

Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-greckiwyd.2008 Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-grecki zob.

1 P 1, 11 (koine Nowego Testamentu)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.540

1 P 1, 11 (współczesny j. grecki)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.540

Pierwszy List Świętego Piotra Pierwszy List Świętego Piotra Pierwszy List Świętego Piotrawyd.2007 Pierwszy List Świętego Piotra

1 P 1, 11

Pierwszy List Świętego Piotra
str.91
Pierwszy List Świętego Piotra
str.93
Pierwszy List Świętego Piotra
Pierwszy List Świętego Piotra
str.95

Komentarz praktyczny do Nowego TestamentuTom 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2wyd.1999 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2

1 P 1, 10-12

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2
str.508
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2
str.510
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2
str.511

Czy Świadkowie Jehowy mają Ducha Chrystusowego, skoro w swojej Biblii usuwają to wyrażenie?


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024