Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
Dz 13, 48-49; 14, 3. 23

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-06-16

Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy czytamy:

Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy

Odpowiadają:

Strona internetowa Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy nie zmienili Biblii? Naprawdę? Nie zmienili? Czy prawdą jest, że Świadkowie Jehowy do swoich wierzeń dopasowali swoją Biblię? Czy na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Tym razem kilka fragmentów z Dziejów Apostolskich:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2023 PDF Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
Dz 13, 48-49 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1533 Dz 14, 3 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1533 Dz 14, 23 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1534

Wstawienie słowa "Jehowa" uzasadniają Dodatkiem A5.

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1533 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1534

Po pierwsze, słowa zawarte w Dziejach Apostolskich przez św. Łukasza, nie są cytatami ze Starego Testamentu i wstawienie słowa Jehowa, które nigdy w tym miejscu nie występowało, jest zwykłym nadużyciem i ideologiczną wstawką. W tamtych czasach nikt nie słyszał o "Jehowie", a Apostołowie nie promowali "Jehowy" w swoim nauczaniu. Po drugie, Świadkowie Jehowy na swojej stronie internetowej umieścili interlinię grecko-angielską Nowego Testamentu, a w niej możemy zobaczyć, iż nie ma żadnego uzasadnienia do wstawienia słowa "Jehowa". Zobaczmy:

Grecko-polski Nowy Testament

Dz 13, 48-49

Grecko-polski Nowy Testament
Grecko-polski Nowy Testament

Dz 14, 23

Grecko-polski Nowy Testament
Grecko-polski Nowy Testament

Dz 14, 3

Grecko-polski Nowy Testament

Po trzecie:

Słowo Boga - Słowo Pana - Słowo Chrystusa
Ap 19, 13 Łk 22, 61 Kol 3, 16
"Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga" "A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: «Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz»." "Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach."

Spójrzmy jeszcze na werset z Dziejów Apostolskich:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 wyd.2023 PDF Dz 14, 23 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1534

Wstawienie słowa "Jehowa" w tym miejscu nie ma żadnego uzasadnienia. Świadkowie Jehowy nie przedstawili ani jednego dowodu w postaci manuskryptów Nowego Testamentu z pierwszych wieków chrześcijaństwa na dowód wstawienia tego słowa do Dz 14, 23.

Zobacz:

Czytając cały Nowy Testament można z całą stanowczością stwierdzić, że nikt w modlitwach i postach nie powierzał nikogo "Jehowie". Nowy Testament mówi o wierze w Jezusa Chrystusa. Żaden chrześcijanin w I w. po Chr. nie słyszał o "Jehowie", dlatego nikt nie uwierzył w "Jehowę". Poza tym, w tamtych czasach nie było Świadków Jehowy, byli świadkowie Jezusa, którzy o Nim głosili. Dzieje Apostolskie nie pozostawiają żadnych złudzeń:

Dz 1, 8 Dz 8, 5
"ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi" "Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa."
Zobacz:

Jak zwykle, Świadkowie Jehowy poprawili swój własny przekład zmieniając wyrażenie "uwierzył Bogu" na "uwierzył w Boga":

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2023 PDF

Dz 16, 34

Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1392
Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1538

Wydaje się, że zmieniając to wyrażenie, tak do końca Świadkowie Jehowy nie przemyśleli tego, bowiem kontekst mówi aby uwierzyć w Jezusa. Jeśli "uwierzył w Boga", to uwierzył w Jezusa Chrystusa. Świadkowie Jehowy nie nauczają, że Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem.

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2023 PDF Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 PDF zob. wyd.2023 PDF
Dz 16, 31 Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1538
Dz 16, 34 Przekład Nowego Świata wy. 1997 (2006)
str.1538

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Dz 16, 31

Grecko-polski Nowy Testamentstr.705

Dz 13, 48-49

Grecko-polski Nowy Testamentstr.686

Dz 14, 3

Grecko-polski Nowy Testamentstr.687

Dz 14, 23

Grecko-polski Nowy Testamentstr.691

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzeDzieje Apostolskie Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzewyd.2021 Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze

Dzieje Apostolskie

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.239
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze

Dz 14, 3

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.245

Dz 14, 23

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.253
Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza Mateusza

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023