"Modliła się na głos, wielokrotnie używając imienia Jehowy"
wg Mt 6, 9-13?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2021-08-27

Czy papier przyjmie wszystko? Zobaczmy:

Strażnica LISTOPAD 2021Strażnica LISTOPAD 2021 Strażnica LISTOPAD 2021str.23 Strażnica LISTOPAD 2021str.24 Strażnica LISTOPAD 2021str.32
Strażnica LISTOPAD 2021str.23 Strażnica LISTOPAD 2021str.24

Czy mama i córka zostały wprowadzone w błąd przez nieprawdziwą egzegezę Modlitwy Pańskiej przez redaktorów Towarzystwa Strażnica? Jeśli Pan Jezus uczy swoich uczniów modlitwy i nie używa w tym momencie imienia Bożego w pełnym brzmieniu, a przecież nadarzyła się w tym momencie okazja, lecz mówi "Ojcze", to nie można wyciągać wniosków, iż trzeba w modlitwie wielokrotnie używać słowa "Jehowa". Dowódca wojskowy został wprowadzony w błąd. Użył on bowiem słowa "Jehowa", którego nie ma w Modlitwie Pańskiej, choć wątpię, by dowódca wojskowy tak powiedział. Wydaje się, iż jest to strażnicowy dodatek dla czytelników dla wzmocnienia wiary w "Jehowę". Św. Paweł jednak miał inne zdanie o wzywaniu imienia Bożego na każdym miejscu:

Pierwszy List do Koryntian Pierwszy List do Koryntian Pierwszy List do KoryntianWyd.2021 Pierwszy List do Koryntian

1 Kor 1, 1-3

Pierwszy List do Koryntianstr.1
Pierwszy List do Koryntianstr.4
Pierwszy List do Koryntianstr.5

Świadkowie Jehowy jednak są mądrzejsi od natchnionego Słowa Bożego i teraz mogą sobie używać w swoich modlitwach frazy: "Jehowo, nasz Ojcze", rzekomo opartej na Modlitwie Pańskiej, np. w tym Śpiewniku:

Radośnie śpiewajmy JehowieŚpiewnik Radośnie śpiewajmy Jehowie Radośnie śpiewajmy JehowieWyd.2017 Radośnie śpiewajmy Jehowie
Radośnie śpiewajmy JehowiePieśń 19
Radośnie śpiewajmy JehowiePieśń 20
Radośnie śpiewajmy JehowiePieśń 94

Świadkowie Jehowy na swojej oficjalnej stronie internetowej, nawet w swojej Biblii mają napisane: "Nasz Ojcze". Więc nic nie upoważnia do używania w modlitwie słowa "Jehowa", lecz co najwyżej, Ojcze, jak to mamy w Modlitwie Pańskiej:

Przekład Nowego Świata

Mt 6, 9-13

Przekład Nowego Świata

Imię Boże ma być święte czy uświęcone, ale nie na zasadzie ciągłego wypowiadania na złość Panu Jezusowi, który uczył "Ojcze nasz", a nie "Jehowo, nasz Ojcze". Mało tego, w innych miejscach Nowego Testamentu, również w Biblii Świadków Jehowy, czytamy:

Mk 14, 36

Przekład Nowego Świata

Łk 26, 46

Przekład Nowego Świata

J 17, 1

Przekład Nowego Świata

J 17, 5

Przekład Nowego Świata

J 17, 11

Przekład Nowego Świata

J 17, 21

Przekład Nowego Świata

J 17, 24-25

Przekład Nowego Świata

Rz 8, 15

Przekład Nowego Świata

Ga 4, 6

Przekład Nowego Świata

Jak czytamy, nikomu nie przyszło do głowy, by wołać "Abba, Ojcze, Jehowo". Zadajmy też pytanie Świadkom Jehowy: jakie to imię otrzymał od Ojca Pan Jezus, skoro jak twierdzą, Bóg ma tylko jedno imię, a inne to są tylko tytuły?

J 17, 11-12

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata

Świadkowie Jehowy lubią powoływać się na poniższy werset:

J 17, 6

Przekład Nowego Świata

Więc odpowiedzmy:

Ewangelia Według Świętego JanaEw. wg św. Jana Ewangelia Według Świętego JanaCzęść II Ewangelia Według Świętego Janawyd.2010 Ewangelia Według Świętego Jana

Komentarz do J 17, 6

Ewangelia Według Świętego Janastr.153
Ewangelia Według Świętego Janastr.154

Oraz:

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W DrodzeEwangelia według św. Jana Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodzewyd.2020 Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W DrodzeKatolicki Komentarz do Pisma Świętego Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodze
Ewangelia Według Świętego Janastr.304
Zobacz:

W cytowanej już publikacji:

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-AlandStrażnica LISTOPAD 2021 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.23 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.24 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.32

anonimowi redaktorzy Strażnicy piszą o rzekomej "służbie dla Jehowy", o zrzucaniu własnego ciężaru na "Jehowę":

Strażnica LISTOPAD 2021str.24
Strażnica LISTOPAD 2021str.24 Strażnica LISTOPAD 2021str.24

A co z krzyżem, który mamy brać i nieść? Dlaczego Geydi ciężar zrzuca na "Jehowę"?

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

Mt 10, 38

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Świadkowie Jehowy promując "Jehowę", próbują uzasadnić swoją tezę nawet powołując się na św. Piotra:

Strażnica LISTOPAD 2021LISTOPAD 2021 Strażnica LISTOPAD 2021str.24

W takim razie sprawdźmy kontekst tej wypowiedzi, wydłużmy o jeden werset:

1 P 1, 6-8

Biblia Tysiąclecia

Jak czytamy, nie ma tam mowy o pomocy "Jehowy" w znoszeniu dzisiejszych prób. Jest natomiast mowa o wierze w Jezusa Chrystusa, miłowaniu Go, co jest naszym chrześcijańskim celem, a więc zbawienie swojej duszy. Św. Piotr nie jest również "sługą Jehowy", lecz sługą i Apostołem Jezusa Chrystusa. Nie trudni się "służbą dla Jehowy", a na dodatek wyznaje Bóstwo Jezusa Chrystusa, którego Świadkowie Jehowy nie wyznają. Św. Piotr raz Jezusa nazywa Bogiem i Zbawicielem, a na końcu Listu, Panem i Zbawicielem:

2 P 1, 1

Biblia Tysiąclecia

2 P 3, 18

Biblia Tysiąclecia

Czy Świadkowie Jehowy są sługami Jezusa Chrystusa?

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W DrodzeEwangelia według św. Jana Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodzewyd.2020 Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W DrodzeKatolicki Komentarz do Pisma Świętego Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodze

J 12, 26

Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodze
str.236
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodze
str.237
Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Wydawnictwo W Drodze
str.238

Pan Jezus zapewnia, że Jego słudzy będą nagrodzeni niebem, a uczci ich Ojciec. Ani słowa, że uczci kogoś "Jehowa".

Strażnica 1 października 20101 PAŹDZIERNIKA 2010 Strażnica 1 października 2010str.6 Strażnica 1 października 2010str.7 Strażnica 1 października 2010str.32

Świadkowie Jehowy w tej publikacji powołują się na Modlitwę Pańską z Mt 6, 9-13 i wyciągają takie wnioski:

Strażnica 1 października 2010str.7

Pan Jezus ani słowem nie wspomniał, iż uczniowie mieli kierować modlitwy do "jego Ojca, Jehowy". Modlitwa Pańska natomiast mówi, by do Boga zwracać się po prostu "Ojcze nasz", a nie Ojcze "Jehowo". Świadkowie Jehowy usprawiedliwiają zwracaniem się do Boga, Jehowo, twierdzą, iż Jezus powiedział, aby Jego imię było uświęcane. Imię Boże nie trzeba uświęcać, ono i tak jest już święte:

Ps 30, 5 Ps 97, 12 Ps 103, 1 Ps 111, 9
"Śpiewajcie Panu psalm wy, co Go miłujecie,
wychwalajcie pamiątkę Jego świętości!"
"Sprawiedliwi, weselcie się w Panu
i wysławiajcie Jego święte imię!"
"Błogosław, duszo moja, Pana,
i całe moje wnętrze - święte imię Jego!"
"ustanowił na wieki swoje przymierze;
a imię Jego jest święte i lęk wzbudza."

W modlitwie Pańskiej w słowach "święć się imię Twoje", chodzi o to, by imię Boga zostało tak rozpoznane i jako święte było traktowane.


W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
11.5. Uczą, że w „Ojcze nasz” są słowa „święć się imię Twoje” i pytają jakie imię? Zarzucają, że nie wzywamy imienia Jehowa.
Odpowiedź. Pierwsze słowa tej modlitwy są odpowiedzią na pytanie ŚJ. „Ojciec” to imię Boga w NT. ŚJ jednak mówią, że określenie „Ojciec” nie jest imieniem. Tymczasem czego innego uczy Biblia. Iz 9:5 mówi o Mesjaszu: „Nazwą Go imieniem: (...) Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (w przekładzie z roku 2018 ŚJ usunęli słowo „imię” w Iz 9:6). Modlitwy tej oni na zebraniach nie odmawiają, może dlatego, że nie zawiera ona imienia Jehowa. Uczą też, że modlitwa ta jest tylko przykładem (modlitwą wzorcową), a nie formułą, która obowiązuje do dziś. Apostołowie znali wcześniej inne modlitwy, ale chcieli poznać modlitwę Syna Bożego, która zostaje przez Ojca zawsze wysłuchana. Gdyby nie była ona czymś obowiązującym, to przypuszczam, że Łukasz i Mateusz nie umieszczaliby jej w NT (J 20:30n.). Zwróćmy też uwagę na to, co podaje Strażnica Nr 10, 1990 s. 17 odnośnie omawianego fragmentu „Ojcze nasz”: „Niech imię twoje będzie uświęcone. Imię oznacza niekiedy samą osobę, a uświęcać to czynić świętym, oddzielać lub traktować jak święte”. Tak więc Strażnica uważa (inaczej niż jej ŚJ), że słowo „imię” nie zawsze musi oznaczać imienia Jehowa, lecz określa osobę Boga. Broszura ŚJ „Imię Boże...” (s. 29) w rozdz. Jak można uświęcać imię Boże? podaje też: „Innym sposobem jest przestrzeganie praw i nakazów Bożych” oraz „Dotyczy to także przestrzegania przykazań Syna Bożego, Jezusa który zawsze wysławiał swego Ojca” (s. 30). O co więc chodzi ŚJ? Jeśli chodzi o wzywanie imienia Jehowa, to gdy ŚJ atakują zwracanie się w modlitwie do Jezusa w Strażnicy Nr 24, 1994 s. 25 piszą: „Dlatego w pewnym dziele napisano, że zwrot ‘wzywać imienia Pana [1Kor 1:2] (...) oznacza raczej uznawanie jego panowania niż modlitwę do niego’...”. Ciekawe czemu odnośnie zwracania się do Jehowy ŚJ nie uznają tego stwierdzenia? ŚJ uczą, że większość z nich („wielka rzesza”) nie zalicza się do dzieci Bożych: „Drugie owce nie są braćmi Chrystusa” („Chrześcijańskie Pisma Greckie...” s. 447); „Członkowie ‘wielkiej rzeszy’ ‘drugich owiec’ - ludzie, którzy nie narodzili się z ducha świętego jako synowie Boga...” („Stale pamiętaj o dniu Jehowy” s. 167). Czemu więc nazywają oni Boga Ojcem? (str.175-176)

Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzewyd.2019 Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodze

Mt 6, 7-9

Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.88
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.90
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.91
Ewangelia według św. Mateusza. Wyd. W drodzestr.92

Ewangelia Według Świętego MateuszaEw. wg św. Mateusza Ewangelia Według Świętego Mateusza Ewangelia Według Świętego Mateuszawyd.2005 Ewangelia Według Świętego Mateusza

Mt 6, 9

Ewangelia Według Świętego Mateuszastr.288
Ewangelia Według Świętego Mateuszastr.291
Ewangelia Według Świętego Mateusza
Ewangelia Według Świętego Mateuszastr.293

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024