"Chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-07-29

Zatrzymajmy się na chwilę przy słowach św. Pawła:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

2 Kor 5, 6-9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy jednak oddali ten werset inaczej:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światazob. wyd.1994
2 Kor 5, 6-9
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.233
2 Kor 5, 8 BT 2 Kor 5, 8 PNŚ
"Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana." "Jesteśmy zaś pełni otuchy i radzi bylibyśmy raczej stać się nieobecni w ciele, a znaleźć dom u Pana."

Co to znaczy "stać się nieobecnym w ciele"? Dziwne tłumaczenie. Czy przypadkiem nie jest powodem chęć ukrycia faktu, iż św. Paweł wierzył w życie po śmierci?

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

2 Kor 5, 8

Grecko-polski Nowy Testament
str.849

Znaleźć się poza ciałem. Opuścić swoje ciało po śmierci. A co opuszcza ciało? Dusza! Zobaczmy jeszcze inny werset:

Flp 1, 23-24

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A jak Świadkowie Jehowy przetłumaczyli?

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światazob. wyd.1994
Flp 1, 23-24
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.255
Flp 1, 23-24BT Flp 1, 23-24PNŚ
"Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać zaś w ciele to bardziej konieczne ze względu na was." "Jestem pod naciskiem tych dwóch rzeczy; ale czego istotnie pragnę, to zostać uwolnionym i być z Chrystusem, bo to oczywiście jest o wiele lepsze. Jednakże moje pozostawanie w ciele jest ze względu na was konieczniejsze."

Flp 1, 23

Grecko-polski Nowy Testament
str.932

Św. Paweł wierzy, iż zaraz po śmierci stanie przed obliczem Pana.

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Flp 1, 21-23

Biblia Poznańska
str.470
Biblia Poznańska
str.471
Biblia Poznańska
str.470
Biblia Poznańska
str.471

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatiostr.37

Strażnica 15 sierpnia 200815 SIERPNIA 2008 Strażnica 15 sierpnia 2008str.28

Świadkowie Jehowy to "uwolnienie" przesuwają na czas przyszły, a nie jak pisał św. Paweł, bezpośrednio po śmierci:

watchtowerLibrary2015
watchtowerLibrary2015Strażnica 1993 1 maja, str.13
watchtowerLibrary2015Strażnica 2007 1 stycznia, str.28
"Chociaż nie znajduje bezpośredniego potwierdzenia w Biblii, pozostaje w zgodzie z wersetami wskazującymi, że pierwsze zmartwychwstanie zaczęło się odbywać wkrótce po rozpoczęciu się obecności Chrystusa"

Świadkowie Jehowy sami przyznają, iż ich nauka nie ma bezpośredniego potwierdzenia w Biblii. Czy potrzeba jeszcze jakiś dowodów? A co z "obecnością Jezusa" od roku 1914? Ta nauka również nie ma potwierdzenia w Biblii. "Obecność" Chrystusa, to PARUZJA, ale ona dopiero nas czeka. Będzie to widzialny powrót Chrystusa na Sąd Ostateczny, gdzie wówczas nastąpi zmartwychwstanie ciał.

Tak jak za czasów apostolskich, tak również dzisiaj, znaleźli się ludzie, którzy twierdzą, że zmartwychwstanie już nastąpiło:

2 Tm 2, 16-18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

watchtowerLibrary2015Strażnica 1995 1 marca, str.30

"Pośredni stan oczekiwania", to czyściec. Św. Paweł nie tam się wybierał, bo tam nie można być z Chrystusem zaraz po śmierci. O pójściu duszy zaraz po śmierci tego samego dnia, do Raju, uczy (Łk 23, 43).

Zobacz więcej:

watchtowerLibrary2015Strażnica 1995 1 marca, str.30

Nie jest prawdą, iż św. Paweł "miał na myśli właśnie ten okres". Nauka Świadków Jehowy o obecności Chrystusa od roku 1914 nie ma bezpośredniego poparcia w Biblii.


Apostołowie też już rzekomo zmartwychwstali:

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia
Czego naprawdę uczy Biblia str.74

Szkoda, że Świadkowie Jehowy nie piszą, co konkretnie zostaje wskrzeszone do życia, skoro ciała na pogrzebach są chowane na cmentarzach. Duszy nieśmiertelnej wg Świadków Jehowy człowiek nie posiada, więc na czym polega to "wskrzeszenie"?

"Wykładnia ŚJ o niewidzialnym zmartwychwstaniu duchów jest nieudolnym naśladownictwem nauki o nieśmiertelności dusz. Zaprzecza przy tym ona zmartwychwstaniu ciał, jak i wyznacza moment początkowy istnienia "dusz" na 1914 lub 1918 r." (zob.: Włodzimierz Bednarski ŻYCIE POZAGROBOWE W NAUCE ŚWIADKÓW JEHOWY).

Zobacz więcej:

watchtowerLibrary2015Strażnica 1995 1 marca, str.31

Pierwsi chrześcijanie wierzyli w życie po śmierci, św. Paweł również. Potwierdzają to słowa z Flp 1,23 oraz 2 Kor 5, 8. Teologiczne uzasadnienie:

Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
WROCŁAW 2016
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
str.120
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego Perspektywa eschatologiczna proegzystencji wierzących w przekazie Pisma Świętego
str.124

Teologia św. Pawła Teologia św. Pawławyd.1979 Teologia św. Pawła
Teologia św. Pawła
str.228
Teologia św. Pawła
Teologia św. Pawła
str.230
Dogmatyka Katolicka Eschatologia Piekło Dogmatyka Katolicka Eschatologia Piekło Dogmatyka Katolicka Eschatologia Piekło
Dogmatyka Katolicka Eschatologia Piekło
str.89
Dogmatyka Katolicka Eschatologia Piekło
Dogmatyka Katolicka Eschatologia Piekło
str.91

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023