Czy Ojciec i Syn złamali prawo?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-12-28

W tym artykule przyjrzymy się bliżej wersetowi w Flp 2, 6 w tłumaczeniu Przekładu Nowego Świata dokonanego przez Świadków Jehowy. Już na pierwszy rzut oka widać, że odbiega on od tradycyjnych tłumaczeń:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018

Flp 2, 6

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1631

Świadkowie Jehowy w swoim tłumaczeniu mają: "Chociaż istniał on w postaci Bożej" jest tłumaczeniem pokazującym, iż Syn Boży istniał wcześniej jako Bóg, a więc w czasie przeszłym. Tymczasem imiesłów czasu teraźniejszego strony czynnej ὑπάρχων (hyparchon) ukazuje nam to, że Chrystus istnieje jako Bóg również w chwili Wcielenia i nigdy nie przestaje istnieć w naturze Bożej. Natomiast tłumaczenie Świadków Jehowy nasuwa wniosek, iż Syn Boży nie miał do tego prawa, a jednak zrównał się z Bogiem Ojcem. A co mamy zatem zrobić z poniższymi wersetami?

Łk 10, 22 J 6, 15
„Ojciec mój przekazał Mi wszystko Wszystko, co ma Ojciec, jest moje

Czy Ojciec złamał prawo przekazując swojemu Synowi WSZYSTKO, a więc całą pełnię boskości (Kol 2, 9)? Czy Syn też złamał prawo, bo przyjął coś, do czego nie miał prawa?

Mamy jeszcze w Przekładzie Nowego Świata odnośnik g:

Flp 2, 6

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1631

który kieruje nas do J 14, 28:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1499

Syn Boży nie miał prawa istniejąc w Bożej naturze, bo był człowiekiem? W jakim celu Świadkowie Jehowy pokazali odnośnik do J 14, 28? Chyba po to, by przykryć boską naturę Chrystusa. Przecież Świadkowie Jehowy w swoim wersecie mają napisane, że On jednak istniał w postaci (gr. morfe - natura) Bożej, a więc był Bogiem. O co więc im chodzi? Czy odnośnik do J 14, 28, bo "Ojciec jest większy niż ja" pozbawia Go boskiej natury? Nie! Świadkowie Jehowy nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, że Syn Boży będący w wieczności Bogiem, przyjmuje dodatkowo ludzką naturę z Maryi w czasie. Syn Boży jest Bogiem i człowiekiem. Jeśli poprawia się natchniony tekst Pisma Świętego, powoduje to sprzeczności i ukazuje absurdalność takiego działania. Świadkowie Jehowy zrobili jeszcze jedną rzecz w tym wersecie.


Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Flp 2, 6

Pięcioksiąg
str.934

Porównajmy dwa przekłady wydane przez Świadków Jehowy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Flp 2, 6

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1477 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1631

W pierwszym wydaniu, w tym z 1997 roku, nie ma ani słowa o tym, że "nie miał do tego prawa". Warto zapytać - czemu w przekładzie z 1997 roku "miał prawo", a co spowodowało albo kiedy Świadkowie Jehowy odkryli, że już w roku 2018 tego "prawa już nie miał". Czy na przestrzeni 21 lat Pan Jezus zdążył już złamać prawo?

Warto jeszcze przytoczyć wstęp do polskiego przekładu z 2018 roku:

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013
str.39

Czy prawdą jest, że polska edycja została oparta na angielskim zrewidowanym wydaniu z roku 2013? Nie tak do końca. Przekład Nowego Świata wydany po polsku różni się od angielskiego wydania:

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013wyd.2013

Flp 2, 6

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1572

Jak czytamy, w angielskiej wersji z 2013 roku, nie ma ani słowa o tym, że Jezus "nie miał do tego prawa". Wygląda na to, że to prawo stracił w Polsce w roku 2018.


Zerknijmy do poważnych komentarzy Pisma Świętego:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Komentarz do Flp 2, 6n

Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.471

Biblia Lubelska Biblia LubelskaLublin 2001 Biblia Lubelska

Komentarz do Flp 2, 6n

Biblia Lubelskastr.47
Biblia Lubelskastr.48
Biblia Lubelskastr.49
Biblia Lubelskastr.50
Biblia Lubelskastr.51

Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023