"„Alfa i Omega” - kim albo czym jest?"
Jaka jest wiarygodność Świadków Jehowy?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-01-28

Świadkowie Jehowy na swojej stronie internetowej twierdzą, iż Ap 22, 13 odnosi się do "Jehowy", a nie do Jezusa. Aby udowodnić swoją tezę Świadkowie Jehowy powołali się na pewnego biblistę. Jest nim William Barclay. Świadkowie Jehowy podali też tytuł książki i stronę. Warto sprawdzić, czy rzeczywiście biblista William Barclay w podanym cytacie odwołuje się do Ap 22, 13. Sprawdźmy wiarygodność Towarzystwa Strażnica. Strona internetowa Świadków Jehowy i pytanie:

jw.org jw.org

Ale zanim odpowiemy na to pytanie, przyjrzyjmy się cytatowi, na który powołali się Świadkowie Jehowy:

jw.orgzob. jw.orgzob.
jw.org

Mamy więc konkretne pytanie dot. wersetu z Apokalipsy św. Jana:

jw.org
zob.

Mamy też odpowiedź:

jw.orgzob.

A więc wg Świadków Jehowy Ap 22, 13 nie odnosi się do Jezusa. Aby uzasadnić swoją tezę, Świadkowie Jehowy powołali się na biblistę (ang. Profesora). Jest nim William Barclay. Świadkowie Jehowy podali też tytuł książki i stronę. Warto sprawdzić, czy rzeczywiście biblista William Barclay w podanym cytacie odwołuje się do Ap 22, 13:

jw.orgzob.
William Barclay William Barclay William Barclay William Barclay

Teraz z książki dla porównania:

William Barclaystr.223

Gdy czytamy ten fragment, wygląda na to, że wszystko się zgadza. Cytat jest na tej stronie. Ale jeśli przyjrzymy się bliżej:

Strażnica Luty 2022zob.

to okazuje się, że jest to manipulacja ze strony Towarzystwa Strażnica. Świadkowie Jehowy wyrwali ten fragment z kontekstu, a William Barclay nie odnosi się do Ap 22, 13, lecz komentuje Ap 22, 6-9:

William Barclay
str.223

William Barclay pisze, że nie wiadomo kto mówi: to dotyczy trzech możliwości: 1. Anioł, 2. Jezus Chrystus, 3. Jan. I do tego odnoszą się słowa biblisty, które przytacza Strażnica. A nie do tego, iż nie wiadomo o kim jest mowa w Ap 22, 13:

William Barclaystr.223 William Barclaystr.224

Natomiast William Barclay odnosi Ap 22, 13 do Chrystusa:

William Barclaystr.225 William Barclaystr.226
ROSZCZENIA CHRYSTUSA
Objawienie 22: 12, 13
 Oto przychodzę wkrótce i mam swoją nagrodę ze sobą, aby oddać każdemu człowiekowi, jak jego dzieło. Jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Zmartwychwstały Chrystus ponownie zapowiada swoje szybkie przyjście; i wysuwa dwa wielkie roszczenia.
 (i) On ma swoją nagrodę z nim i odda każdemu według jego pracy. H. B. Swete mówi: „Chrystus przemawia jako Wielki Zarządca, który pod koniec świata wezwie robotników, aby otrzymali zapłatę ich dnia”.
 (ii) On jest Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Jest to powtórzenie tytułów użytych w Objawieniu 1, 17; Objawienie 2, 8; Objawienie 21, 6. Jest tu więcej niż jeden pomysł.
 (a) Istnieje idea kompletności. Grecy używali od alfa do omegi, a Hebrajczycy od alef do tau, aby wskazać kompletność. Na przykład Abraham zachował całe Prawo od alef do tau. Oto symbol, że Jezus Chrystus ma wszystko w sobie i nie potrzebuje niczego z innego źródła.
 (b) Istnieje idea wieczności. Zawiera w sobie cały czas, ponieważ jest pierwszym i ostatnim.
 (c) Istnieje idea autorytetu. Grecy mówili, że Zeus był początkiem, środkiem i końcem. Rabini żydowscy przejęli tę ideę i zastosowali ją do Boga, z własną interpretacją. Powiedzieli, że ponieważ Bóg był początkiem, nie otrzymał swojej mocy od nikogo; ponieważ był w środku, nie dzielił się swoją władzą z nikim; a ponieważ był końcem, nigdy nikomu nie przekazał swojej władzy.

Świadkowie Jehowy nie napisali prawdy powołując się na tego autora. Czy chcieli w ten sposób poprzeć swoją nową tezę, że nie tylko oni dzisiaj twierdzą, że Ap 22, 13 nie odnosi się do Jezusa, ale też inni spoza Towarzystwa Strażnica myślą tak samo jak oni?


jw.org
zob.
jw.org
zob.

W całej Apokalipsie nie ma ani słowa o "Jehowie". Wygląda też na to, że Świadkowie Jehowy "zapomnieli" o wcześniejszej nauce, gdzie wersety te odnosili do Jezusa. Przypomnijmy ich wcześniejsze nauczanie:

Dokonana Tajemnica Dokonana Tajemnicawyd.1925 Dokonana Tajemnica Dokonana Tajemnica

Ap 1, 8

Dokonana Tajemnica
str.15
Dokonana Tajemnica
str.16

Ap 16, 7

Dokonana Tajemnica
str.287

Ap 21, 6

Dokonana Tajemnica
str.378
Dokonana Tajemnica
str.379

Ap 22, 13

Dokonana Tajemnica
str.401
Zobacz więcej:

Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012 Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła

Ap 22, 12-13

Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawłastr.392
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawłastr.396
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawłastr.397
Zobacz więcej:

Polemikę na temat Ap 1, 8 oglądaj od 16:51 "Świadkowie Jehowy u Twoich drzwi"

"Świadkowie Jehowy u Twoich drzwi" "Świadkowie Jehowy odchodzą"

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022