Adwentyści Dnia Siódmego
Czy Kościół Rzymskokatolicki dołożył w czasie soboru trydenckiego (1562-65 r.) księgi deuterokanonicze
Starego Testamentu?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-12-09

Nauka Boża Dekalog wyd.1960 Nauka Boża Dekalog wyd.1960 Nauka Boża Dekalog wyd.1960wyd.1960
Nauka Boża Dekalog wyd.1960

Czy Kościół Rzymskokatolicki dołożył w czasie soboru trydenckiego (1562-65 r.)
księgi deuterokanonicze Starego Testamentu?

Na stronie internetowej Adwentystów Dnia Siódmego czytamy:

ADS Księgi deuterokanoniczne
ADS Księgi deuterokanonicznezob.

Zadajmy Adwentystom Dnia Siódmego pytania: Jak dzielili chrześcijanie (nie Żydzi) Stary Testament? Jakie były w nim Księgi? Ile ich było? Czy chrześcijanie przyjęli kanon hebrajski? Z którego wieku pochodzi najstarszy spis Ksiąg Starego i Nowego Testamentu jako całość? Dlaczego Adwentyści Dnia Siódmego przyjmują jako autorytet kanon żydowski Starego Testamentu, skoro sami Żydzi odrzucili Jezusa i cały Nowy Testament?

Czy Adwentyści Dnia Siódmego wiedzą o tym, że w Nowym Testamencie też są księgi deuterokanoniczne? Czy potrafią je wymienić? Dlaczego w swoim artykule milczą na ten temat?


ADS Księgi deuterokanoniczne

Nie jest prawdą, że "Kościół Rzymskokatolicki dołożył w czasie soboru trydenckiego (1562-65 r.) księgi" deuterokanoniczne. Dlaczego Adwentyści Dnia Siódmego zafałszowują historię powstania kanonu Pisma Świętego? Jaki mają w tym cel? Dokumenty Kościoła jasno pokazują, że było zupełnie inaczej, niż chcą Adwentyści Dnia Siódmego:

Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
Breviarium Fideistr.105 Breviarium Fideistr.106
Breviarium Fideistr.106 Breviarium Fideistr.107

Ten sam akceptujący stosunek do ksiąg deuterokanonicznych wykazały autorytatywnie kolejne synody w Hipponie i w Kartaginie w latach 393 i 397, a także sławny list, który papież Innocenty I wysłał w roku 405 do biskupa Tuluzy Egzuperiusza.


Kościół Rzymskokatolicki w czasie soboru trydenckiego (1562-65 r.) uroczyście potwierdził kanon Pisma Świętego, który funkcjonował już przez wiele wieków wcześniej, a nie dołożył. W którym miejscu sobór trydencki wymienił osobno Księgi deuterokanoniczne, a następnie stwierdził, że dokłada do kanonu?

Dokumenty Soborów Powszechnych
Dokumenty Soborów Powszechnych
Kraków 2005
Dokumenty Soborów Powszechnych
Dokumenty Soborów Powszechnych
Dokumenty Soborów Powszechnych
str.213

Dlaczego UFAM Kościołowi? Dlaczego UFAM Kościołowi?
Szydłowiec - Kraków 2016
Dlaczego UFAM Kościołowi?
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.158
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.159
Zobacz więcej:
Zobacz też:

Wstęp Ogólny Historyczno-Krytyczny do Pisma Świętego Wstęp Ogólny Historyczno-Krytyczny do Pisma Świętegowyd.1915 Wstęp Ogólny Historyczno-Krytyczny do Pisma Świętego
Więcej:

Jeszcze kilka słów na temat tych absurdalnych stwierdzeń, które można znaleźć na oficjalnej stronie:

ADS Księgi deuterokanoniczne
ADS Księgi deuterokanoniczne

To stwierdzenie jest oczywistym kłamstwem! To kłamstwo powielają dzisiaj Adwentyści Dnia Siódmego. Dr Pache idzie w kłamstwo dalej:

ADS Księgi deuterokanoniczne

Wygląda na to, że Adwentyści Dnia Siódmego wzięli sobie pana dr Pacha za "autorytet" wartego cytowania na swojej oficjalnej stronie internetowej, który nie wie lub nie chce wiedzieć, jaka jest nauka Kościoła Rzymskokatolickiego. Kompletnym absurdem jest stwierdzenie: "ofiara pokutna, która z czasem przybrała postać mszy świętej". Cytując tego rodzaju brednie, Adwentyści Dnia Siódmego totalnie się kompromitują.


ADS Księgi deuterokanoniczne

Adwentyści Dnia Siódmego manipulują tekstem Pisma Świętego, ponieważ cytując Ap 22, 18 przemilczeli werset 19:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Pallottinum

Czy Adwentyści Dnia Siódmego są tymi, którzy z ustalonego kanonu Pisma Świętego przed soborem trydenckim popierają usunięcie natchnionych Ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu? Własnego przekładu nie mają, a opierają się na Biblii protestanckiej. A kto im powiedział, że cytowana przez nich Apokalipsa św. Jana jest natchniona? Przecież ona również była zaliczona do Ksiąg deuterokanonicznych, ale Nowego Testamentu.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024